A közelmúltban az MTA Kistermében konferenciát hívtak össze társlapunk a Munkaügyi Szemle megalakulásának 50. évfordulója alkalmából. A konferencián elhangzott felszólalásokból kiemelünk néhány gondolatot:

Dr. Kurai Béla MEH államtitkára előadást tartott a közigazgatásban dolgozók feladatairól. Úgy ítélte meg, hogy a legfontosabb feladat, a változó élethelyzetekre, megfelelő megoldást találni. Kell tudni alulról építkezve minden tevékenységet újra kezdeni és másképpen végezni. Említette, hogy jelenleg pl. százötvenezer oldal hatályos joganyag van, ami kezelhetetlen, korrigálhatatlan. Ezért valami mást kell kitalálni, a hatáskörök és a felelősség újra szabályozásával. A diploma mellett fontosnak tartotta a tények ismeretét, a jártasságot, a kezdeményező készséget. Azt tekinti eredménynek a közigazgatásban, ha a problémás élethelyzeteket úgy oldjuk meg, hogy az intézkedés tekintettel van a következő években várható fejleményekre is.

 

Pirisi Károly az FH főigazgatója, a modernizációról beszélt. Elmondta, annak ellenére, hogy munkánknak alkalmazkodni kell az EU elvárásaihoz, nem másolhatjuk mások példáját, hanem saját helyzetünk értékelemzéséből kell kiindulni. Az ÁFSZ legfontosabb feladata a munkanélküliség csökkentése, ez viszont csak egyénenként történhet. Ezért nagy jelentőségű a személyre szabott ügyintézés, az önkiszolgálás, minél több információ eljuttatása célcsoportjainkhoz. El kell érnünk, hogy minden aktív eszköz mögött informatikai megoldás álljon. Idén közel egymillió ügyfelelt kell kiszolgálnunk, ez kézi vezényléssel, integrált informatikai rendszer nélkül megoldhatatlan.

 

A főigazgató gratulált a Munkaügyi Szemle pályafutásához, annál is inkább, mert annak egyik állandó rovata a munkaerőpiac, már több mint tíz éve eljut minden kirendeltség valamennyi munkaszobájába. Nem könnyű egy szakmai havi folyóiratnak állami támogatás és szponzori segítség nélkül fenntartani magát. Ennek az volt a feltétele, hogy a lap rendszeresen megújult, figyelembe vette, hogy az un. hagyományos munkaügyi tevékenységet ma már szoftverek végzik. A megfelelő érdekeltségi rendszerek működtetéséhez, a munka termelékenységének emeléséhez új módszerekre, a nemzetközi tapasztalatok ismeretére van szükség. Feltehetően nem volt könnyű, de a lap lépést tartott a kor követelményeivel.

 

Dr. Rózsa József