Az alprojekt célja az országok közötti munkaerő mobilitás, a foglalkoztatást elősegítő transzregionális, határon átnyúló, komplex munkaerő-piaci szolgáltató hálózat együttműködési feltételeinek támogatása közös információs rendszer és munkaerő-piaci képzési és szolgáltatási hálózat kialakításával.

 

Tevékenységek

 

  • Helyzetfelmérés a határon átnyúló régiók gazdasági, munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról.
  • A határon átnyúló régiók munkaerő-piaci szolgáltatási kapacitásának felmérése.
  • Összefoglaló tanulmány készítése a foglalkoztatás növelése érdekében alkalmazott jó gyakorlatokról, eszközökről, módszerekről, programokról.
  • A felmérések eredményeinek és a jó munkaerő-piaci gyakorlatok megosztása, megvitatása és terjesztése, további közös projektcélok meghatározása.
  • Az országok közötti mobilitást elősegítő eszköztár bevezetése, képzési program kidolgozása a munkaerő-piaci szervezetek dolgozói számára.
  • A határ menti régiókban használható eszközök egységes alkalmazásának elősegítése érdekében képzés a munkaerő-piaci szervezetek dolgozói számára.
  • Javaslat és értékelés. A bevezetést leíró tanulmány elkészítése a határokon átnyúló regionális modell országos szintű alkalmazására.

 

 

A 2010-es évben elkészült helyzetfelmérő tanulmányok, a Lajosmizsén november végén megrendezett disszemináció előadásai, illetve az eddig megjelent hírlevelek honlapunkon pdf formátumban érhetőek el.

 

 

A regionális jó gyakorlatokat országos szinten modellező tanulmány ide kattintva olvasható.

 

 

2011-ben jelentek meg a helyzetfelmérő tanulmányok határ menti kapcsolatépítést segítő ukrán, román, szerb, horvát, szlovák fordításai, melyek szintén pdf formátumban tölthetőek le.

 

 

A határmenti régiók közötti együttműködés, a munkaerő-piaci profilú intézmények együttműködésének intenzívebbé tétele érdekében az adott határszakaszon működő, aktív, foglalkoztatáspolitikai tevékenységet végző civil szervezetek felkutatása érdekében online kérdőívet publikáltunk. A kitöltésre civil szervezeteket kértünk fel, a beérkezett válaszok alapján határmenti, foglakoztatáspolitikában aktív civil szervezetek adatbázisa jött létre.

Az adatbázis ide kattintva érhető el.

 

 

Budapest, 2012. február 22.