Hogyan történik, mit tekintünk elkötelezettség vállalásnak? Mi a bizonylata, dokumentuma? (Együttműködési megállapodás? Határozat? Szerződés?) Mi tekintendő az elkötelezettség vállalás időpontjának? (Pl. az együttműködési megállapodásban szerepel egy-két szolgáltatás, egy fél éves képzés, és egy 12 hónapos bértámogatás. Ebben az esetben, akkor az a dátum az elkötelezettség vállalás időpontja, amikor aláírjuk ezt a megállapodást?)

Kötelezettségvállalás dokumentumain az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § 67. pontjában foglaltakból kiindulva a képzési szerződést, a szolgáltatási szerződést, a vállalkozási szerződést, a megbízási szerződést, a foglalkoztatóval kötött megállapodást, a vállalkozóvá válás támogatására kötött megállapodást, a kinevezési okmányt, a visszaigazolt megrendelést kell érteni.

Amennyiben az Együttműködési Megállapodásban a képzés ideje alatti megélhetést biztosító támogatás, az étkezési-, úti-, és szállásköltségtérítés szerepel, akkor ezen kötelezettségekre vonatkozóan az Együttműködési Megállapodás a kötelezettségvállalás alapdokumentuma.