Hogyan kell elszámolni a gyakorlatban a hivatali és a magán gépkocsi HEF OP 1.1-gyel kapcsolatos utazáshoz történő használatát?
Tájékoztatásul: A hivatali személygépkocsik MOL kártyával tankolnak, így a MOL Rt. havonta az összes hivatali személygépkocsi üzemanyag fogyasztását egy számlában számlázza le, a Foglalkoztatási Főosztály ez alapján azt pénzügyileg rendezi.
A 2004. évi programban tervezésre került olyan költség, melyet nem használtunk fel és nem is szeretnénk. Gépjármű bérletet terveztünk, mely a költségtábla 3.3.2.7. Egyéb szakmai szolgáltatás során jelent meg. Ez nem valósult meg. Jelenleg a gépkocsi bérlet helyett saját gépjármű költségét szeretnénk elszámolni, mely a költségtábla 4.1.2. ill. 4.2.7. sorában jelenne meg.
A 2004-2006. évi költségtáblában ez nem is okozna gondot, azonban be kell nyújtani az un. számított 2005-2006. évi költségtáblát is, melyet úgy kell kiszámítani, hogy a 3 éves költségtábla összegéből kell levonni a 2004. évben benyújtott költségvetési táblában szereplő összegeket. Az általunk felvázolt esetben így a 3.3.2.7. sorban „-„ szám jelenne meg, hiszen egy tervezett összegből kell 0,- Ft-ot csinálni.
Az előleget most is a 2004. évi késedelemhez hasonlóan kapjuk-e meg?
Ez a tervezés szempontjából azért fontos, mert ha áprilistól elkezdjük a 2005. évi bevonásokat, akkor ezeket nem lesz miből finanszírozni, illetve a korábbi kötelezettségvállalásokat nem tudjuk miből kifizetni. 44 millió Ft előlegből júniusig a bérek, a beszerzések és a működési költségek kb. 24 millió Ft, így ahhoz, hogy a likviditásunk is fennmaradjon támogatások kötelezettségvállalására fennmaradó összeg kb. 40 emberre elég. Az eddig benyújtott kifizetési kérelmek alapján, pedig visszatérítéseket még nem kaptunk, valamin azok kis összegűek. Ezek alapján felmerül a kérdés, hogy 2005 áprilisa után melyik hónaptól tervezzünk bevonásokat?
Az A/3 melléklet valamennyi sorát szövegesen indokolni szükséges. A 2.1.1 Képzés költsége szöveges indoklásának elkészítéséhez a B/3 mellékletben található táblázatot kell használni, de a táblázat fejléce és a hozzá kapcsolódó kitöltési útmutató több helyen nincs szinkronban egymással (pl. a táblázat fejlécében az időtartamot hónapokban kéri megadni, a szövegben órákban, továbbá a táblázat fejlécében szereplő fajlagos költségek mértékegységei sem egyeznek).
Kérdésünk, javítsuk-e ki a táblázat fejlécét, vagy az egységesség érdekében az IH javítja ki és megküldi a megyéknek? A B/3 melléklet 2.2. pontjában a célcsoport képzésével kapcsolatos táblázatot pontosan ebben a formában kell kitölteni? A képzéseknél nem értelmezhető fajlagos költség sem a Ft/fő/hó, sem a Ft/hó. A 2005. Összesítése fajlagosan Ft/hó, 2006-é Ft/fő. Melyik legyen? A képzéseknél egy összegben beszélünk a képzési költségről (Ft/fő), és maximum 3 részletben fizetjük, nem pedig havonta.
A foglalkoztatási főosztály vezetékes telefonköltségéből arányosítással elszámolható-e a program megvalósítása során felmerült telefonköltség?
Ha elszámolható akkor, milyen arányosítást tartanak elfogadhatónak? Mivel megyénkben a program megvalósításával kapcsolatos feladatokat nem csak a projektszemélyzethez tartozó 18 fő fogja ellátni, hanem a jelentkező feladatok arányában be fognak kapcsolódni a megyei és kirendeltségi dolgozók is (a kirendeltség vezetők, és a szakmai osztályvezetők munkaköri leírásában is megjelennek a program megvalósításával kapcsolatos feladatok).
2004. december 13.-i Tervezésindító Munkaértekezlet jegyzőkönyve szerint (16. pont) a „Foglalkoztatási Főosztályok részéről felmerült, hogy elég e csupán a szakmacsoportot megjelölni, hisz konkrét képzést még nem tudnak, az a résztvevők összetételétől függ alapvetően.
. Válasz: igen, elég. Hivatkozzanak a jogszabályra (OKJ) a szöveges indoklásban.” Ugyanakkor a Költségvetési Tábla kitöltési útmutató 2.2.1 pontjába beépített táblázat konkrét képzési irányok pontos létszám, időtartam és költség tervezését írja elő. Kérjük szíves állásfoglalásukat a fenti értelmezésbeli különbségre vonatkozóan.
A tervezéssel kapcsolatban az alábbi kérdés merült fel:
A HEFOP 1.1.re felvett dolgozók alapvizsga és szakvizsga költségét melyik soron tervezzük a költségtáblában? Ezek egyéb személyi jellegű kifizetésnek számítanak, de erre az 1. pont alatt nincs sor. Rakjuk a 3.3.2.8 alá mint képzési költség?
A költségvetési táblához kapcsolódó ütemezést az IH szempontjából kell elkészíteni, mint az az előző tervezési értekezleten szóba került. Vagyis amit mi pl. 2005. decemberben kifizetünk, az az ütemezésben 2006. január hónapnál szerepel, mert akkor igényeljük le rá a pénzt.
A kérdés az, hogy a tervezési formanyomtatvány 4.11.1 pontja szerint az évenkénti kifizetések oszlopait úgy kell-e kiszámítani, hogy az a foglalkoztatási főosztálynál mikor kerül kifizetésre? Mert ebben az esetben az ütemezési táblából számított évenkénti összesítés nem fog megegyezni a 4.11.1 táblában szereplő adatokkal, nem okoz-e ez gondot? A fenti példánál maradva a 2005. decemberi kifizetés az ütemezési táblában 2006. januárra van beállítva, de a 4.11.1 táblában még 2005. évnél szerepel.