A pénzügyi eljárásrendben szabályozni kellene a lemorzsolódás kérdését abból a szempontból is, hogy az ilyen módon felszabaduló pénzeszközök sorsa mi lesz, maradványként elvonásra kerülnek-e, vagy átcsoportosíthatóak lesznek?

A felszabaduló pénzeszközök átcsoportosíthatók.