Képzési komponens

A Képzési komponens tevékenységének eredményeként, a 2005 és 2006 év során megvalósult az ÁFSZ munkatársainak átfogó humán fejlesztése, valamint megtörténtek az Új Szolgáltatási Modellhez kapcsolódó képzések. A képzés-sorozatot nagyobb részben saját erőből - az ÁFSZ szervezetében dolgozó trénerek segítségével -, illetve a komponens szakmai munkáját támogató munkacsoport-tagok közreműködésével zajlott.

A munkacsoport-tagok és a belső trénerek szakmai tapasztalatcseréje folyamatos. A fejlődés szempontjából kívánatos, hogy ismereteiket állandóan bővíthessék - jól működő, külföldi rendszerek tapasztalataiból meríthessenek.

 

Megvalósult, illetve folyamatban lévő képzések

 

VEZETŐK:

 

1.      Szakmai képzés: 5 nap az új szolgáltatási modellről: 61 fő

 

A projekt keretében az ÁFSZ Szervezetmodernizációs Phare-projekt képzési és minőségügyi komponensében, továbbá a munkatársi képzésben szerzett tapasztalatok felhasználásával került sor a tevékenység megvalósítására. Ennek megfelelően az újonnan kijelölt kirendeltségek vezetői elsőként ismerték meg az új szolgáltatási modell lényeges elemeit, a részükre speciálisan megszerkesztett tananyag és a kiképzett belső trénerek segítségével. A munkatársi képzésre ezen képzést követően került sor.

 

2.      Vezetőképzés: I-II-III. modul (Korszerű közigazgatási vezetési ismeretek, Változásmenedzsment, Belső kommunikáció) 3-3 nap: 160 fő

 

A projekt keretében az ÁFSZ-szintű képzésekben résztvevők között kiemelt célcsoport jelentő vezetői kör felkészültsége – a szakmai tudáson túlmenően –, a korszerű vezetési ismeretek és a vezetői készségfejlesztés jelentős mértékben hozzájárul az ÁFSZ modernizációs folyamatának tartós sikeréhez, és az elért állapot megszilárdításához.

A projekt megvalósítása során az egységes alapon nyugvó modulokból álló programsorozat kidolgozásával elérhetővé válik az ÁFSZ vezetőképzési struktúrájának megújítása.

 

Képzés

 

3.      Humán vezetők képzése: 40 fő

 

A képzési komponens munkájának támogatásában kulcsszerepet töltenek be a foglalkoztatási főosztályok humán szakemberei. Továbbképzésük biztosítását indokoltnak tartottuk ahhoz, hogy megfelelő szakmai színvonalon támogathassák a modernizációs folyamatot. A képzés lebonyolítása saját fejlesztésű tananyagon alapuló, az ÁFSZ humán vezetőire szabott szakmai programmal történt meg. ÁFSZ szinten rendkívül sikeres, a képzési komponens hírnevét öregbítő képzés volt.

 

MUNKATÁRSAK:

 

1.      Szakmai képzés nem minta-kirendeltségi munkatársaknak: 90 fő

 

A képzésen a résztvevők megismerkedtek a Phare Twinning program keretében az ÁFSZ modernizációs tevékenységével, az elkövetkező időszak feladataival.

A képzésben résztvevők olyan kirendeltségi ügyintézők közül kerültek ki, akik alkalmasak a képzésen megszerzett tudás átadására az adott kirendeltség munkatársai számára, képesek a megszerzett ismereteket multiplikátorként közvetíteni.

