TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001 A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése II.

TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése II.

Operatív Program: Társadalmi Megújulás Operatív Program

A projekt költségvetése: 3 000 000 000 Ft

Támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Kedvezményezett: Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Megvalósítási időszak: 2012. október 26 – 2015. június 30.

 

 

A TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001 projekt a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szolgáltatási rendszerének fejlesztését, kapacitásainak megerősítését célozza a kormányzati reformokhoz kapcsolódó területeken, 2012. október 26. és 2015. június 30. között 3 000 000 000 Ft forrás felhasználásával.

 

Főbb fejlesztési területek

 • az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése (álláskeresők, munkáltatók);
 • a munkaerő-piaci információs rendszer továbbfejlesztése;
 • partnerség támogatása és a szervezet fejlesztése;
 • az NFSZ munkaerő-piaci átmenteket kezelő képességeinek megújítása;
 • a PES 2020 stratégiához kapcsolódó tevékenységek megvalósítása.  

 

A projekt közvetlen céljai

 • az ügyfelek helyzetének pontos feltérképezése, amely révén egyénre szabott, munkaerő-piaci helyzetüknek megfelelő segítő szolgáltatásokban részesülnek;
 • egységesen magas színvonalú, sztenderdizált szolgáltatások nyújtása, amelyek igénybevétele ténylegesen növeli az álláskeresők elhelyezkedési esélyeit;
 • a munkáltatóknak nyújtható támogatások és szolgáltatások rendszerének fejlesztése a munkahelyteremtő és megtartó képességek növeléséért;
 • NFSZ munkáltatói kapcsolattartói funkciójának erősítése;
 • a munkaerőpiac keresleti oldalának feltérképezése;
 • az információs technológia új lehetőségeinek kihasználása, az információgyűjtés, kapcsolattartás, hivatali ügyintézés és szolgáltatások nyújtása terén;
 • nemzetközi együttműködések erősítése és a jó gyakorlatok átemelése;
 • az NFSZ belső működésének, valamint humánerőforrásának fejlesztése.

 

A megvalósítás

Az alprojektek mindegyikébe külső szállítókat vonnak be, ezzel is biztosítva a szervezeten kívüli információk beemelését. A megvalósítás folyamatában részt vesznek a megyei kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai és kirendeltségei, valamint szakmai szervezetek is.

 

A kiemelt projekt öt alprojektből épül fel, amelyek egymáshoz kapcsolódva teremtik meg a lehetőséget a teljes fejlesztési cél eléréséhez.

 

Az NFSZ munkaerő-piaci átmeneteket kezelő képességeinek megújítása

A hangsúlyt az egyéni „igényeknek megfelelő” szolgáltatásokra fektetjük. Legfontosabb szempont, hogy az álláskeresők olyan szolgáltatásokban részesüljenek, amelyek hozzá tudnak járulni az elhelyezkedési esélyeik javításához, a munkaerő-piaci átmenetük jobb menedzseléséhez. Ehhez szükség van az álláskeresők tájékozódásának javítására, a munkaerőpiaccal való összhang kialakítására és a személyre szabható szolgáltatási rendszer elemeire. Cél, hogy a fejlesztés új kereteket, eszközöket teremtsen, irányt adjon a kirendeltségi munkáltatói kapcsolattartásnak. Új típusú szolgáltatásokat vezetünk be, kihasználva az új kommunikációs csatornák lehetőségeit, amelyek felhasználásával a kapcsolattartás hatékonyabbá válik. A munkaerő-közvetítő szolgáltatás hatékonyságának emelésével növeljük az NFSZ elismertségét. Eredménytermékek

 

Versenyképesség növelését megalapozó kutatások

NFSZ könyvtárának fejlesztéseként olyan intraneten (interneten) elérhető kataszter létrehozása valósul meg, amely az online könyvtári programokhoz hasonlóan elektronikus anyagok, nyomtatott kötetek átolvasása nélkül is lehetővé teszi az előre megadott kulcsszavak szerinti keresést, továbbá a kulcsszavak alapján a napi munkában szükséges rövid absztraktok vagy tényadatok kinyerését. A munkaerő-piaci előrejelzések eredményeit is felhasználva olyan előrejelzési modellt dolgoznak ki, amely közvetlenül segíti a munkaerő-piaci politikák, az aktív és passzív eszközök, a szolgáltatások fejlesztési irányainak meghatározását. A korábbi kutatások pozitív eredményeire alapozó kontrollcsoportos kutatások valósulnak meg, amelyek feltárják a szolgáltatások, az aktív eszközök és a passzív eszközök foglalkoztatásra gyakorolt hatását. Eredménytermék

 

Szervezeti célrendszerek fejlesztése

Az alprojekt egy komplex szervezet-stratégiai működési mechanizmust foglal magába, amely négy területen ível át, szoros kölcsönhatásban. Újrafogalmazza a szervezet hosszú távú fejlesztési stratégiáját, annak kiemelt szakterületeire fókuszálva. Ezt a stratégiát beilleszti egy változást rugalmasan kezelő vezetés-irányítási rendszerbe. Ennek működtetésére felhasználja a minőségirányítási rendszert, valamint kiemelt hangsúlyt fektet mindezek tükrében a szervezeti kultúra értékeire, szem előtt tartva az új fejlesztési irányok szervezeti integrációját. Eredménytermékek

 

Nemzetközi együttműködési tevékenység

Biztosítjuk, hogy felhasználhatóvá váljanak az EU munkaügyi szervezeteinek tapasztalatai és biztosítottak legyenek a gazdasági régiók számára a határokon átívelő szolgáltatások. Az aktív munkaerő-piaci politikák rendszerének és a foglalkoztatási szolgálat intézményrendszerének fejlesztése keretében folyik a nemzetközi tapasztalatok és bevált gyakorlatok vizsgálata, adaptálása, a magyar munkavállalók EU-n belüli mobilitásának segítése, a határ menti régiók esetében a határokon átnyúló együttműködés támogatása.

 

NFSZ munkatársak képzése

Az alprojekt képzési programjainak rendszerében a szakmai fejlesztésekhez kapcsolódó munkálatok, a fenntartható fejlődést biztosító, korábban hasznos és sikeres programok szervezése mellett fontos a megvalósítók képzése is túl a jogszabályban meghatározott szervezeti változásokhoz kapcsolódó, a szervezeti kultúra és hatékonyság fejlesztését szolgáló képzéseken. Ennek fontos szerepe van abban, hogy a kiemelt projekt megvalósítása szigorú szakmaiság és szabálykövetés mellett proaktív megközelítéssel történjen.  

   

 

Nyilvánosság biztosítása