A TÁMOP 2.2.2-12/1–2012-0001 azonosítószámú „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” című kiemelt projekt 2012-2015 közötti szakaszának bemutatása

TÁMOP 2.2.2-12/1-2012-0001

A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése

Operatív Program: Társadalmi Megújulás Operatív Program

A projekt költségvetése: 2 753 113 239 Ft

Támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Kedvezményezett: Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Megvalósítási időszak: 2012. június 1. - 2015. május 31.

                    

 

   

A kiemelt projekt a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (és jogelődjeinek) pályaorientációs, életpálya-tanácsadási fejlesztéseire, illetve szolgáltatási tapasztalatára építve azt a célt tűzte ki, hogy megújítsa és minden állampolgár számára elérhetővé tegye a pályaorientációs eszköz- és szolgáltatáskészletet, ezáltal segítse a tanulás és a munka világában hozott döntéseket. A hatékonyan működő pályaorientációs rendszer – a megfelelő önismereti, pályaismereti és munkaerő-piaci információk birtokában meghozott döntések révén – hozzájárul a polgárok munkaerő-piaci esélyeinek javításához, az állampolgári alkalmazkodóképesség növekedéséhez, illetve hazánk munkaerő-piacra és oktatásra vonatkozó céljainak eléréséhez.

 

A kiemelt projekt célja egy olyan országos pályaorientációs rendszer kialakítása, amely:

  • lefedi a teljes szakmai pályafutást, döntési pontokhoz illeszkedő szolgáltatásokat biztosít, és kiemelt figyelmet fordít a kritikus átmenetekre;
  • hozzáférhetővé teszi az aktuális pályainformációs eszközöket, kihasználva az infokommunikációs technikán alapuló lehetőségeket és a tantermi intervenciókat, elérő programokat;
  • biztosítja az egységes színvonalú életpálya-tanácsadási szolgáltatásokat;
  • felkészíti a szakembereket;
  • hálózatba szervezi a pályaorientációban érdekelt szektorokat.

 

Célcsoportok

A fenti céloknak megfelelően a kiemelt projekt célcsoportja kettős:

    • A pályaorientációs szolgáltatásokat nyújtók köre: függetlenül attól, hogy tevékenységüket mely szektorban (oktatás, munkaügy, közművelődés stb.), illetve milyen szervezeti keretek között végzik. A projekt szektor-semleges megvalósítást tesz lehetővé, mind az állami és civil, mind pedig a versenyszférában dolgozó szakemberek bevonásra kerülnek (például felnőttképzési intézményekben, magán munkaerő-közvetítőknél, különböző szolgáltatóknál dolgozó szakemberek).
    • A teljes aktív korú népesség: minden olyan állampolgár, aki a tanulás, vagy a munka világában döntési helyzetbe kerül. Az általános és középiskolás korosztály, a fiatal pályakezdők és az álláskeresők kiemelt célcsoportnak számítanak. A kiemelt projekt ezen célcsoportok támogatása érdekében specifikus életpálya-tanácsadási eszköz- és szolgáltatáskészlet fejlesztésekkel növeli döntési hatékonyságukat.

 

Projektelemek 

1. Módszertani- és eszközfejlesztések

Olyan online és offline eszközök fejlesztése, amelyeket mind a tanácsadók, mind a tanácskérők hatékonyan tudnak használni annak érdekében, hogy megismerjék saját képességeiket, az egyes foglalkozások jellemzőit, a munkaerő-piaci tendenciákat stb. Kiemelendő fejlesztés a Nemzeti Pályaorientációs Portál (www.eletpalya.munka.hu), a foglalkozás-bemutató eszközök (filmek és szöveges anyagok), valamint a pályaorientációt segítő kérdőívek kialakítása.

A kiemelt projekt részét képezik még ezen kívül olyan elemző tevékenységek is, amely az európai uniós célkitűzésekkel összhangban megalapozzák a magyar életpálya-tanácsadási rendszer szakmaiságát. Ezen fejlesztések közül számos (például a hatékonyságmérésre vonatkozó vizsgálatok) nemzetközi viszonylatban is úttörő vállalkozásnak számít.

 

2. Szakemberfejlesztés, és –képzés

A kiemelt projekt képzések révén növeli az országban dolgozó szakemberek szakértelmét.

Alapozó képzés: a pályaorientációs résztevékenységeket is végző szakemberek (pedagógusok, szociális szakemberek, munkaerő-piaci tanácsadók stb.) részére összesen 4000 fő bevonásával képzéseket indítunk, amelyek révén életpálya-tanácsadási tevékenységeiket szélesebb ismeretekre alapozva, hatékonyabban tudják ellátni. Ennek érdekében kifejlesztünk 5 tananyagot, amelyeket elektronikusan is elérhetővé teszünk.

Szakma mesterei képzés: a szakképzett pályaorientációs tanácsadók részére szakma mesterei képzést indítunk.

 

3. Hálózatépítés

Az életpálya-tanácsadás számos szektor együttműködését feltételezi. Mind a munkaügyi szervezeten belül, mind pedig az oktatási rendszerben a kiemelt projekt nagy hangsúlyt fektet az érintett célcsoportok megszólítására, a közös szakmai párbeszéd kialakítására.

Számos rendezvény és workshop megvalósulása révén létrejön egy olyan szakmai hálózat, amely közös ügyének tekinti az életpálya-tanácsadás modern rendszerének kiépítését és működtetését. Fontos cél a tanácsadók egységes szakmai protokolljának továbbfejlesztése, és a Tanácsadók Virtuális Közössége felület hatékony használatának elősegítése.

Fontos szempont a fejlesztések összehangolása az európai pályaorientációs stratégiákkal, valamint a nemzetközi szervezetek által meghatározott prioritásokkal. A nemzetközi hálózatépítés egyik fontos eleme az ELGPN (European Lifelong Guidance Policy Network) szakpolitikai hálózat munkájában való részvétel.

 

4. Hasznosulás, tájékoztatás, társadalmi marketing

A kiemelt projekt nagy hangsúlyt fektet a tájékoztatásra, a létrejövő eszközkészlet és életpálya-tanácsadási szolgáltatások hasznosulására. A fejlesztéseket széleskörű társadalmi marketing támogatja, amelynek részeként az életpálya-tanácsadást, mint az egyén teljes életútja során igénybe vehető szolgáltatást megjelenítjük a kapcsolódó szakmai és a nagyközönségnek szóló rendezvényeken, fesztiválokon. A szakemberek részére az életpálya-tanácsadás aktuális kérdéseiről szakfolyóiratot ( Életpálya-tanácsadás folyóirat) jelentetünk meg.

 

 

 

 

A projekt-menedzsment elérhetősége:

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Projekt-végrehajtási Főosztály

TÁMOP 2.2.2 – 12 Projekt-végrehajtási Osztály

Cím: H-1086 Budapest, Baross u. 133. II. emelet

Tel: (1) 459 2090

E-mail: tamop222@lab.hu

 

 

Az Életpálya-tanácsadás folyóirat a 2012-2015 közötti akciótervi időszakban készült új lapszámai:

Életpálya-tanácsadás folyóirat 2013. I. szám