TÁMOP 2.2.7.A-13/1-2013-0001 - Út a szakmaválasztáshoz

TÁMOP 2.2.7.A-13/1-2013-0001

Út a szakmaválasztáshoz

Operatív Program: Társadalmi Megújulás Operatív Program

A projekt költségvetése: 5 991 412 000 Ft

Támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Kedvezményezett: Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Megvalósítási időszak: 2013. október 15 – 2015. szeptember 15.

 

 

A kiemelt projekt célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban a roma gyermekek felzárkózási esélyeinek növelése, az oktatási esélykülönbségek és az iskolai lemorzsolódás csökkentése ösztöndíj és mentori szolgáltatások biztosításával, amely a tanulókat a lehető legtovább az oktatási rendszerben való aktív és eredményes részvételre, kifejezetten a szakiskolai/szakközépiskolai képzésbe történő bekapcsolódásra ösztönzi. A támogatás hozzájárul a halmozottan hátrányos helyzetű és roma tanulók továbbtanulási útjainak megerősítéséhez, növeli esélyeiket a versenyképes szakképesítés megszerzéséhez, illetve a munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedéshez.

 

A projektet a Nemzeti Munkaügyi Hivatal és konzorciumi partnerei – az Országos Roma Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Kulturális és Foglalkoztatási Módszertani Intézményhálózat, az Oktatási és Továbbképzési Központ Alapítvány, valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara – valósítják meg.

 

A programban legalább 6 000 fő tanuló részvételére nyílik lehetőség előreláthatóan 1 000 - 1 500 fő mentor bevonásával.

Az ösztöndíjra a 2013/2014-es tanévben az általános iskola hetedik és nyolcadik osztályában tanuló hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű diákok pályázhatnak, amennyiben az aktuális félévben nem vesznek részt az Útravaló – MACIKA Ösztöndíjprogram Út a középiskolába alprogramjában.

 A támogatás összege 2013/2014 első félévében egységesen 10 000 Ft/hó, a további félévekben a tanulmányi eredménytől függően 10 000 Ft és 18 000 Ft között változik. Az ösztöndíjat a tanulók két tanéven keresztül, vagy a hetedik ás a nyolcadik osztályban, vagy pedig nyolcadik osztályban és a szakiskola/szakközépiskola első évfolyamán kaphatják meg. A fiatalok az anyagi támogatás mellett mentori fejlesztésben és pályaorientációs szolgáltatásban is részesülnek.

Mentori pályázatot nyújthatnak be azok a pedagógusok, akik pedagógus végzettségükön túl a program megvalósítása szempontjából kulcsfontosságú, releváns szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Előnyt jelent a roma kultúra ismerete, a pályaorientációs tapasztalat, a szakmai-módszertani felkészültség és a fejlesztőpedagógia képzettség, illetve az, ha a pedagógus tanítja a bevont tanulót.

Azzal a személlyel nem köthető meg a mentori szerződés, aki a nyugdíjkorhatárt betöltötte, illetve az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt már megszerezte, valamint azzal, aki a 2013/2014-es tanév aktuális félévében az Útravaló – MACIKA Ösztöndíjprogram Út a középiskolába programban mentori tevékenységet végez.

A mentor feladata a tanuló egyéni fejlesztése, személyes fejlődésének elősegítése, illetve a mentorált ösztönzése a szakiskolai/szakközépiskolai képzésbe történő bekapcsolódásra.

 

A mentori pályázati felhívásra és a tanulói ösztöndíjpályázatra a projekt első szakaszában 2013. november 14-től 2013. december 14-ig jelentkezhetnek az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a Dél-alföldi, a Közép-dunántúli, a Nyugat-dunántúli és a Dél-dunántúli régióban élő diákok és az elhivatottságot érző pedagógusok.

Bővebb információ és a jelentkezéshez szükséges dokumentáció a https://tamop227a.munka.hu/ honlapon érhető el.