TÁMOP 2.1.6-12/1-2012-0001 azonosítószámú „Újra tanulok!” megnevezésű kiemelt projekt

TÁMOP 2.1.6-12/1-2012-0001

Újra tanulok!

Operatív Program: Társadalmi Megújulás Operatív Program

A projekt költségvetése: 44 017 199 500 Ft

Támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Kedvezményezett: Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Megvalósítási időszak: 2012. április 23 – 2015. április 22.

     

 

              

 

 

A TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azonosító számú „Újra tanulok!” című kiemelt projekt olyan országos jelentőségű program, amelyet a Nemzeti Munkaügyi Hivatal a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal közösen valósít meg. A projekt megvalósítási időszakának kezdetétől, 2012. április 23-tól, a megvalósítás végéig (2015. április 22.) a rendelkezésre álló finanszírozási összeg 44 017 199 500 Ft.

 

A TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azonosítószámú kiemelt projekt általános célja:

  • a felnőtt lakosság képzettségi színvonalának növelése,
  • a felnőttképzésben résztvevők számának és arányának bővítése,
  • a felnőttek tanulási kedvének javítása,
  • a munkaadók szakképzett munkaerővel való jobb ellátása.

  

A projekt lehetőséget kínál az alacsony iskolai végzettségű és szakképzetlen felnőttek számára, hogy felzárkózzanak és megszerezzék a szakképzésben való részvétel feltételét jelentő alapfokú végzettséget.

 

Emellett iskolai végzettségtől függetlenül pótolni tudják hiányzó kompetenciáikat, valamint a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, konkrét munkatevékenység végzéséhez szükséges szakmai ismereteket, szakképzettséget szerezhetnek, ezáltal javulhat a foglalkoztathatóságuk. A résztvevők számára a projekt ingyenes lehetőséget biztosít arra vonatkozóan, hogy képzésbe kapcsolódjanak, és a meglevő tudás-, illetve képzettségi szintjükhöz képest magasabb iskolázottsági, illetve képzettségi szinthez jussanak.

 

A közfoglalkoztatottak nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedési esélyének növelése érdekében a program lehetőséget biztosít a közfoglalkoztatásban lévők számára intenzív, az érintettek alapkompetenciáit fejlesztő, az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők felzárkóztatást célzó, illetve OKJ-és, hatósági jellegű, vagy betanító képzésekbe való bekapcsolódásra is.

 

Az „Újra tanulok!” című kiemelt projekt közvetlenül azoknak a felnőtteknek kíván segítséget nyújtani, akik alacsony iskolai végzettségűek vagy szakképzetlenek, akik elavult szakképzettséggel rendelkeznek, valamint a hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek pl. a fogyatékkal élők, nők, romák valamint a leghátrányosabb térségekben élők.

 

A kiemelt projekt megvalósítója - a várakozásoknak megfelelően - országos hatáskörben, valamennyi kistérség, megye és régió fejlődéséhez és versenyképességéhez hozzá kíván járulni azzal, hogy az ott élő alacsonyan iskolázott embereket piacképes szakképesítéshez juttassa, valamint a jelentkezők munkavállalásához, képzésben való részvételéhez szükséges kompetenciáinak fejlesztését elősegítse.

 

A programmal csökkenthető a hátrányos helyzetű településen élők lemaradása, ugyanis a megvalósítók szem előtt tartják a területi egyenlőtlenségeket, és a hátrányos helyzetű térségekhez arányosan nagyobb forrást biztosítanak a kiemelt projekt keretében, így segítve azok felzárkózását a fejlettebb területekhez.

 

A résztvevők egyéni helyzetüknek, tudásszintjüknek és a munkaerőpiac igényeinek megfelelő, versenyképes tudást, ismeretet sajátíthatnak el. A program a képzettségi szint emelésével erősíti Magyarország versenyképességét, és a munkavállalók nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni akár a magyar, akár a külföldi munkaerőpiacon. A hiányszakmákban történő képzéssel emelkedik a munkáltatók szakképzett munkaerővel történő ellátása, ami hozzájárul a foglalkoztatók versenyképességének növekedéséhez, kedvezőbb anyagi, szakmai előmeneteli lehetőséget biztosít a képzésben résztvevők számára.

 

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ INGYENES JOGOSÍTVÁNYSZERZÉSI LEHETŐSÉGRŐL

 

Az „Újra tanulok!” program keretében ingyenesen megszerezhető jogosítványokkal kapcsolatban felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a program keretében csak abban az esetben szerezhető meg jogosítvány, ha konkrét munkáltatói igény esetén munkavállaláshoz, vagy munkahely megtartáshoz szükséges (pl.: tehergépjármű-, autóbusz vezetői jogosítvány). A fent leírtak alapján B kategóriás jogosítvány megszerzésére nincs lehetőség.

 

Amennyiben a projekt keretén belül megvalósuló további képzésekkel kapcsolatos bővebb információra van szüksége, forduljon a lakóhelye szerinti illetékes foglalkoztatási osztályhez.

 

Budapest, 2014.08.25. 

 

  A projekt-menedzsment elérhetősége:

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Projekt-végrehajtási Főosztály

TÁMOP 2.1.6-12 Projekt-végrehajtási Osztály

Cím: H-1086 Budapest, Szeszgyár u. 4. II. emelet

E-mail: 216kommunikacio@lab.hu 

      

 

 

 

Bírálati, értékelési szempontrendszer

 

TÁMOP 2.1.6-12. „Újra tanulok” kiemelt projekt keretében jóváhagyott általános képzési jegyzék