Visszajelzések a 2x3 napos képzésekről

2010. február 10-ével a TÁMOP 2.2.2. „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” kiemelt európai uniós program keretében elindultak a képzések. Eddig mintegy 140 fő sikeres képzését bonyolítottuk le. Hogyan értékelték trénereink és a résztvevők maguk a tréningeket?

 

„Akkor jó igazán emberekkel dolgozni, ha új gondolatok, kapcsolódási pontok és tervek is születnek. Úgy éreztem, ez megvalósult ezen a tréningen. A képzés nem csupán egy kötelező feladatként ért véget számomra, hanem az élethosszig tartó tanulás egy életre szóló tapasztalati élményeként, melyet 11-en teremtettünk meg.”

 

„Az első délután az ismerkedés és csapatépítés jegyében telt, nagyon hasznosnak bizonyult az Elvárások/Félelmek/Vállalások feladat, amely alapján leszűrhettük, hogy a résztvevők elvárásai, miszerint „gyakorlatias, használható tudást szerezni, keveset ülni és keveset unatkozni” találkozott a mi elképzeléseinkkel. … kiderült, hogy a csoport igen aktív és teherbíró, könnyen motiválhatóak, szívesen tanulnak egymástól, értik és tapasztalják a pályaorientáció fontosságát. Teljesen önszerveződő módon elkezdték összeírni egymás címét és telefonszámát, illetve a szünetekben és a wellness-ben is folytatták a kapcsolatépítést. „

 

„Az összehangoltság, rugalmasság, játékosság, jó humor, és a szakmaiság meghozta gyümölcsét, mert nem csak a csoporttagok érezték jól magukat a 2x3 nap alatt, hanem mi is. Nem beszélve a szakmai hozadékáról, amely nem csak az elégedettségben, hanem a további munkák gördülékenyebb elvégzésében is mérhető.”

 

„A témával és a módszerrel is elégedettek voltak a résztvevők, és nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Úgy gondolom, ez a képzés nagyon hasznos azon szociális, közművelődési, pedagógus szakembereknek, akiket eredendően a hirdetések megszólítottak. … A képzés sikerességében megerősítettek a résztvevők visszajelzései is, valamint, hogy mindannyian a továbbiakban is szeretnének jönni másik modulra, modulokra is.”

 

„A résztvevők mindenben aktívak voltak, nagyon élvezték a tréninget. Közösen dolgoztak ki minden feladatot és kifejezetten élvezték, hogy ők most résztvevők és nem vezetők, hiszen az életben minden résztvevő vezető beosztásban dolgozik.”

 

„A második három napos szakaszra volt, aki úgy érkezett vissza, hogy egy a képzésen kipróbált módszert már átültetett a munkahelyi gyakorlatába, sőt a kérésünknek megfelelően többen hoztak is saját „jó gyakorlatot”, amit az utolsó délután megosztottak a csoporttal, így egyfajta közös tudásbázis kezdett kialakulni. Két csoporttag pedig az itteni ismeretség alapján került munkakapcsolatba. Ők ugyanabban a városban dolgoznak, mégis, csak most találtak egymásra.”


„A csoportunk 8 főből állt, amelynek összetétele nagyon szerencsésen alakult, hiszen mindenki más-más intézményből, szervezetből (RMK, RKK, civil szervezet, egyesület, családsegítő) érkezett. Ez rendkívül jó alapot adott a tapasztalatcseréhez, amely a tréning céljának egyik lényeges momentuma volt. … Sikerült már meglévő ismereteiket felfrissíteni, újrastrukturálni, modernebb elemekkel bővíteni. … Hálásak voltak, hogy igényeiket figyelembe véve, az általuk hozott témákat is feldolgoztuk. A csoport nagyon jól összekovácsolódott, szakmai kapcsolatok építésére is sor került, megbeszélték, ki miben lehet a másik segítségére, például könyveket, anyagokat ígértek egymásnak.”

 

„Külön köszönetüket fejezték ki, amiért érzékenyek voltunk a helyzetet illetően, hogy nem csak hogy felismertük az igényeiket, hanem képesek voltunk ehhez mérten változtatni az eredeti tematikánkon is. Mindemellett fontosnak tartom, hogy sikerült megvalósítani a 30 óra alatt a résztvevők érzékenyítését a téma iránt, illetőleg felismertetni, hogy miért is nem volt valós elképzelés a részükről az, hogy a képzést követően belőlük pályaorientációs szakember válhat.”

 

„Tetszett nekik az, hogy a legtöbb részt különböző módon dolgozzuk fel, főként a modulnak azok a szegmensei, amelyeket ők maguk dolgoztak ki, és adtak elő a többieknek. Ezt értékelték, hiszen így sokkal inkább megmaradt bennük az a rész.”

 

„Úgy látom, nagyon nagy haszna van a képzésnek azok számára, akik határ szakmában dolgoznak és potenciálisan találkoznak a tanácskérő célközönséggel, különösképpen a kisebb településeken. Ezt a hozadékot, a felhasználható és alkalmazható tudást ki is emelték a résztvevők, amelynek kereteit meg is beszéltük a képzés záró szakaszában.  Minden résztvevő szeretne még jönni a többi képzésre is!”

 

 

Budapest, 2010. március 25.