Útijelentés a HEFOP 1.2 intézkedés Képzési komponensének tanulmányútjáról

Írország: FAS  – Észak – Írország: DEL

 

A HEFOP 1.2 intézkedés Képzési komponense a tanulmányutak szervezése és megvalósítása során arra törekedett, hogy az ÁFSZ modernizációhoz kapcsolódóan a nemzetközi gyakorlatból a legjobb elemeket ismerjék és ismertessék meg a résztvevők.

 

Az ÁFSZ képviseletében egy 9 fős delegációval képviseltük az Állami Foglalkoztatási Szolgálatot az ír FAS (Foras Áiseanna Saothair)-nál, illetve az északír DEL (Deparment of Employment & Learning)-nél tett látogatás során.

Látogatásunk során betekintést nyerhettünk a két szervezet stratégiájába, annak megvalósításába, a kirendeltségek, képző központok működésébe, a belső képzések rendszerébe, a munkatársi teljesítményértékelés sajátosságaiba.

 

FAS

 

A FAS működésének hátterét alapvetően meghatározza, hogy a gazdaság és a munkaerőpiac viszonya változó környezetet jelent. Folyamatosan fejlődő szolgáltatásokat nyújt a munkáltatók részére, annak érdekében, hogy proaktívabb kölcsönhatás valósuljon meg a munkáltatók és a munkaügyi szervezet között. A stratégiai célok hozzájárulnak a munkáltatókkal való kapcsolat fejlesztéséhez.

Fő tevékenységük közé tartozik az álláskeresők regisztrációja, üres álláshelyek adatbankjának fenntartása, munkaközvetítő szolgáltatás a munkáltatók részére, Nemzeti Kapcsolat Központ működtetése a munkáltatók és álláskeresők részére, az információk önkiszolgáló módon történő elérhetőségének megteremtése mindkét fél részére.

A stratégia megvalósítása érdekében a munkáltatók részére információkat biztosít, üres álláshelyeiket meghirdeti, és az alkalmas pályázók és a munkáltatói követelmények összehozására törekszik. Munkáltatói csomagok összeállításával biztosítja a szolgáltatásaik ismertségét, és az alkalmazottaikat folyamatosan továbbképzi.

 

A tanulmányút résztvevői

 

A munkatársak fejlesztésének rendszere összetett: üzleti terv keretében határozzák meg a célokat és követik nyomon azok teljesülését.

A teljesítményértékelés – teljesítmény fejlesztés rendszerét országos szinten koordinálják, a menedzsmentfejlesztést központilag irányítják. A kompetenciák fejlesztésére külön programmal rendelkezik a szervezet, állandó együttműködés keretében az Ír Nemzeti Egyetem biztosítja a munkatársi alap-képzéseket, a beillesztő tréningek rendszerének működését színvonalasan kidolgozott kiadványok is segítik.

 

A kompetenciákat jól definiáltan különválasztják, és fejlesztésüket külön kezelik.

Figyelemre méltó a vezetői kompetenciák fejlesztését szolgáló rendszer.

 

2006. októberében kezdik meg a bevezetését annak a képzésnek, mely egy 2 éves, a Limericki Egyetemmel közösen fejlesztett program. Célként az első évben 100 résztvevő képzését tűzték ki.

A munkatársak beillesztő képzését folyamatosan fejlesztik.

A központból koordinálják az alábbi munkatársi képzéseket:

 

§         interkulturális képzések

§         hatékony kapcsolatteremtési- és vezetői készség fejlesztés

§         az Ír Nemzeti Egyetem által biztosított képzések

§         vezetői coacholás

§         interjúztatási készségek fejlesztését szolgáló programok

§         regionális coacholási csoportok

§         az új szolgáltatási modellhez kapcsolódó ügyintézői képzés

§         “Excellence through people program” – belső vezetői utánpótlást célzó program

Ezen kívül a helyi szinten irányított képzési programok is jelentősek:

 

§         rehabilitáltakkal foglalkozók képzése,

§         csapatmunka elsajátításával kapcsolatos képzések,

§         ECDL stb.

 

 

DEL

 

A DEL működése során az elmúlt évtizedben elérte, hogy a munkanélküliség és a tartós munkanélküliség harmadára csökkent, a munkahelyek száma mintegy 15 %-kal nőtt, a GDP (GVA) szintén harmadával nőtt. 67 %-os foglalkoztatottság jellemző, 4,1 %-os munkanélküliség mellett.

A foglalkoztatottság azonban Észak-Írországban az Egyesült Királyságban a legalacsonyabb, a foglalkoztatottsági ráta kiemelt kormányzati cél, a 80 %-os mértéket célozzák meg.

Kihívást jelent a szervezet számára, hogy a munkanélküliség csökkenése 2000 óta lassul.

A betegség miatt keresőképtelenek száma jelentősen megnőtt. Az alacsony bérek miatt fennáll a segély csapda veszélye. Viszonylag gyenge a magán szektor. A gazdasági inaktivitás magas, a munkaképes korúak 29 %-a, és kb. 300 000 ember a kora miatt inaktív.

A legnagyobb problémát nem a munkanélküliség, hanem az inaktivitás jelenti.

 

A munkaügyi szervezet működtetésében itt is kulcsszerepe van a humánerőforrás fejlesztéssel foglalkozó részlegnek.

 

Az üzleti funkció támogatásaként a minisztérium a helyi stratégiáknak megfelelő, konkretizált készségekkel rendelkező ügyintézőket biztosít, képez és fejleszt, annak érdekében, hogy céljait elérje.

 

Anne McCloskey képzési koordinátor és Dr. Barta Zsuzsanna

 

Az alapkompetenciák keretrendszere tartalmazza a kompetenciák listáját (stratégia, működési politika, szolgáltatások, erőforrások, emberek, információ és kommunikáció, szakértők, specialisták, technikai tudásanyag és képességek), valamint a személyes elvárt magatartás jellemzőit (felelősségtudat az eredmények iránt, magabiztos és fair munkavégzés, a szolgáltatás biztosítása iránt érzett elkötelezettség, rugalmasság, egyéni motiváció, csapatmunka, analitikus gondolkodás, kreatív gondolkodás).

 

A humánerőforrás fejlesztési igények beazonosítását támogatja regionális szinten a Regionális szintű működési, képzési és fejlesztési keretrendszer, ami a helyi vezetőknek nyújt segítséget.

 

A pozíció keretében ellátott feladatokhoz (Job role) társítja a kompetenciákat, ahhoz a képzési igényt, az igényből következően pedig a képzési megoldást.

 

A képzések két típusba oszthatók: gyakorlati, munka közben megvalósuló tréning, illetve formálisabb, oktatótermi környezetben, a szervezet belső trénerei által megtartott képzés.

 

A munkatársi képzések rendszerére jellemző, hogy a hangsúly változóban van:

az 1.a tudás, 2. a gondolkodás, 3. a készség helyett a 1. készség, 2. hozzáállás, 3. tudás a sorrend válik jellemzővé.

 

Összességében megállapítható, hogy mindkét munkaügyi szervezet érzékenyen és gyorsan reagál a gazdasági, munkaerő-piaci környezet változásaira. Az is közös vonás, hogy a hatékony, sikeres szervezetet csak jól felkészült, eredményesen dolgozó munkatársakkal tudják elképzelni, és ennek érdekében kiemelt figyelmet fordítanak a humán fejlesztésekre.

 

Dr. Barta Zsuzsanna

komponensvezető