 

2.      Gyakorlatorientált képzés a Phare-os kirendeltségek munkatársainak:

290 fő

 

Az ÁFSZ Szervezetmodernizációs Phare-projekt képzési alkomponens értelmében került sor a 20 mintakirendeltség és a Foglalkoztatási Főosztályok központi munkatársainak képzésére. A képzés célja az új szolgáltatási modell megismertetése és ehhez kapcsolódóan a szemléletváltás elérése volt. A kifejlesztett tematika, a kiképzett 21 belső tréner munkájával a célkitűzéseket csak részben érhette el, mert több okból adódóan a teljes szolgáltatási modellről és a gyakorlati elemekről a program nem szólhatott. Ennek kiegészítésére, az új szolgáltatási modell bevezetéséhez szükséges kiegészítő modulokat és a gyakorlati ismereteket is tartalmazó képzési programra van szükség. A tananyag- és szoftverfejlesztéshez igazodik a képzések ütemezése.

 

3.      ÁFSZ munkatársak permanens és posztgraduális szakmai képzése:

20 + 20+40 fő

 

Az ÁFSZ-szintű képzések között kiemelt figyelmet kell fordítani az egyes munka-, illetőleg feladatkörökhöz kapcsolódó képzésekre. Az ÁFSZ új szolgáltatási modelljében is kulcsfontosságú munkát végeznek a munka- és pályatanácsadók. Humánerőforrás-fejlesztésük iskolarendszerű (posztgraduális képzés) formájában kerül megvalósításra, illetve permanens szakmai képzés megszervezésére került sor. A munkavállalási tanácsadók posztgraduális végzettségüket igazoló diplomájukat a 2006. decemberi záróvizsga után 2007. februárban vehetik át.

A Corvinus Egyetem Üzleti Iskolájának közgazdasági szakán 2005. szeptembere óta tanulmányokat folytató ÁFSZ munkatársaknak lehetőségük nyílik egy szakirányú felsőfokú végzettség megszerzésére. Diplomájukat előreláthatólag 2008-ban szerzik meg.

 

Képzés

 

4.      PR referensek képzése: 27 fő

 

A megyei foglalkoztatási főosztályok PR referensei számára nyújtott szélesebb körű információk biztosítását az Új Szolgáltatási Modell bevezetését szolgáló tevékenységről, a modellről kulcsfontosságúnak tekinti a Képzési Komponens. A szervezetről kialakított kép fenntartásában, javításában fontos szerepet játszanak a foglalkoztatási főosztályok PR referensei. Acélul kitűzöttszakmai ismeret bővítést saját fejlesztésű, speciálisan a résztvevők igényeire szabott képzési program megtartásával értük el.

 

5.      Kiégési tünetek megelőzését és kezelését szolgáló tréning: 75 fő

 

Az ÁFSZ szolgáltató jellegének erősítése érdekében a kirendeltségi munkatársak motiváltságának és szervezet iránti elkötelezettségének fejlesztésében fontos szerepet játszanak a kiégési tünetek elleni tréningek. A munkaügyi szervezetben meglévő hagyományok alapján élesztettük újjá a központi szervezésű speciális tréningeket. A célcsoport tagjai a legnehezebb munkaerőpiaci helyzetben lévő kirendeltségek munkatársai közül kerültek kiválasztásra.

 

6.      Az ÁFSZ kulcsemberei és felsővezetői részére egyéni nyelvi képzés biztosítása: 19 fő ÁFSZ munkatárs, 5 fő FH kulcsember

 

Az ÁFSZ kulcsemberei és felsővezetői az EU-csatlakozás után várhatóan jelentős kihívásként élik majd meg, hogy a magas színvonalú szakmai és vezetői munkán túlmenően a nemzetközi szintű kommunikációhoz és a nemzetközi szakirodalom naprakész ismeretéhez elengedhetetlen a kommunikációs szintű idegen nyelv, elsősorban az angol ismerete is.

A 2006. decemberében záró képzési program keretében tanuló munkatársak számára adott volt a saját munkahelyhez, lakóhelyhez közeli helyen, egyénileg történő nyelvtanulás lehetősége, mely jelenleg a leghatékonyabb módszer. A hallgatók előrehaladását folyamatosan követő nyelvi szakértő előzetes becslése alapján a képzés rendkívül eredményesnek mondható, a végcélként kitűzött szintnek megfelelően teljesítenek a résztvevők.

