2009. június 9.

A konferencia programja

 

 

10:00-10:30     Ünnepélyes megnyitó: dr. Soós Adrianna, főigazgató-helyettes, FSZH

10:30-11:00     Weinper Mária, osztályvezető, SzMM: A pályaorientáció szerepe a kormányzati fejlesztések sorában

11:00-11:30     Kiss István, tanársegéd, ELTE: Jó gyakorlat – A pályaorientáció szerepe az egyén életében –                         a szakember nézőpontja

11:30-11:50     SZÜNET

11:50-12:35     Borbély-Pecze Tibor Bors, programvezető, TÁMOP 2.2.2. FSZH: „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” kiemelt projekt bemutatása

12:35-13:10     Kovács Tibor, TÁMOP 2.2.2. portálfejlesztési felelős: Az ePálya.hu portál bemutatása és a készülő Nemzeti Pályaorientációs Portál

13:10-14:30     EBÉD

 

Képek a nyitókonferenciáról 

 

A konferencián részt vettek:

Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Oktatási Hivatal, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, TEMPUS, Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok, Regionális Foglalkoztatási Főosztályok, Térségi Integrált Szakképző Központok, Regionális Képző Központok, valamint a magyar felsőoktatási intézményekben megalakult karrier irodák vezetői és munkatársai, valamint a pályaorientáció- karrier tanácsadás gyakorlati szakemberei, egyetemi hallgatói és a tanácsadási szolgáltatások felhasználói.

 

TÁMOP 2.2.2. „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése”

 

A projekt keretében olyan egységes pályaorientációs rendszer kifejlesztése a cél, amely hatékonyan nyújt segítséget a különböző életkorú és élethelyzetben lévő egyének számára ahhoz, hogy megtalálják az egyéni képességeiknek, ugyanakkor a munkaerő-piaci elvárásoknak is megfelelő tanulási utakat. A pályaválasztás előtt álló fiatalok és felnőttek érdekében a pályaorientációs rendszernek ugyanakkor differenciáltnak is kell lennie, hogy valamennyi, a szolgáltatásra igényt tartó egyén megtalálja a számára adekvát formát a döntését támogató lehetőségek között. Cél az inadekvát pálya- és szakmaválasztások, átképzések számának csökkentése, a keresletvezérelt szakképzés megteremtése. A fejlesztés találkozik az EU ilyen irányú törekvéseivel: az egész életen át tartó tanulás (LLL) stratégiájának megvalósulásához fontos előfeltételként kezelt egész életen át tartó pályaorientációs tanácsadás (LLG) létrehozásával. A kiemelt projekt a rendszerfejlesztésre koncentrál, a konkrét szolgáltatásnyújtás megerősítése egy későbbi szakaszban kerül a fejlesztés középpontjába. Az elektronikus szolgáltatások fejlesztése már jelen projektben is a közvetlen felhasználók számára is javítja a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

 

A projekt hangsúlyos eleme a 2009 szeptemberében induló, a nemzetközi trendekhez és a fejlett informatikai lehetőségekhez igazodó új Nemzeti Pályaorientációs Portál. A 2010 őszéig folyamatosan továbbfejlesztésre és bővítésre kerülő új honlap hasznos segítséget tud majd nyújtani az önismeret, a szakmaismeret, a tanulás és a munka világa iránt érdeklődő fiataloknak és felnőtteknek egyaránt. A projekt keretében 100 új és 50 aktualizált szakmabemutató mappát dolgoznak ki, valamint 20 új szakmabemutató filmet készítenek el és publikálnak.

2009 tavaszán kezdi meg működését a TÁMOP 2.2.2 projekt keretében felálló országos pályaorientációs hálózat. Az ország 28 városában kialakított tanácsadó ponton elhelyezett 50 szakember révén nagymértékben nő az ingyenesen igénybe vehető pályaorientációs szolgáltatáskínálat.

 

A program nagy hangsúlyt fektet a munkaügyi, oktatási, szociális területen dolgozó, részben vagy teljes mértékben pályaorientációs feladatokat ellátó szakemberek továbbképzésére, ismereteinek bővítésére is. Ennek érdekében nyolcvanöt ember posztgraduális képzése kezdődött el októberben az ELTE diáktanácsadás és a Szent István Egyetem pályaorientációs tanár szakán. Mellettük, a két év során még kétezer ember részesül rövid (2x3 napos) munkaerő-piaci, LLG témájú képzésben, a TÁMOP 2.2.2 projekt keretében létrejött 10 rövid tananyag felhasználásával.

 

 

 

Budapest, 2009. június 10.