TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 - A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése

TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001

A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése

Operatív Program: Társadalmi Megújulás Operatív Program

A projekt költségvetése: 5 413 550 151 Ft

Támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Kedvezményezett: Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Megvalósítási időszak: 2012. 08. 01. – 2015. 06. 30.


A TÁMOP 2.2.1-12/1 kiemelt projekt célja az alacsony iskolai végzettségű, a fogyatékossággal élő, valamint a megváltozott munkaképességű személyek igényeit is szem előtt tartó szakképzés és felnőttképzés megteremtése. A munkaerő-piaci igényekhez igazodni tudó képzési rendszerű, szerkezetű és tartalmú szakképzés és felnőttképzés alapvető feladata a gazdaság szakemberigényének folyamatos kielégítése, így a foglalkoztathatóság növelése. Az NMH TÁMOP 2.2.1 Projekt-végrehajtási Osztálya a kiemelt projekt első szakaszának, a TÁMOP 2.2.1-08/1 „A képzés evolúciója”-ként ismertté vált projekt eredményeinek és kialakított rendszereinek felhasználásával szakmai és gazdálkodó szervezetek, szakértők bevonásával folytatja a fejlesztéseket.

 

A projekt az alábbi öt kiemelt fejlesztési szakterületet érinti

1. alprojekt: Mérés-értékelés kiterjesztése

Az alprojekt a TÁMOP 2.2.1-08/1 kiemelt projekt szakmai eredményeinek kiterjesztését és innovációját valósítja meg. A projekt első szakaszában elkészült egy nyilvános feladatbanki keretrendszer az eddigi modulos vizsgáztatási rendszer feladataihoz. A TÁMOP 2.2.1-12/1 kiemelt projektben ez a feladatbank bővül ki számos olyan informatikai funkcióval, amely mind a tanulókat, mind a tanárokat segíti majd a rendszer kényelmesebb, sokoldalúbb használatában. Az alprojekt feladata továbbá szakértő-felkészítési anyagok elkészítése, szakértők felkészítése, munkacsoportok működtetése, a feladatbank informatikai és tartalmi bővítése, a rendszer tesztelése, majd a felkészítések lebonyolítása a rendszer alkalmazására és bevezetésére. Az új OKJ-hoz kapcsolódó komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez 2500 feladat készül a Kormány 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendje alapján.

 

2. alprojekt: OKJ összehangolása a hatósági képesítésekkel

Az alprojekt feladata létrehozni a hatósági képesítések és kötött foglalkoztatások jegyzékét, az azok tartalmát és szakmai jellemzőit leíró dokumentumokat, valamint bemutatni az OKJ jelenlegi állapotának kialakulását. Javaslat készül továbbá egy korszerűbb, EU-konform szabályozási rendszerre is. Az OKJ szakképesítései, a kötött foglalkozások, szakmák és a hatósági képesítések közötti anomáliák megszüntetése érdekében új alapokra helyezve elkészül ennek a képzési alrendszernek a működési és szabályozási rendszere a támogató, informatikai alapú nyilvántartási rendszerrel együtt. A fejlesztés eredményeképpen a hatósági képesítések és a kötött foglalkozások, szakmák tartalmát leíró dokumentumok szerkezete és tartalma össze lesz hangolva az OKJ szerinti szakképesítésekével, ezáltal valamennyi felhasználó számára egyszerűbben átláthatóvá válnak. A hatósági képzések és kötött foglalkozások új, OKJ szerinti dokumentumrendszere lehetővé teszi a feladatbank adatrendszerébe való integrálást, a feladatbankban lévő bizonyos elemi vizsgafeladatok alkalmasak lehetnek hatósági képzésekhez, illetve kötött foglalkozásokhoz kapcsolódó tudásmérésre, továbbá a képzések során való alkalmazásra.

 

3. alprojekt - Kerettantervek kidolgozása

Az alprojekt feladata olyan szakképzési kerettantervek kidolgozása, melyek segítik a szakmai képzés egységessé válását, minőségének javítását. Segítségével biztosítható az intézmények közti átjárhatóság, az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzés tartalmi kompatibilitása. A bevezetett új kerettantervek implementációjáról való tapasztalatgyűjtést, elemzést követően az eredmények és visszajelzések érvényesítése a kerettantervi rendszerben történik. A minőségi szakképzés követelményeit kielégítő tanítási és tanulásvezérlési gyakorlat nem jön létre automatikusan a kötelező kerettantervek kimunkálásával. Az intézményeknek, a tanároknak sokoldalú szakmai segítséget kell biztosítani ezek felhasználásához, helyi adaptációjához, ezért kialakítanak egy olyan webes felületű informatikai rendszert, amely az iskolák helyi tanterveinek elkészítését szolgálja; a szükséges szakanyagokat, útmutatókat, jogszabályokat tartalmazza. Képzési módszertani segédletek készülnek, amelyek segítséget nyújtanak a kerettantervek bevezetéséhez és alkalmazásához, valamint a kerettanterveket alkalmazó szakemberek felkészítést és segítséget kapnak a kerettantervek intézményi implementációjához.

A megvalósítás számszerűsíthető eredményei: a fejlesztett egységes kerettantervek száma minimum 550 db, az egységes kerettantervek iskolai bevezetését támogató felkészítésen részt vevő szakértők száma 400 fő.

 

4. alprojekt: Szakmai folyamatellenőrzési rendszer kidolgozása

Az alprojekt fejlesztése során a jelenlegi ellenőrzési rendszerek pozitív tapasztalatainak felhasználásával a szakképzés új rendszeréhez és az új kerettantervekhez szervesen igazodó, informatikailag is támogatott folyamatellenőrzési rendszer kialakítása történik. Az alprojekt feladata szakmai egyeztetések lefolytatását, tanulmányok, elemzések készítését követően szakértő-felkészítési anyagok elkészítése, szakértők felkészítése, munkacsoportok működtetése, folyamatellenőrzési módszertani kézikönyv összeállítása és a szakmai folyamatellenőrzést szolgáló informatikai rendszer kialakítása. Ezt követően próbaellenőrzések végrehajtása, a rendszer kipróbálása iskolai környezetben, a próbaellenőrzések tapasztalatainak összegyűjtése, elemzése, a visszajelzések alapján a rendszer véglegesítése. A szakmai folyamatellenőrzési rendszer alkalmazására és bevezetésére felkészítések lebonyolítása.

A megvalósítás számszerűsíthető eredménye: a szakmai folyamatellenőrzésre vonatkozó felkészítésen részt vett szakértők száma 240 fő.

 

5. alprojekt: Az MKKR kidolgozása

Az alprojekt feladata, hogy megtörténjen a különböző szak- és felnőttképzési képesítések – kormányhatározatban megjelent – Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) nyolc szintjéhez történő illesztése. Az alprojekt megvalósítása során szakmai egyeztetések és tanulmányok készítését követően a szak- és felnőttképzési MKKR illesztéséhez módszertani útmutató, valamint informatikai rendszer készül. A módszertan és az informatikai rendszer kipróbálását, véglegesítését követően a dokumentumok fejlesztése munkacsoportokban valósul meg, majd megtörténik a bevezetést és az alkalmazást támogató szakértők és alkalmazók felkészítése, segédletek készítése. A munkavállalók segítésének fontos támogatási eszköze a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) kidolgozása, hiszen minden munka betöltéséhez szükséges igazolt tudás, így a munkaerőpiac egyik fontos igénye Magyarország képesítéseinek beazonosítása, átláthatósága.

A megvalósítás számszerűsíthető eredménye: MKKR alkalmazására felkészítésen részt vett szakértők száma 100 fő.