TÁMOP 2.4.8-12/1-2012-0001 - A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése című kiemelt projekt

TÁMOP 2.4.8-12/1-2012-0001

A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése című kiemelt projekt

Operatív Program: Társadalmi Megújulás Operatív Program

A projekt költségvetése: 3 718 996 600 Ft

Támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Kedvezményezett: Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Megvalósítási időszak: 2012. október 1. – 2015. június 30.

 

A projekt átfogó célja a munkahelyi egészség és biztonság, valamint a munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés fejlesztése. A projekt közvetlen céljai közé tartozik a hatósági ellenőrzés rendszerének, folyamatainak fejlesztése, hatékonyságának növelése; az ellenőrzések minőségének, irányultságának és mélységének javítása a munkavédelem és a munkaügy területén; valamint a munkavállalók, a munkáltatók tájékozottságának, tudatosságának növelése.

A projekt megvalósításának hangsúlyos eleme a társadalom minél szélesebb körének megszólítása, a figyelemfelkeltés, a cselekvésre ösztönzés, az állampolgárok biztonságos munkavégzéssel és jogszerű munkavállalással kapcsolatos magatartásának változtatása, amelyet egy országos kommunikációs és PR kampány keretében valósít meg. A kampány célcsoportjai között szerepelnek a munkavállalók, a munkaadók, a munkavállalók hozzátartozói, valamint az országos média szereplői is, de a kampány a döntéshozókat, az érdekképviseleteket, szakmai szervezeteket és az önfoglalkoztatókat is szeretné megszólítani.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának (NMH MMI) céljaival összhangban a projekt támogatja a humánerőforrás fejlesztésén keresztül eddig elért minőségi javulást, ezért a képzések keretében komplex feladatként valósul meg az akkreditált tananyagok fejlesztése, egy tudásbázis létrehozását támogató oktatási tevékenység, továbbá egy önfejlesztő képzés megalapozása is. A munkavédelmi és munkaügyi felügyelők képzésének célja, hogy a szükséges ismeretek átadásával támogassa a vonatkozó munkabiztonsági, munka-egészségügyi, valamint munkaügyi előírások ellenőrzésével járó európai szintű gyakorlati feladatok ellátását.

A munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések hatékonyságának növelése, a foglalkozási eredetű megbetegedések eredményesebb feltárása, megelőzése érdekében a technikai és információs háttér, valamint a munkaszervezés javítása egyaránt szerepel a projekt céljai között. A technikai feltételek fejlesztése a jelenlegi - alapvetően papíralapú – ellenőrzés megújításával, egy sokkal korszerűbb, a munkaadók technikai adottságaival is lépést tartó rendszer megteremtéséhez nyújt segítséget.

A projekt kiemelt elemei között szerepel a munkavédelmi és munkaügyi adatok hatékonyabb felhasználása érdekében a döntés-előkészítés és elemző kapacitás megerősítése. E tevékenység a komplex nemzetgazdasági elemzéseket szolgáló, elemző módszerek kibővítésével, fejlesztésével a munkavédelmi és munkaügyi helyzet magasabb szintű vizsgálatára és elemzésére ad lehetőséget. A fejlesztés a kormányzatot és a szakmai irányító szerveket támogatja a pontosabb közép és-hosszútávú stratégiák meghatározásában, de segítséget nyújthat a szakmai ágazatok vezetői számára is a szükséges stratégiai döntések meghozatalában. Az elemző kapacitások fejlesztése jelentős mértékben hozzájárulhat munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés irányelveinek célirányosabb megállapításához, ezen kívül lehetőség nyílna a munkáltatók kockázatértékelés alapú veszélyességi besorolására is. Az elemző kapacitás megerősítésével a NMH MMI számára számos tevékenység – egyebek között a munkavédelmi és munkaügyi szakmai döntések előkészítésének támogatása, Magyarország munkavédelmi és munkaügyi helyzetének pontosabb feltérképezése, statisztikai számításokkal alátámasztott tendenciák és trendek megállapítása - válik teljesebbé.

A módszertani fejlesztés témakörébe tartozik a munkaképességi index hazai, rendszerszerű bevezetése is, amely a foglalkozás-egészségügy mindennapos használatában a munkaképesség megtartását célzó tevékenység segédeszköze. Segítségével a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok időben kiszűrhetik azokat a dolgozókat és csoportokat, amelyeknek támogató intézkedésekre van szükségük, és előrejelzik a közeljövőben bekövetkező munkaképtelenséget.