Az igényfelmérés célja az volt, hogy széleskörű felmérés készüljön a szociális és gyermekvédelmi területen szolgáltatást igénybe vevők szükségleteiről a Szociális Ágazati Portál tartalmi és formai jellemzőit illetően.

 

Az igényfelmérés kérdőíves lekérdezés formájában történt. A kérdőív készítése során figyelembe vettünk minden lényeges szempontot, amely támpontot adhat az információs hiányosságok kiszűrésére. A kérdőívek kísérőlevéllel együtt kerültek kiküldésre, amelyben a felmérés célja és eredményének mérése is ismertetésre került.

A válaszadók: állampolgárok, ellátást igénybe vevők, szociális és gyermekvédelmi szolgáltatók, fenntartók, hatóságok, önkormányzatok, szakemberek, képzőhelyek, leendő szakemberek voltak.

 

A kérdőívben feltett kérdések:

  • Kitől illetve milyen módon szerez információt arról, ami Önt érdekli?
  • Jelenleg honnan jut információhoz a szociális és a gyermekvédelmi területtel kapcsolatos kérdéseit illetően?
  • Ha lenne egy olyan portál, amin a szociális ellátásokról, szolgáltatásokról naprakész információk lennének, mit tartana fontosnak a portál megjelenését illetően?
  • Ha lenne egy olyan portál, amin a szociális ellátásokról, szolgáltatásokról naprakész információk lennének, akkor mit tartana fontosnak a tartalmát illetően?
  • Használna-e egy ilyen portált, ha igen, akkor milyen gyakorisággal használná?
  • Örömmel vesszük a portál kialakítására és tartalmára vonatkozó egyéb javaslatait is:

A kérdőív több ponton lehetőséget adott a szabad véleménynyilvánításra is.

 

 

A tájékoztató teljes anyaga

 

 

Budapest, 2010. április 12.