TÁMOP 5.4.2. - Központi Szociális információs fejlesztések

A projekt célja a szociális ágazat működésének modernizációjához, az ágazati szolgáltatások átlátható működéséhez, ellenőrzéséhez, tervezéséhez, a döntéstámogatáshoz szükséges központi elektronikus szolgáltatások fejlesztése. Ennek keretében az ágazati adminisztráció központi rendszerének kialakítása, korszerűsítése, amely tartalmazza a központi elektronikus működési engedély adminisztrációs rendszerének, a központi ágazati adatszolgáltatási és információs rendszer működtetésének, a működési ellenőrzési rendszer elektronikus nyilvántartásának és az ágazati szolgáltató portál kialakításának programját, tartalomfejlesztését.

A projekt megvalósulásával országosan kiépül egy átlátható, mindenki által hozzáférhetővé váló szociális információs rendszer, amely széleskörűen tájékoztatja mind az érintett lakosságot, mind a szakágazatban dolgozó hatóságokat, önkormányzatokat, hivatalokat és egyéb szociális intézményeket. Kiépül egy olyan ágazati portál, amelyen minden közérdekű és szakmai információ elérhető és közérthető lesz, és hosszútávon biztosítani tudja a szociális ágazatot érintő információk áramlását és közérdekű adatok megosztását. A projekt végrehajtásával nem csak a szociális információs rendszer európai uniós szinten történő modernizációja történik meg, hanem biztosítja mindenki számára közérthetően és átláthatóan használható és hozzáférhető ágazat működését.

 

A projekt összköltségvetése: 1,279 Mrd Ft

 

A projekt időtartama: 2009. november 1. – 2011. október 31.

 

A kiemelt projektben létrejövő termékek hasznosulása tekintetében az érintettek köre átfogja az egész szociális szakmát, és mindenkit, aki valamilyen formában is érintett a témában.

A lakosság és a szociális rászorultak megfelelő információhoz jutása segíti társadalmi beilleszkedésüket, aktív részvételüket, a tevékeny életszakaszuk kitolódását, krízis helyzeten történő átsegítésüket, nagyobb problémák, kudarcok megelőzését.

A szociális szakma (fenntartók és intézmények, szakemberek) számára a nyilvánosság, a nyitottság, feladataik megismertetése a lakossággal egyben szakmai elfogadottságukat is növeli. Gazdasági hatásaiban a szakterület információs tudása a hatékonyabb feladatelvégzést jelenti, az eredményesebb esetkezelést és a szociális problémák csökkentésének esélyét.

A szociális igazgatás szempontjából a fenti célok elérésének hatása leginkább a kulturált és gyors ügyintézésben, a papíralapú adminisztráció csökkenése esetén az ügyfélre fordítható idő növekedésében, a széleskörű információs bázison alapuló, tudásnövekedésen keresztül nyilvánul meg.

 

A projekt hatásterülete a szociális ágazatba tartozók teljes körét átfogja, mivel fejlesztéseivel a fenti csoportokat megcélozva hatással van a szociális igazgatás és szolgáltatás átalakítására, korszerűsítésére, teljesítményének egyenletessé tételére (vagy növelésére), az állami követelmények egyértelmű érvényesítésére.

Mivel központi szolgáltatásfejlesztés, ezért hatása az egész ország szociális ellátórendszerére és annak hatósági feladataira, a szolgáltatások fenntartóira, működtetőire és igénybevevőire kiterjed.

 

A „Központi szociális információs fejlesztések” kiemelt projekt célrendszerében és tevékenységében átfogja a szociális igazgatási, a szociális hatósági és a szociális szolgáltatási feladatok ellátásának korszerűsítését, az állampolgárok és a szakemberek információs kultúrájának fejlesztését.

 

A projekt 2011. január 1-jével átadásra került a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz.