INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS

 

„…minden kirendeltségről külön terv- és jegyzőkönyv, illetve dokumentáció készül…”

 

MIÉRT ÉS HOGYAN KELL ÁTALAKÍTANI A FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLYOKAT?

 

 

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése (PHARE, HEF OP 1. 2 intézkedés) során az elmúlt időszakban igen sokat olvastunk és beszéltünk a tartalmi megvalósításról. Az megállapítható: a fejlesztés során kialakított tartalomhoz egy új környezet vált szükségessé, mégpedig azért, hogy az ügyféláramlásnak megfelelően működjenek a kirendeltségek, és ezáltal eredményesebben végezhessük munkánkat, segíthessük a munkaerőpiac résztvevőit.

 

A PHARE projektben kialakított kirendeltségi szolgáltatási modell gyakorlati továbbfejlesztése a HEF OP 1.2 intézkedés modernizációs feladata a programban részt vevő kirendeltségeken. A kiválasztásra került kirendeltségek mindegyike más és más funkcionális elrendezésű épületben, más és más eljárás szerint működött. A különbségek kezelése a cél, valamint az, hogy a munkaerőpiac résztvevői jobban eligazodjanak a szabályozókban és a kirendeltségi eljárásokban. Annak idején az épületeket nem foglalkoztatási osztályoknek tervezték, hanem más funkciókat ellátó egységeknek (családi ház, iroda, felvonulási épület, stb.). A meglévő épületeket úgy kell/kellett átterveztetni/átalakítani, hogy funkcionális elrendezésük megfeleljen a modernizációs program ügyféláramlásának, és a kirendeltségeket felkereső ügyfelek ne egy hivatali beállítottságú intézményt, hanem egy szolgáltató közintézményt találjanak. Természetesen ez nemcsak a külsőségekben kell, hogy megjelenjen, hanem a kirendeltségek belső struktúrájában és a dolgozók hozzáállásában is. Az épületek funkcionális elrendezése segíteni tudja az ügyfelek gyors eligazodását, tájékozódását, vagyis, hogy ügyintézői segítség nélkül is informálódhassanak.

 

A kiválasztott kirendeltségeket először a HEF OP 1. 2 intézkedés infrastruktúra fejlesztési komponensének munkatársai keresték fel. Felmérték a helyzetet, megismerték a kirendeltségek elképzeléseit, a jellemző munkaterületekről fotókat készítettek, amelyeket a tervezés és egyeztetés során használtak fel.

 

Kiskőrös, akadálymentes bejárat

 

Ez idő alatt a program bonyolítóját, tervezőjét, műszaki ellenőrét, majd a kivitelezőket közbeszerzési eljárás útján választottuk ki. Mikor ez megtörtént, akkor kezdődhetett meg a tervezői munkacsoportokkal az egyes kirendeltségek funkcionális elrendezésének átbeszélése, a tervezői elképzelések elemzése: a szakmai tapasztalatok, a tanulmányutak tapasztalatainak átadása és az „Ajánlások a foglalkoztatási osztályok új információs terének kialakítására” kiadványban megfogalmazott elvárások lehetőségeinek megfelelő alkalmazása.

 

Miskolc, ügyféltér

 

Az építész tervezők az egyes kirendeltségek átalakításáról vázlattervet készítettek, amelyet a szakmai zsűri megvitatott és elemzett. Ezek után elkészültek az építész tervek, amelyeket a megyék vezető szakembereivel közösen tanulmányoztunk, és ahol szükséges volt, változtattunk. A véglegesített építész tervet a szakmai zsűri, a megye valamint az érintett kirendeltség értékelte. Az építész tervekkel egy időben elkészültek a belsőépítészeti tervek (bútorozási terv) erősáramú, gyengeáramú, gépészeti tervdokumentációk is. Ezeket követte a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, amelyet engedélyeztettünk a helyi hatóságokkal.

 

A fenti tervezési folyamat után lehetett meghirdetni a közbeszerzést a kivitelezőre, és csak ezt követhette a kivitelezővel az organizációs átadás a soron lévő kirendeltségen. Ennek a bejárásnak az a lényege, hogy a tervező ismerteti a kiviteli tervdokumentációt, majd a kivitelező egyezteti a beruházás során előre látható problémákat a tervezővel, valamint a kirendeltséggel, és megnyitásra kerül az építési napló, amely az építés során az előrehaladás és a problémák rögzítésére szolgál.

 

Sellyei munkálatok

 

A kivitelezés során a műszaki ellenőr rendszeresen ellenőrzi a kivitelezést, tartja a kapcsolatot a kirendeltséggel, és jelentést ad a munkacsoport felé a felmerülő problémákról, az előrehaladásról. A kirendeltség építészeti elkészültét, készre jelentést követően elkezdődik a műszaki átadás, amikor minden résztvevő (Foglalkoztatási Hivatal, Megyei Foglalkoztatási Főosztály, bonyolító, tervező, műszaki ellenőr, kivitelező) képviselőjének jelenlétében végigjárva a kirendeltséget, jegyzőkönyvet vesznek fel az elkészült objektumról, a hiányosságokról, az esetleges minőségi kifogásokról és azok pótlásáról. Ezen időszak alatt természetesen a bútor közbeszerzésének kiírása, majd kiválasztása és a kirendeltségek bútorozása kezdődik meg. Ezt követően a bebútorozott, szalagfüggönnyel felszerelt kirendeltségek végellenőrzését tartják meg.

 

Szegedi pillérek

 

Valójában egy munka akkor fejeződik be, amikor már a papírmunkát is elvégeztük, tehát minden kirendeltségről külön terv- és jegyzőkönyv, illetve dokumentáció készül.

 Éva Gellért

Baranya megyei MK