Hogyan történjen az előleg megbontása kiemelt előirányzatok szerint, az előirányzatok módosítása, az előirányzat nyilvántartása? Ki a kezdeményező, mi a bizonylata?

Pénzügyi Szabályzat 7. oldal III.6. Előirányzat-módosítás

A foglalkoztatási főosztály a célelszámolási számlájára érkező támogatási összeget bevételi többletjogcímen intézményi saját határkörben módosíthatja. A foglalkoztatási főosztály folyamatosan a fizetési kötelezettség teljesítése előtt előirányzat-módosítást hajt végre a felügyeleti szerv és a Kincstár egyidejű tájékoztatása mellett. Az előirányzat-módosítását az államháztartás működési rendjéről szóló szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet alapján kell végrehajtani.

Az előirányzatosítást a kifizetés előtt kell végrehajtani, de legkésőbb a Kincstár év végi zárása előtt a célelszámolási számlán lévő teljes támogatási összeget előirányzatosítani kell.

III.7. A célelszámolási számla előirányzat-maradványa

A foglalkoztatási főosztályoknál kötelezettségvállalással nem lekötött előirányzat-maradvány év végén nem maradhat. Az előirányzat-maradvány alatt a célelszámolási számlára leutalt, de év végéig kifizetésre nem került támogatási összeget kell érteni.

A foglalkoztatási főosztályoknak év végéig a célelszámolási számlájára leutalt összeget lehetőség szerint a program keretében kötelezettséget vállalással le kell kötni a III. 4 és 5 pontnak megfelelően.

A célelszámolási számla előirányzat-maradvány elszámolását a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell elvégezni, elkülönítve az intézményi működési maradványoktól.