Ösztödíj számfejtési problémája: Nem tisztázott, hogy milyen programmal és hol fog történni a számfejtés?

Három lehetőség merült fel:

  • MPA vagy a FA programmal. Ebben az esetben a kirendeltségek szolgáltatnák az adatokat és az Alapgazdálkodás végezné a listák elkészítését. Ez esetben az a probléma, hogy a HEFOP pénzügyi keretet el kell különíteni a központi alaptól, a program pedig jelen formájában nem alkalmas a számfejtésre, mert hiányoznak belőle a jogcímek. A program csak központilag tartható karban, így a jogcímkódok is csak központilag vehetőek fel.
  • TÁKISZ programjával történne a számfejtés. Jelenlegi állapotában a program elvileg alkalmas a számfejtésre, megkülönböztető kód alkalmazásával elkülöníthető. A számfejtés csak akkor kezdődhet meg, amikor a TÁKISZ a következő hónapra szóló programfrissítést megküldi. Ki végzi a bérszámfejtést? Az Együttműködési Megállapodásban megállapított tárgyhót követő 10-e fix dátum, vagy van lehetőség kitolni, mivel a létszámjelentés és az utalás közötti idő rendkívül rövid a számfejtésre (hétvége is beleesik, átutalásra 2 napot kell számolni, probléma esetén a hiánypótlásra nem jut idő.)
  • A HEFOP pályázat tartalékának terhére bérszámfejtő program vásárlása, mely zárt rendszert képez, megoldható benne az ösztöndíj, mint egyéb jövedelem számfejtése, alkalmas adóigazolás kiállítására.

 

Válasz:

A képzés ideje alatti megélhetést biztosító támogatás számfejtése a módosított keresetpótló juttatás számfejtési programján keresztül történik.