Ahol a szándék, ott a segítség… ©

Az Európai Unió országaiban egy álláskereső heti 30-35 óra ráfordítással átlagosan 5-6 hónap alatt talál megfelelő állást. Az ilyen aktív keresőt joggal nevezhetjük „főállású álláskereső”-nek! Ismeri a sikeres álláskeresés módszereit, felhasználja a munkaügyi szervezet, egyéb állásközvetítők, valamint a világháló kínálta információkat, tudja kezelni az ehhez szükséges technikai eszközöket, él a személyes kapcsolataival stb. Minden energiáját az állás megtalálására mozgósítja!

Napjainkra Magyarországon is megérett a helyzet arra, hogy szemléleti változás következzen be az álláskeresők magatartásában, általánossá váljon az arra alkalmasok körében az egyének aktivitására épülő álláskeresés módszereinek megismerése, elfogadása és gyakorlása. A dinamikusan változó munkaerő-piaci viszonyok között az álláskeresők passzív magatartása, a kizárólag másoktól várt segítség ma már nem, vagy csak ritkán, hosszú idő elteltével hozhat eredményt.Ez a szemléleti változás elengedhetetlen az Állami Foglalkoztatási Szolgálat, elsősorban a kirendeltségek munkatársai, valamint partnerei körében is.

A 16 éves Állami Foglalkoztatási Szolgálat mennyiségi fejlesztése véget ért, elindult a minőségi váltás feltételeinek, a foglalkoztatási osztályoken az álláskeresők kiszolgálására alkalmas technikai háttér Európai Uniós támogatásokkal történő kialakítása. Működik az Állami Foglalkoztatási Szolgálat, valamint az Európai Unió internetes állásközvetítő adatbázisa – egyéb állásközvetítő honlapokkal együtt.

Ez a modernizációs folyamat egyre több kirendeltséget érint, ahol az önkiszolgálás körülményei adottak, az eszközrendszer rendelkezésre áll.

Ezekkel együtt az Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak kiszolgáló szervezetből, modern, szolgáltató intézménnyé kell válnia!

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat története során talán először nyílik alkalom arra is, hogy megfelelő eszközök és anyagiak állnak rendelkezése a jelenlegi részleges, és a jövőbeli, valamennyi kirendeltségre kiterjedő működés bemutatására, az újfajta szemlélet és magatartás generálására. Ezt a változást ismertté és elfogadottá szükséges tenni mind a szervezeten belül, mind azon kívül.

Közeljövőben indul a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 1.2 intézkedésének keretén belül az új szolgáltatási modell bevezetéséhez kapcsolódó marketing- és kommunikációs stratégia kivitelezése, a megvalósítás folyamata, a környezeti társadalom tájékoztatása és befolyásolása. A közel egy éves folyamat során, a nyílt közbeszerzésen nyertes szervezet az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkatársainak és partnereinek bevonásával rendezvények sorát, médiumokban való rendszeres megjelenést, közvélemény-kutatást, tájékoztató jellegű szóróanyagok készítését, fizetett hirdetéseket, a kereskedelmi és iparkamarákkal közös rendezvények és fórumok szervezését, sajtótájékoztatókat, témaajánlásokat, témamenedzselést, médiafigyelést, sajtóelemzést, és az akció hatékonyságáról kutatást végez. Kiemelt szerepet kap a partnerek korszerű eszközökkel történő tájékoztatása, elektronikus online hírlevél készítése és eljuttatása hozzájuk. Az országos kiterjedésű akciók lehetőséget kínálnak arra, hogy valamennyi érintett megkapja a szükséges és fontos információkat, valamint, hogy a foglalkoztatási főosztályok eddig is kiválóan működő médiakapcsolatai tovább erősödjenek.

Mivel a teljes akciót áthatja a szervezetünk arculata, a kommunikációs eseménysor alkalmat ad arra is, hogy az Állami Foglakoztatási Szolgálatról kialakult általános képet javítsuk, a társadalom figyelmét a szervezetünkre irányítsuk, ezzel ismertségünket növeljük, arculati elemeinket még ismertebbé tegyük.

A célközönség - álláskeresők, munkáltatók, civil szervezetek, valamint saját munkatársaink -mellett kiemelt figyelmet kapnak prevenciós céllal a leendő munkavállalók, a középiskolai tanulók, egyetemi hallgatók, akiktől joggal lehet majd elvárni az önálló álláskeresésre való alkalmasságot. Csak fel kell készíteni, rá kell hangolni őket!

Ezúton is kérek mindenkit, hogy segítse a marketing és kommunikációs stratégia meg-valósítását. Ehhez segítségül részletes feladatjegyzéket továbbítottunk a regionális kirendeltségekre és a régiós foglalkoztatási főosztályokba.

 

Janovics László

  projektvezető