TÁMOP 1.1.4 „Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” elnevezésű projekt ismertetése
A projekt 2014. 06. 30-val lezárult!

A TÁMOP 1.1.2. projekt első, 2008. január 1. – 2011. április 30. közötti szakaszának lezárulta után új projekt indult el 2011. május 1-jével a Közép-magyarországi régióban (Budapestre és Pest megyére kiterjedően), TÁMOP 1.1.4. „Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” elnevezéssel. (Tájékoztatásul jelezzük, hogy az ország többi megyéjében továbbra is TÁMOP 1.1.2. néven érhető el ehhez hasonló program.)

  

A TÁMOP 1.1.4. projekt célja  

A program célja a hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiacra való belépésének segítése, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal.

   

A TÁMOP 1.1.4. projekt célcsoportjai 

  • Szakképzetlenek, illetve elavult vagy nem hasznosítható szakmával rendelkező álláskeresők.
  • Pályakezdő álláskeresők, illetve a 25 év alatti álláskeresők. Kizárólag munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevétele céljából álláskeresőként nem nyilvántartott 25. életévét be nem töltött fiatalok is bevonhatók. Preventív szolgáltatásban részesíthetők a nem nyilvántartott (pl. iskolai tanulmányokat folytató) fiatalok. 
  • A projektbe történő bevonás időpontjában az ötvenedik életévüket betöltött álláskeresők.
  • Akik a projektbe való belépést megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesültek; illetve gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesültek, vagy jelenleg is részesülnek. Álláskeresőként való nyilvántartásba vétel hiányában is bevonható az a személy, aki a projektbe való jelentkezéskor gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban, valamint ápolási díjban részesül, feltéve, hogy kereső tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonya az előzőekben felsorolt ellátások folyósításának megkezdését megelőzően, vagy az ellátás folyósítása alatt szűnt meg, és a projektbe történő bevonásának időpontjában nem folytat kereső tevékenységet.
  • Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult álláskeresők.
  • Tartósan munkanélküliek vagy tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek: álláskeresőként legalább három hónapja regisztrált álláskeresők, vagy – nyilvántartási időtartamtól függetlenül – csoportos létszámleépítésben érintett álláskeresők.

 

TÁMOP 1.1.4. projekt elemei 

A foglalkoztatási főosztály az általa alkalmazott programelemeket a saját térségi programtervében tervezi meg. Minden résztvevővel – vele közösen – egyéni programtervet készítenek, amelynek során személyre szabottan választják meg az egyes programelemeket és határozzák meg azok sorrendjét az alábbiak közül:

 • Képzési költség támogatása
 • Képzés ideje alatti keresetpótló juttatás  
 • Képzéshez kapcsolódó helyi és helyközi utazás költség támogatása
 • Képzéshez kapcsolódó szállásköltség támogatása
 • Képzéshez kapcsolódó étkezési költség támogatása
 • Képzés ideje alatt igénybevett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása
 • Képzés ideje alatt a hozzátartozó gondozásával járó költségek támogatása
 • Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás
 • Bérköltség-támogatás
 • Munkába járáshoz kapcsolódó helyi és helyközi utazás költségeinek megtérítése
 • Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása  
 • Vállalkozóvá válás támogatása
 • Lakhatási támogatás
 • Szolgáltatás (például munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása, munkatanácsadás, pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, rehabilitációs tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, mentori segítségnyújtás) díjának megtérítése
 • Szolgáltatás ideje alatti keresetpótló juttatás  
 • Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó helyi és helyközi utazás költségeinek támogatása
 • Szolgáltatásban való részvétel idejére igénybe vett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása
 • Szolgáltatásban való részvétel idejére a hozzátartozó gondozásával járó költségek támogatása
 • Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költségeinek megtérítése
 • Képzéssel kapcsolatos alkalmassági vizsgálat költségének megtérítése

 

A programrésztvevők bevonása 2014. 02. 28-ig terjedő időszakban lehetséges, a megállapított szolgáltatások és támogatások nyújtására pedig legfeljebb  2014. 06. 30-ig van lehetőség. 

 

 

A TÁMOP 1.1.4. projekt elvárt eredményei 

A programba bevont személyek száma: legalább a 7000 fő.

 

 

További tájékoztatásért kérjük, forduljon bizalommal a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes munkaügyi

központhoz vagy kirendeltséghez!

 

 

Frissítve: 2014. március