Az SZMM évindító konferenciája

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM), vezető beosztású köztisztviselői, a háttérintézmények vezetői és a regionális foglalkoztatási főosztályok főigazgatói részére tájékoztató konferenciát szervezett 2007. február 13-án a Budapesti Európai Ifjúsági Központban. A résztvevők főleg a szociálpolitikával és a szociális ellátással foglalkozó szakemberek voltak, de helyet kaptak munkaügyi vezető beosztású köztisztviselők is. A rendezvény célja az volt, hogy szociális és munkaügyi szakemberek közösen hallgassanak előadásokat, és tegyenek fel kérdéséket a 2007. év prioritást élvező feladatairól.

 


Miniszteri évindító

 

 

Elöljáróban Antje Rothemund, a budapesti Európai Ifjúsági Központ igazgatója mutatta be röviden az intézményt. Gyakran rendeznek itt konferenciát az emberi jogokról, a társadalmi kohézióról, a gyermekjogokról és hasonló témákról. Itt tartották 2005-ben az EU ifjúsági minisztereinek konferenciáját, és itt kapott helyet most már az FSZH keretén belül működő Mobilitási Ifjúsági Szolgálat.

 


A konferencia résztvevői

 

 

A bevezető előadást Kiss Péter miniszter tartotta. Kifejtette, hogy fokozatosan kialakul a kormány társadalompolitikai karaktere. Felhívta a figyelmet arra, hogy egyre inkább a szolgáltatásokat igénylők elvárásaihoz kell igazodnunk. Fontos szem előtt tartani, hogy az ügyfél elégedett legyen. Meg kell tanulnunk a változások kezelését. Minden konstrukciót szakmailag megalapozottan kell kidolgozni, de nem szabad időn túl ragaszkodni hozzá. Fontosnak tartotta a miniszter úr, hogy munkatársaink a helyi közéletben vállaljanak szerepet, és minden tekintetben keressék a társadalmi nyilvánosságot. Az újságírók elöl nem szabad elzárkóznunk még akkor sem, ha nincsen különösebb mondanivalónk. Részletesen szó volt a nyugdíjrendszer és a családi segélyezés átalakításáról, a szakképzés reformjáról.

 


A konferencia résztvevői

 

 

Ezt követően, Csizmár Gábor államtitkár helyett, Szentirmai Judit - miniszteri biztos asszony - tartott előadást az EU-s források felhasználásáról. Majd dr. Juhász Ferenc, az Országos Orvosszakértői Intézet főigazgatója ismertette a komplex rehabilitációs rendszer fő vonásait, Nagy László az Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet főigazgatója pedig a szakképzés és felnőttképzés aktuális feladatait. Érdekes előadást tartott Kovárik Erzsébet az SZMM miniszteri biztosa, a gyermeksegély programról. Kifejtette, hogy a gyermekek 20%-a él a szegénységi küszöb alatt, és 15%-uk olyan családban, ahol nincsen felnőtt kereső. Számtalan program született már a gyermekes családok életszínvonalának javításában, a rászorultsági elv érvényesül, és csak fokozatos előrehaladásra számíthatunk.

 


Minisztériumi évnyitó

 

 

Simonyi Ágnes az Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet mb. főigazgatója bemutatta az intézetet, szólt a munkaügyi és szociális kutatásokról, az EU szociális minimumok hazai alkalmazásának problémájáról.

 

Általános vélemény, hogy a konferencia hasznos volt, a résztvevők új információkhoz jutottak, az elhangzottak segítik mindennapi munkát. Ezt dr. Tarcsi Gyula a - a konferencia levezető elnöke - foglalta össze.

 

Rózsa József