Az oldal új verziója elérhető a Nemzeti Pályaorientációs Portálon.

Regionális szakmai hálózatépítés a TÁMOP 2.2.2. projekt keretében

Mik a regionális szakmai hálózat (RSZH) kiépítésének céljai?

Fő célunk a (szakképzett) pályatanácsadók és pályaorientációs részfeladatokat ellátó humán szakemberek hálózatba szervezése. Az RSZH megszületésével és működésével könnyebbé és hatékonyabbá válik a szakmai érdekvédelem, közösen kialakításra kerül az egységes módszertan, szélesebb körben elérhetővé válnak a szupervíziós szolgáltatások, továbbképzések.

Fontos célkitűzés a pályaorientációs feladatokkal érintett humán szakemberek (például tanárok, orvosok) érzékenyítése a pályaorientációs tevékenységekre. E cél érdekében 2000 fő részére ingyenes, 2x3 napos képzéseket szervezünk. A képzési témák, valamint a jelentkezés módja megismerhető az NFSZ weboldalán.

Mindezek mellett az RSZH működésének fontos eredménye lehet, hogy mind a TÁMOP 2.2.2 projekt, mind pedig az ELGPN (European Lifelong Guidance Policy Network) aktuális fejlesztései, eredményei hatékonyabban tudnak eljutni a programon kívül dolgozó pályaorientációs szakemberekhez.

 

Hogyan javítja a hálózat a tanácsadó szakemberek elérhetőségét?

A regionális szakmai hálózatba bevont szakemberek 2010 első negyedévében automatikusan be tudnak kapcsolódni az új Nemzeti Pályaorientációs Portál keretében létrejövő Tanácsadók Virtuális Közösségébe (TVK). A TVK amellett, hogy felületet biztosít a hálózat tagjainak egymással történő szakmai kapcsolattartására, azt is lehetővé teszi, hogy a pályaorientációs tanácsadást igénylők, hatékonyan meg tudják találni az igényeiknek és lehetőségeiknek leginkább megfelelő tanácsadó szakembert.

 

Hogyan épül fel a regionális szakmai hálózat (RSZH)?

A szakmai hálózat kiépülését a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, mint TÁMOP 2.2.2 projektgazda irányítja. A megvalósítást a LightHouse Training Kft. (mint a feladatra kiírt közbeszerzés nyertese) és a regionális képző központok bevont szakemberei végzik.

 

Mely szervezetek, intézmények jelentik az RSZH alapját?

  • oktatási intézmények (alapfokú, középfokú, felsőfokú, valamint felnőttképző intézmények egyaránt)
  • közművelődési intézmények
  • foglalkoztatási főosztályok
  • magán munkaerő-kölcsönzők, -közvetítők
  • szakszervezeti és munkaadói pályaorientációs projektszervezetek
  • szociális és egészségügyi intézmények

 

Mikor történik az RSZH kiépítése?

A hálózat kiépítése – negyedéves látogatási tervek alapján – 2009. júliusa és 2010 júniusa között történik.

 

Milyen rendezvényekkel segítjük a hálózat kiépülését és működését?

A 2010. szeptemberéig tartó időszakban összesen 14 regionális szakmai találkozó szervezésével segítjük elő a hálózat kiépülését. A találkozók szakmai tematikájának elkészítését, valamint a szervezést az FSZH Életpálya-tanácsadás (TÁMOP 2.2.2) programirodája, valamint az érintett régió foglalkoztatási főosztálya végzi.

A regionális szakmai találkozók célja, hogy közös fórumot biztosítsunk a pályaorientációval, humán szolgáltatásokkal foglalkozó szakembereknek az aktuális szakmai kérdések, dilemmák megvitatására. A szakmai találkozók workshop-jellegű alkalmak, melyre gyakorlati szakembereket várunk.

  

 

Frissült: Budapest, 2010. október 11.