Tájékoztató a TÁMOP 1.1.1 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című kiemelt projektről

1. A kiemelt projekt bemutatása

Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően hazánkban lehetőség nyílt az Európai Szociális Alap által nyújtott támogatások igénybevételére, amelynek többek között fontos célkitűzése a tagországok munkanélküliségének csökkentése.

A „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című kiemelt projekt új szolgáltatásokkal, és támogatási formákkal kívánja elérni a munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutást, valamint a munkahelyek megtartását. A kiemelt projekt lebonyolítói a Regionális Foglalkoztatási Főosztályok illetékes kirendeltségei.

 

2. Ki vehet részt a projektben?

A projekt azon megváltozott munkaképességű személyek támogatására irányul, akik esetében több személyre szóló szolgáltatás és támogatás nyújtása szükséges a foglalkoztathatóságuk javításához, illetve a nyílt munkaerő-piaci beilleszkedésükhöz. A célcsoportok az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

  • külön törvény szerint rehabilitációs járadékra jogosult személy,
  • az az álláskereső, akinek

a)a munkaképesség-csökkenése – az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: ORSZI), 2007. augusztus 15-ét megelőzően az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői Intézetének szakvéleménye, illetőleg 2001. január 1-jét megelőzően, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértői Intézetének szakvéleménye szerint – 50-66 százalékos mértékű, illetőleg az egészségkárosodás – az ORSZI szakvéleménye szerint – 40-49 százalékos mértékű, vagy

b) az egészségkárosodása – az ORSZI szakvéleménye szerint – 50-79 százalékos mértékű, és ezzel összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas és rehabilitálható.

 

3. A program által nyújtható szolgáltatások, támogatások

A program szolgáltatási és támogatási programelem-kínálatából olyan segítő tevékenységek választhatók ki a résztvevők számára, amelyek a képzést, a támogatott foglalkoztatáson keresztül a munkatapasztalat- és munkagyakorlat-szerzést, a munkakipróbálást, valamint az  önfoglalkoztatást és az ezekhez kapcsolódó támogatások  igénybevételét segítik. Mindemellett olyan támogatások és szolgáltatások érhetőek el, amelyek hozzájárulhatnak a résztvevő rehabilitációjához, munkaerő-piaci esélyeinek javításához, valamint a személyes fejlődéséhez.

 

 

Bízunk benne, hogy hamarosan Ön is azon személyek egyre növekvő körébe tartozhat, akiknek az Európai Unió által támogatott Társadalmi Megújulás Operatív Program által megvalósulhat rehabilitációja, valamint elhelyezkedése vagy önfoglalkoztatása.

 

Kérjük, további kérdéseivel forduljon bizalommal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes foglalkoztatási osztály/ kirendeltség és szolgáltató központ munkatársaihoz.

 

Az illetékes foglalkoztatási osztályok/kirendeltség és szolgáltató központok elérhetőségeiről a www.munka.hu internetes portálon tájékozódhat.

 

                           Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

 Rehabilitációs Főosztály

 

Budapest, 2009. július 17.