TÁMOP 1.3.1. - „A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként – I. fázis” című kiemelt projekt bemutatása
A projekt 2012. július 31-én lezárult.

TÁMOP-1.3.1-07/1.-2008-0002

A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként

 

                          

 

 

Kedvezményezett neve és elérhetôsége:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
1089 Budapest, Kálvária tér 7.

 Közreműködô szervezet neve és elérhetôsége:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.,1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület 
ESZA: http://www.esza.hu/    HEP IH: http://www.nfu.hu/hepih

 

   

A kiemelt projekt a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) korábbi (Phare, HEFOP 1.2.) fejlesztési programjainak eredményeire építve az aktív munkaerő-piaci politikák hatékonyságának javítását, a szervezet kapacitásainak megerősítését célozza. Ezáltal - az NFSZ kibővülő szakmai feladataival összhangban - javulnak a foglalkoztatási rehabilitáltak, a hátrányos helyzetűek, valamint az inaktívak új keretek közé kerülő munkaerő-piaci reintegrációjának esélyei. A projekt megvalósulásának időszaka 2009. február 1. - 2012. július 31., költségvetése 7 983 108 758 Ft

 

Mivel a kiemelt projekt szorosan épül a korábbi fejlesztésekre, kedvezményezettjei az előző európai uniós programok megvalósítása során kialakult szervezeti működéshez és a pályázati felhíváshoz igazodóan - a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NM) és a megyei foglalkoztatási főosztályok.

A kiemelt projekt a fejlesztési irányhoz kapcsolódóan három, jól körülhatárolható szakmai komponensbe rendezetten kerül megvalósításra.

 

Szolgáltatásfejlesztés

A szolgáltatásfejlesztés az NFSZ új feladatainak ellátásához szükséges szakmai hátteret, felkészülést és kapcsolatrendszert hivatott fejleszteni, számba venni az új szolgáltatási modellre való áttérés tényleges eredményeit és kiterjeszteni új szervezeti egységekre és feladatokra megerősíteni az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokat a legfontosabb területeken. A szolgáltatások kifejlesztésénél figyelembe kell venni azok hatékonyságát, hogy a ráfordítások összhangban legyenek az elérendő ügyfelek számával.

 

A komponens tevékenységei

 • komplex rehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések
 • a szociális szolgáltatásokkal való együttműködés kialakítása
 • munkáltatóknak nyújtandó szolgáltatások fejlesztése
 • távmunkában, rugalmas formában végezhető munkalehetőségek feltárása
 • roma foglalkoztatás-szervező hálózat kialakítása
 • dedikáltan kis- és középvállalkozásokat támogató honlap és tanácsadó-közvetítő hálózat létrehozása
 • állásügynökök munkába állítása
 • szolgáltatási akkreditáció modellezése
 • a mobilitást hatékonyabban segítő támogatások kidolgozása

 

A komponens alprojektjei

    1.1.1. A munkaerő-piaci és szociális szolgáltatások kapcsolódása

    1.1.2. A jelenlegi szolgáltatási modell eszközrendszerének vizsgálata, a munkaügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges feltételek, valamint a tájékoztatást szolgáló eszközök fejlesztése

     1.1.3. Nemzeti virtuális munkaerő-piac kialakítása (I. előkészítő etap)

     1.1.4. Roma foglalkoztatás-szervező tevékenység

     1.1.5. Szolgáltatási akkreditáció modellezése

     1.2.1. Megváltozott munkaképességű ügyfelekkel való bánásmód fejlesztése, ÁFSZ dolgozói szemléletváltás lehetőségének megteremtése

     1.2.2. Megváltozott munkaképességű ügyfelek részére szolgáltatások fejlesztése, továbbfejlesztése, kiemelten a rehabilitációs járadékban részesülő személyek körére, valamint a stratégiai együttműködési formák kialakítása és működtetése

     1.2.3. Kommunikációs akadálymentesítés

     1.3.1. ÁFSZ „állásügynökök-pilot”

     1.3.2. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkaerő-piaci közvetítő tevékenységének fejlesztése az atipikus formában szervezhető munkalehetőségek hatékony feltárása révén

