A támogatási szerződésben a maradvány kérdésköre abból a szempontból problematikus, hogy az esetleges megtakarítások nem kerülhetnek átcsoportosításra, mivel azok a támogatási összeget arányosan csökkentik.

A program tervezése során számoltunk az átcsoportosítás lehetőségével, amibe beleértettük a megtakarításokat is. A maradványok elvonása illetve nem kifizetése nem arra motivál, hogy a rendelkezésre álló forrásokkal takarékosan a költséghatékonyság elvét szem előtt tartva gazdálkodjunk, hanem arra, hogy a fenti elveket nem szem előtt tartva a költségvetésben foglalt összeg maradék nélküli elköltésére törekedjünk és a takarékosság elvét akár figyelembe se vegyük. Például a képzések beszerzései után képződő maradványt a bértámogatáshoz terveztük átcsoportosítani, ezt azonban ilyen módon nem tudjuk majd megtenni.

 

Válasz:

10%-nál kisebb változás esetén saját hatáskörben történik az átcsoportosítás, 10%-on felül szerződésmódosításra van szükség, ha a program végén is van maradvány, az elvonásra kerül.