A TÁMOP 5.4.2. kiemelt projekt keretében a 2. alprogramba került betervezésre a Szociális Ágazati Portál (SZÁP) kialakítása (fizikai megvalósítása) és azon a szakmai munkaszoftverek tartalmi megvalósítása. A program előkészítéséhez kapcsolódóan kéttípusú feladatról számolunk be:

1.)   Elkészült egy igényfelmérés, amelynek célja az volt, hogy rövid információt kapjunk a szolgáltatásokban használt informatikai alkalmazásokról, a munkatársak és a szervezet informatikai felkészültségéről.

2.)   Külső szakértőink a gyakorlatban alkalmazott néhány szoftverről leírást készítettek.

 

Kérdőívet küldtünk ki a tevékenységadminisztrációs fejlesztésben érintett szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetek részére:

 

 • az idősek bentlakásos intézményeihez,
 • a családsegítő szolgálatokhoz és
 • a gyermekjóléti szolgáltatásokhoz, gyermekvédelmi intézményekhez.

 

A felmérés célja, hogy tájékozódjunk a gyakorlatról az egységes, elektronikus formában használható dokumentációs rendszer kidolgozása érdekében, valamint a kifejlesztett munkaszoftverek várható alkalmazására, hozzáférésére és használatára információt nyerjünk.

 

Az igényfelmérés kérdőíves lekérdezés formájában történt. A kérdőív készítése során figyelembe vettünk olyan szempontokat, amelyek támpontot adhatnak az információs hiányosságokra is. A kérdőívek a szolgáltatók felé kísérőlevéllel együtt kerültek kiküldésre, amelyben a felmérés célja ismertetésre került.

 

A kérdőívben feltett kérdések valamennyi szakterület esetében a következők:

 

  • A szakmai munkához kapcsolódóan milyen területen használnak számítógépes programot a szolgáltatók.
  • Az alkalmazott program (szoftver) beszerzése, nyitott kérdésként lehetett válaszolni a program fejlesztője, neve, címe, elérhetősége, valamint az alkalmazott program nevére.
  • Amennyiben vásárolt szoftvert alkalmaznak, annak fejleszthetőségére kérdeztünk rá.
  • A munkahelyeken alkalmazott számítógépek korára és darab számára kértünk választ,
  • A feladatok ellátásához használt számítógépeken milyen operációs rendszert/rendszereket használnak az intézmények.
  • A feladatok ellátásához használt számítógépeken az intézmények milyen általános szoftvereket használnak.
  • Biztosított –e az intézmények/szolgálatok részére az Internet használat és milyen rendszerességgel.
  • Az intézményeknél alkalmazott szakdolgozók, ügyviteli alkalmazottak informatikai felkészültségére kérdeztünk rá.
  • Az informatikai szakember biztosítottsága megoldott-e.
  • A szervezeteknél használt dokumentációs mintákra, és származási helyükre kérdeztünk rá.
  • A TÁNOP 5.4.2-ben tervezett munkaszoftverekkel kapcsolatos elvárásokat és javaslatokat is meg lehetett fogalmazni.
  • A válaszadó intézmények címére, internetes elérhetőségére kérdeztünk rá, nem kötelező jelleggel.
  • A kérdőív több ponton lehetőséget adott a szabad véleménynyilvánításra is.

 

 

A tájékoztató teljes anyaga

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2010. június 9.