2004-ben a HEFOP 1.2 intézkedés tervezésekor a Phare projekt által kidolgozott modell továbbfejlesztése volt a célunk. Az új szolgáltatási modell két alapgondolatából indultunk ki.

1. Az ügyfeleknek saját sorsukért felelősséget kell vállalniuk, és mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy visszakerüljenek a foglalkoztatottak táborába.

2. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak minden olyan információt elérhetővé kell tenni az ügyfelek számára, amely segítheti őket az elhelyezkedés folyamatában.

Az ügyfelek gyakran kerülnek olyan helyzetbe, hogy más szakmát, foglalkozást kell elsajátítaniuk, és ehhez szükségük van pályaismeretre. Az ÁFSZ rendelkezett ugyan pályaleírásokkal és pályaismertető filmekkel, de ezek nagy része mára elavult, és elektronikus formában nem álltak rendelkezésre.


Balázs Gitta

projektvezető

 

Arra gondoltunk tehát, hogy

a)      felmérjük a rendelkezésre álló mappákat és filmeket, és azt, hogy mire lenne igény;

b)      új mappákat készítünk, és aktualizáljuk a még használhatókat;

c)      új filmeket készítünk;

d)      elérhetővé tesszük a mappákat és a filmeket minden kirendeltségen és az Interneten.

 

 A fentiek alapján került megtervezésre „A pályainformációs rendszer felülvizsgálata, továbbfejlesztése, a meglévő pályainformációk elérhetővé tétele interneten” című 1.1.2.7 projekt .

 

Célcsoportunk elsősorban az álláskereséskor pályainformációra szoruló munkavállalók, a pályát választók és a pályát módosítók. Ezen kívül, fontosnak éreztük munkatársaink (tanácsadók, közvetítők) ez irányú speciális ismereteinek bővítését is.  

A szakmai és pénzügyi tervezés után a szakmai team megalakult,

 

Balázs Gitta projektvezető (közvetítő, munkavállalási tanácsadó) 

Harkányi Adrienne pszichológiai szakreferens

Poleszák Györgyné pszichológus

Sumné Galambos Mária főosztályvezető-helyettes részvételével.

 

A projekt első szakaszában összegyűjtöttük a meglévő filmeket és a mappákat.

A pályainformációs anyagok felülvizsgálatára és az új pályaleírások elkészítésére közbeszerzési eljárást írtunk ki. A nyertes vállalkozó felülvizsgálta az Állami Foglalkoztatási Szolgálat tulajdonát képező 326 db pályainformációs mappát és a 321 db pályaismertető filmet.

A projekt-tagok feladata a pályaleírások és a pályaismertető filmek forgatókönyvének szaklektorálása, az elkészült anyagok átvétel előtti ellenőrzése volt.

Minden leírásról és filmről jegyzőkönyv készült, amelyben a különböző észrevételek és módosítási javaslatok kerültek rögzítésre.

A 200 új mappa elkészítéséhez közbeszerzési eljárást indítottunk. Annak meghatározásához, hogy a mappák mely pályákat mutassák be, a FIT munkatársai körében végzett előzetes felmérések eredményeit is figyelembe vettük. 

Ugyancsak az igényekre alapozva határoztuk meg azt az 50 filmet, amellyel pályainformációs anyagainkat bővíteni szándékoztuk.

2005. év végére elkészültek az új mappák, amelyek 2006. év elejétől az interneten is elérhetők a www.epalya.hu honlapról.

Nagyon érdekes feladatnak bizonyult a filmek forgatókönyvének szaklektorálása, amelyet a projekt tagok végeztek. Csak a forgatókönyvek elfogadása után következhetett a forgatás. Harkányi Adrienne-től tanultuk ezt a „szakmát”, hisz ő már részt vett ilyen munkákban. Egy filmet újra és újra forgatni nagyon költséges, tehát csak alapos előkészítés után kezdődhetett meg a munka. Bizony nem is volt könnyű feladat helyszíneket és riportalanyokat találni.

Az 50 film 2006. szeptemberében elkészült zenés és zene nélküli változatban. Jelenleg folyamatban van a pályaválasztási honlapon történő elhelyezésük.

 

A Nemzeti Pályainformációs Központ az elkészült 50 db filmet 4500 példányban sokszorosíttatta és kiküldte az általános- és középiskoláknak. Nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett hozzánk. „Már régóta kerestünk hasonló anyagot”- mondta sok pedagógus. „Nagy szükség lenne ilyen vizuális élményekre, annál is inkább, mert itt üzemi gyakorlatra nem vihetem ki a gyerekeket, alig van néhány működő üzem a térségünkben!”- jelezték néhány iskolából.

 

Projektünk még mindig működik, jelenleg 344 filmből álló sorozat sokszorosítása, valamint a 374 pályaleírás nyomdai előkészítése folyik.

A DVD-n rögzített filmek belső felhasználásra készülnek, minden kirendeltség és FIT számára el fogunk juttatni egy sorozatot. A sorozatban a még felhasználásra javasolt régi filmek is szerepelnek, valamint azok a filmek, amelyeket a volt NSZI biztosított számunkra.

 

A pályaleírások is olyan példányszámban készülnek, hogy a 80 kirendeltség a (20 Phare és 60 HEFOP-os) rendelkezni fog egy teljes garnitúrával. Sokszorosítás előtt a régi leírásokban az elavult adatok (átlagkereset, képző intézmény stb.) aktualizálásra kerülnek.

 

Reméljük, hogy az elkészült anyagok segítik ügyfeleinket abban, hogy a naprakész információk birtokában a legjobb döntést hozzák meg.

 

Köszönet illeti a munkánkat segítő  vállalkozókat nyitottságukért, együttműködésükért, amelyet annak érdekében tettek, hogy a lehető legjobb „termékek” szülessenek.

 

Köszönöm a projekttagoknak elkötelezettségüket, alapos és kitartó munkájukat!