TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” elnevezésű projekt ismertetése
A projekt 2015. 10. 30-val lezárult!

A TÁMOP 1.1.2. projekt első, 2008. január 1. – 2011. április 30. közötti szakaszának lezárulta után új projekt indult el 2011. május 1-jével, TÁMOP 1.1.2. „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” elnevezéssel. (Ez a csaknem országos projekt nem terjed ki a Közép-magyarországi régióra.)

 

 

A TÁMOP 1.1.2. projekt célja

A program célja a hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiacra való belépésének segítése, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal.

 

 

A TÁMOP 1.1.2. projekt célcsoportjai 

1. Legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező álláskeresők.

2. . Pályakezdő álláskeresők (kivéve a 25 év alattiak, akiknek az Ifjúsági Garancia program van segítségére).

3. A projektbe történő bevonás időpontjában az ötvenedik életévüket betöltött álláskeresők.

4. Azok az álláskeresők, akik a projektbe való belépést megelőző 12 hónapon belül terhességi-gyermekágyi segélyben/csecsemőgondozási díjban részesültek; illetve gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesültek, vagy jelenleg is részesülnek.

Álláskeresőként való nyilvántartásba vétel hiányában is bevonhatók e célcsoportba azok a személyek, akik a jelentkezéskor gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban, valamint ápolási díjban részesülnek, feltéve, hogy kereső tevékenységük alapjául szolgáló jogviszonyuk az előzőekben felsorolt ellátások folyósításának megkezdését megelőzően, vagy az ellátás folyósítása alatt szűnt meg, és a bevonásuk időpontjában nem folytatnak kereső tevékenységet.

5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult álláskeresők.

6. Tartósan munkanélküliek vagy tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek: elavult vagy nem használható szakképzettséggel rendelkező nyilvántartott álláskeresők, vagy három hónapja nyilvántartott álláskeresők, vagy – nyilvántartási időtartamtól függetlenül – csoportos létszámleépítésben érintett álláskeresők.

 

 

TÁMOP 1.1.2. projekt elemei 
A megyei kormányhivatal az általa alkalmazott programelemeket a saját térségi programtervében tervezi meg. Minden résztvevővel – vele közösen – egyéni programtervet készítenek a járási hivatal foglalkoztatási osztályán, amelynek során személyre szabottan választják meg az egyes programelemeket és határozzák meg azok sorrendjét az alábbiak közül: 

 

 • Képzési költség támogatása
 • Képzés ideje alatti keresetpótló juttatás
 • Képzéshez kapcsolódó helyi és helyközi utazás költség támogatása
 • Képzéshez kapcsolódó szállásköltség támogatása
 • Képzéshez kapcsolódó étkezési költség támogatása
 • Képzés ideje alatt igénybevett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása
 • Képzés ideje alatt a hozzátartozó gondozásával járó költségek támogatása
 • Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás
 • Bérköltség-támogatás  
 • Munkába járáshoz kapcsolódó helyi és helyközi utazás költségeinek megtérítése
 • Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása 
 • Vállalkozóvá válás támogatása 
 • Lakhatási támogatás
 • Szolgáltatás (például munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása, munkatanácsadás, pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, rehabilitációs tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, mentori segítségnyújtás) díjának megtérítése
 • Szolgáltatás ideje alatti keresetpótló juttatás
 • Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó helyi és helyközi utazás költségeinek támogatása
 • Szolgáltatásban való részvétel idejére igénybe vett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása
 • Szolgáltatásban való részvétel idejére a hozzátartozó gondozásával járó költségek támogatása 
 • Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költségeinek megtérítése
 • Képzéssel kapcsolatos alkalmassági vizsgálat költségének megtérítése

 

 

További tájékoztatásért kérjük, forduljon bizalommal a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályához!

 

 

Frissítve: 2015. május 21.