Az előleget intézményünk a célelszámolási számlára megkapja. Az előleget működési célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzattól főkönyvi számlára kell könyvelni. Az előirányzat-módosítás milyen hatáskörben fog megtörténni?

A foglalkoztatási főosztály a célelszámolási számlájára érkező támogatási összeget bevételi többletjogcímen intézményi saját határkörben módosíthatja. A foglalkoztatási főosztály folyamatosan a fizetési kötelezettség teljesítése előtt előirányzat-módosítást hajt végre a felügyeleti szerv és a Kincstár egyidejű tájékoztatása mellett. Az előirányzat-módosítását az államháztartás működési rendjéről szóló szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet alapján kell végrehajtani.

Az előirányzatosítást a kifizetés előtt kell végrehajtani, de legkésőbb a Kincstár év végi zárása előtt a célelszámolási számlán lévő teljes támogatási összeget előirányzatosítani kell.