Online elérhető magyar nyelvű anyagok

Mulik Tünde: A Deák Diák Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulóinak pályaorientációs döntését befolyásoló tényezők - Szakdolgozat

 

Az Európai Unió Tanácsának állásfoglalása a pályaorientáció fokozottabb integrálásáról az egész életen át tartó tanulás stratégiáiba

 

Bánfalvi Csaba: A munkanélküliek szociális jellemzőiről – 1991/6. 

 

Bagó József: A fiatalok foglalkoztatásának helyzete, munkanélküliségük csökkentésének lehetőségei

 

Borbély Tibor Bors: Esetmunka, szervezet, diszfunkciók – 2000/5

 

Borbély Tibor: A személyiség épülése – mi leszel, ha…

 

Nahalka István, Vass Vilmos: A szakképzés helye, szerepe a magyar oktatás rendszerében az esélyegyenlőtlenségek és a munkaerő-piaci igények szempontjainak figyelembevételével

 

Baló András: Egy lehetséges tanulási program a felnőttek tanulásához - Önfejlesztő-projektorientált tanulás (2008) 

 

Sipeki Irén: A pályaválasztási tanácsadók tevékenységének és történetének áttekintése

 

Pályaorientáció az élet minden szakaszában (2007/11 - Praktikum)

 

Berde Éva: A diplomázás előtt álló fiatalok pályaelképzelései, és a munkaügyi statisztikai adatok tényei alapján várható rövid távú tendenciák

 

Berde Éva: A középiskolák pályaorientácós lehetőségei

 

Tóth Éva: A munkavégzéshez kapcsolódó informális tanulás jellemzői, az így szerzett tudás feltárásának és hasznosításának lehetőségei

 

Völgyes Pál: A pályaorientáció-pályakorrekció csoportos formáinak bevezetése

 

Zachár László: Az egész életen át tartó tanulás kulcspontjai az emberi erőforrás fejlesztésében

 

Makó Ferenc: Új módszer fejlesztése a pályaválasztási tanácsadó pszichológusok számára  

 

Pályaorientáció Tanári Kézikönyv NSZI (2004)

 

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás – Könyvek bibliográfiája 1988-tól napjainkig az Országos Széchenyi Könyvtár és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyilvántartásai alapján

 

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás – Folyóiratcikkek bibliográfiája 1988-tól napjainkig az Országos Széchenyi Könyvtár és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyilvántartásai alapján

 

Problémák, útkeresés a XXI. században (FETA könyvek 2.)

 

Pályautak - A felsőoktatásbanvégzettek munkapiacra lépésésegítő erőforrások (FETA Könyvek 3.)

 

dr. Rajnai Nadinka: Diáktanácsadók a felsőoktatásban

 

Kutatási beszámoló a Mentálhigiénés Programiroda részére

 

Tomcsányi Teodóra-Fodor László: Segítő kapcsolat, segítő szindróma, segítő identitás

 

Ritoók Magda: A tanácsadás szerepe a lelki fejlődésben

 

A pályaorientációtól a pályakövetésig (Szakoktatás, 2009/7. sz.)

 

A szakképzés Magyarországon 2009. ReferNet országjelentés

 

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó (cikk, Oktatási és Kulturális Minisztérium, 2005. március 17.

 

Fehér Ildikó: A munka világa - A Dobbantó projekthez kapcsolódó tájékoztató pedagógusoknak(Forrás: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány)

 

„Munka-könyv” – zsebkönyv diákoknak munkáról, munkavállalásról(Forrás: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány)

 

MTV, Ablak, 2009. április 24. - Fórum: a szakképzésről

 

Milyen szakmát válasszak? – Szakiskolai szakmaválasztást támogató tájékoztató füzet (MKIK GVI)

 

Szakiskolai férőhelyek meghatározása - 2009, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére (MKIK GVI)

 

Az egyéni karrier utak, szakmák szerinti életutak, kereseti lehetőségek (MKIK GVI)

 

Magyar Miklós: Rituálé és pályaorientáció – Kiegészítés vagy hiánypótlás? (Szakoktatás, 2010. 1. szám)

 

Szabó Brigitta: Minimálbért is kaphat a tanuló (Forrás: Népszabadság Online, 2010. január 28.)

 

Csányi Zsuzsanna: Összefoglaló anyag a „Karrier a szervezetben” (BMEGT52-6-393) c. szabadon választható kurzushoz

 

Hajba Ferenc: Merlin bá' madárijesztője (Forrás: Népszabadság Online, 2010. február 03.)

 

Tanári személyiségfejlesztés és attitűdformálás - Elméleti áttekintés