2006. őszén indul útjára újabb 5 főt érintő egyéni nyelvi képzés, melynek keretében a Foglalkoztatási Hivatal felső vezetői és kulcsemberei számára nyílik lehetőség, hogy már meglévő nyelvtudásukat angol nyelvi kommunikációs tréning keretében tökéletesítsék.

 

KÜLSŐ KAPCSOLATOK, CIVILEK:

 

1.      Ifjúsági partnerszervezetek: 46 fő

 

Az ÁFSZ-szintű humánerőforrás-fejlesztés és képzés hatékonyabbá tétele mellett szakmai célkitűzéseink között szerepelt a partnerszervezetek munkatársainak képzése, a szakmai ismeretek és a kommunikációs készségek fejlesztése. Ezen belül a regionális és helyi ifjúsági szolgáltató irodák munkatársainak képzése 2006. tavaszán került megvalósításra. A képzési igényekhez igazodóan háromnapos képzési program keretén belül sikeresen bővítettük az érintett munkatársak munkaerőpiaci és kommunikációs ismereteit.

 

Képzés

 

2.      Partnerkapcsolat kiépítése a roma civil szervezetek és az ÁFSZ romaügyi referensei között, közös képzés: 55 fő

 

A képzésen részt vettek a megyei jogú városok önkormányzatainak roma referensei, az ÁFSZ foglalkoztatási főosztályainak roma referensei, roma civil szervezetek képviselői

A képzés céljaként tűztük ki, hogy a képviselt intézmények összehangoltan és egymást segítve, hatékonyabban végzik a feladataikat a roma álláskeresők érdekében.

Célunk megvalósítása érdekében a képzés keretében áttekintettük az ÁFSZ felépítését, a foglalkoztatási főosztályok, kirendeltségek tevékenységét, általános képet adtunk a kapcsolódó jogszabályokról.

A képzés eredményeként, a jövőben intenzívebbé válik a partnerszervezetek közötti információáramlás, és a közös cél érdekében az együttműködés, a képviselt intézmények összehangoltan és egymást segítve, hatékonyabban végzik a feladataikat a roma kisebbség érdekében.

 

SZAKMAI FÓRUMOK:

 

1.      Évindító megbeszélések

2.      Programindító workshop-ok

3.      Permanens tréneri konzultációk

 

Összesen 2500 fő fejlesztése szerepelt a tervekben a program alatt, ebből a két év alatt megvalósult 1250 fő képzése.

 

Tervezett programok

 

MUNKATÁRSAK, TRÉNEREK, VEZETŐK:

 

1.      Minta-kirendeltségi munkatársak szakmai képzése: 1200 fő

 

Az ÁFSZ Szervezetmodernizációs Phare-projekt képzési komponensében és a munkatársi képzésben szerzett tapasztalatok felhasználásával kerül sor a tevékenység elvégzésére. Ennek megfelelően az újonnan kijelölt kirendeltségek munkatársai egy 5 + 3 napos programban elméleti, illetőleg gyakorlati ismereteket sajátítanak el az új tananyagra építve.

 

2.      Trénerképzés: 20 + 20 fő

 

A projekt keretében megvalósul a belső trénerek szakmai továbbképzése (20 fő), valamint új ÁFSZ munkatársak tréneri képzése (20 fő).

 

3.      EU-s szakmai környezetben továbbképzés, pályázat alapján

 

A képzési komponens működtetését végző ÁFSZ szakemberek (belső trénerek, projektvezetők, munkacsoport tagok és a komponens menedzsment) szakmai felkészítése érdekében lehetőség nyílik EU-s szakmai környezetben tapasztalatok szerzésére. A programon való jelentkezés pályázat keretében történik majd meg.

Dr. Barta Zsuzsanna

komponensvezető