     1.3.3. Új szolgáltatás csomag a mikro-KKV részére

     1.3.4. Az országos hatáskörű munkaadókkal kapcsolatot tartó team  működtetése

     1.3.5. Az Új Széchenyi terv megvalósítását segítő hálózat kialakítása és  a munkaerő-piaci szolgáltatások kapcsolódása

     1.3.6. Új, a mobilitást hatékonyabban segítő támogatások kidolgozása


 

Informatikai fejlesztés

Az informatikai fejlesztések fő iránya a szolgáltatások és ügyviteli folyamatok informatikai támogatottságának javítása, az integrált munkaerő-piaci információs rendszer további fejlesztése és ehhez kapcsolódóan a foglalkoztatási eszközök működését és a pénzügyi folyamatokat támogató rendszer kifejlesztése, az erőforrás felhasználás hatékonyságának és nyomon követésének javítása érdekében.

 

A komponens tevékenységei

 • a központi informatikai rendszer továbbfejlesztése
 • NFSZ portál funkciók bővítése, elektronikus kormányzati szolgáltatások továbbfejlesztése
 • az NFSZ adatvagyonára épülő adattárházas fejlesztések
 • FPIR (Foglalkoztatáspolitikai Pénzügyi Információs Rendszer) fejlesztése
 • az NFSZ ügyviteli folyamatainak támogatása
 • központi informatikai infrastruktúrafejlesztések 

 

Az komponens alprojektjei

     2.1. A központi informatikai rendszer továbbfejlesztése

     2.2. ÁFSZ portál funkciók bővítése, elektronikus kormányzati szolgáltatások továbbfejlesztése

     2.3. Az ÁFSZ adatvagyonára épülő adattárházas fejlesztések

     2.4. FPIR (Foglalkoztatáspolitikai Pénzügyi Információs Rendszer)

     2.5. Az ÁFSZ ügyviteli folyamatainak támogatása

     2.6. Központi informatikai infrastruktúrafejlesztések


 

 

Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása

A szervezet méretei, szerteágazó feladatai és a folyamatos változások gyors követése/elviselése megköveteli a stratégiai irányítás fejlesztését alapvetően a korábbi fejlesztések bázisán, azok – szükség szerint korrigált – továbbépítésével. Ennek része a tervezés megerősítése, az eredmények mérése és visszacsatolása. A szolgáltatások minőségét folyamatosan biztosító rendszer kialakítása a feltétele annak is, hogy az NFSZ tevékenysége, szolgáltatásai egyre nagyobb részét külső partnerekkel együttműködésben lássa el.

 

A komponens tevékenységei

 • az NFSZ humán erőforrás gazdálkodási rendszerének megújítása
 • szakmai képzése az új szolgáltatási modellről
 • vezetők képzése
 • kiégés elleni tréning, munkavállalási tanácsadók képzése, roma referensek képzése, foglalkoztatási tanácsadók képzése ügyfélszolgálati ügyintézők képzése
 • foglalkoztatáspolitikai döntések megalapozása érdekében munkaerő-piaci kutatások végzése
 • partnerközpontú kirendeltségi minőségirányítási modell (CAF) kiterjesztése további kirendeltségekre
 • ISO:9001 bevezetése a foglalkoztatási főosztályokban és az NMH-ban
 • a vezetői rendszer és a tervezői kapacitások fejlesztése
 • nemzetközi és határokon átnyúló együttműködések támogatása

az NFSZ stratégia aktualizálása a kibővült rehabilitációs és szociális feladatkörben tervezési és vezetési rendszer korszerűsítése

 

A komponens alprojektjei

     3.1.  Az Állami FoglalkoztatásiSzolgálat humánerőforrás gazdálkodásirendszerének megújítása

     3.2. Foglalkoztatáspolitikai döntések megalapozása

     3.3. Minőségfejlesztés

     3.4. Az ÁFSZ stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális  feladatkörben

     3.5. A vezetési rendszer és a tervezői kapacitások fejlesztése

     3.6. Nemzetközi és határon átnyúló együttműködések támogatásaTámogatási szerződés

Szerződésmódosítások 

   

Frissítve: 2012. március 29.

 

 

A projekt 2012. július 31-én lezárult.