Tájékoztató a képző intézményeknek a Lépj egyet előre! II. programmal kapcsolatban

22. sz. értesítés 2010. november 30.

 

Lezárult a jelentkezés a progam képzéseire

 

A TÁMOP 2.1.1. B Lépj egyet előre! - ápolási díjban részesülők képzési támogatása elnevezésű program Módszertani útmutatójában foglaltaknak megfelelően 2010. november 30-ig lehetett a program képzéseire jelentkezni. A mai nappal a jelentkezéseket lezártuk, további jelentkezőt a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak nem áll módjában fogadni. A jelentkezési határidőig 2256 ápolási díjban részesülő felnőtt ingyenes képzésére nyújtott lehetőséget az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával rendelkezésre álló keretösszeg.

21. sz. értesítés 2010. november 25.

 

Betelt az ezüstkalászos gazda képzési lehetőség

 

Az ezüstkalászos gazda tanfolyamra jóváhagyott képzési keretszám a mai nappal - november 25- beérkezett jelentkezésekkel betelt. További támogatási kérelmeket az ezüstkalászos gazda tanfolyamra a TÁMOP 2.1.1. B Lépj egyet előre! - ápolási díjban részesülők képzési támogatása elnevezésű programban az FSZH-nak nem áll módjában fogadni.

20. sz. értesítés 2010. november 23.

 

Betelt az ECDL képzési lehetőség

 

Valamennyi ECDL tanfolyamra – ECDL, ECDL Select, ECDL Start, ECDL-FULL.- a november 23-án beérkezett jelentkezésekkel betelt a szakmára meghatározott képzési keretszám. További támogatási kérelmeket ECDL tanfolyamra a TÁMOP 2.1.1. B Lépj egyet előre! - ápolási díjban részesülők képzési támogatása elnevezésű programban az FSZH-nak nem áll módjában fogadni.  

 

19. sz. értesítés 2010. október 13. 

Nyílt Napok

 

A programba való jelentkezés időpontjának 2010. november 30-ig történő meghosszabbítása, valamint néhány szakma esetében a szakmakorlát módosulása miatt a TÁMOP 2.1.1. B Lépj egyet előre! - ápolási díjban részesülők képzési támogatása elnevezésű programban  az újabb lehetőségeket ismertető Nyílt napokat tartunk. A rendezvényekre a meghívók letölthetők. Részvételi szándékát, kérem jelezze az FSZH 06-1-323-2025-ös telefonszámán, vagy az egylepestamop@lab.hu címen.

 

Időpontok:

2010. október 21.: Nyíregyháza Meghívó

2010. október 27.: Hajdúböszörmény Meghívó

2010. október 28.: Debrecen Meghívó

 

18. sz. értesítés 2010. szeptember 7.

Időpontváltozás

 

A TÁMOP 2.1.1-B „Lépj egyet előre – Ápolási díjban részesülők képzési támogatása” c. projekt befejezésének időpontja – az FSZH-ra vonatkozó támogatási szerződés módosításának következtében - 2011. március 31-re módosult. A programba való jelentkezés 2010. november 30-ig, illetve visszavonásig tart. A képzéseknek a vizsgáztatással együtt 2011. január 31-ig kell megvalósulniuk. Az új időpontokat tartalmazó Módszertani Útmutató a 4. sz. értesítés (2009. december 21.) Dokumentumok címszó alatt megtalálható, letölthető.

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Módszertani Útmutatót, amely a kormányzati és az Európai Unió által kezdeményezett és támogatott programban résztvevők jogait és kötelességeit, a program megvalósulásának kereteit, szabályait határozza meg.

 

17. sz. értesítés, 2010. július 14.

Modulzáró vizsgák távoktatás esetén

 

Kérjük a résztvevő képző intézményeket, hogy a távoktatásos formában megvalósuló képzések esetén szíveskedjenek Hivatalunknak megküldeni a modulzáró vizsgákkal kapcsolatos dokumentumokat.

 

Egyben tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2010. augusztus 1. után kiállított tankönyv számlákon a korábbi VTSZ 4903 helyett a 4901-et szükséges feltüntetni.

 

Együttműködésüket köszönjük.

16. sz. értesítés, 2010. június 2.

Újabb képzési lehetőségek

 

A lemorzsolódott hallgatók, valamint az eddig még fel nem használt képzési források lehetővé teszik újabb, olyan legfeljebb 400 órás képzésekre a jelentkezéseket, amelyek 2010. szeptember 30-ig befejeződnek. A 13. sz. értesítésben felajánlott képzéseken kívül lehetőség van az alábbi tanfolyamok támogatására is:

 

 • Bolti pénztáros (max. 200 óra)
 • Cipőfelsőrész-készítő (max. 300 óra)
 • Cipőösszeállító (max. 150 óra)
 • Faiskolai munkás (max. 200 óra)
 • Gyermek- és ifjúsági felügyelő (max. 400 óra)
 • Hírlapárus, trafikos (max. 150 óra)
 • Kerti munkás (max. 200 óra)
 • Mezőgazdasági munkás (max. 200 óra)
 • Számítógépes adatrögzítő (max. 300 óra)
 • Szociális segítő
 • Táskajavító (max. 200 óra)

 

A telített szakmákban, úgymint:

 • Ápolási asszisztens,
 • ECDL,
 • Fogyatékossággal élők gondozója,
 • Óvodai dajka,
 • Panziós, falusi vendéglátó valamint
 • a Szociális gondozó és ápoló

képzésekre továbbra sem tudunk újabb támogatásokat kiosztani.

 

 

A támogatások kiosztása után a régiókban az alábbi szabad keretek maradtak:

 

 

Dél-Alföld

Dél-Dunántúl

Észak-Alföld

Észak-Magyarország

Közép-Dunántúl

Közép-Magyarország

Nyugat-Dunántúl

Szabad keret:

184

Kvóta betelt

Kvóta betelt

145

140

Kvóta betelt

128

 

 

A régiós keretek betöltése céljából újabb hallgatók jelentkezését is elfogadjuk, a bírálat ezúttal is az írásos dokumentumok beérkezésének sorrendjében történik.

 

 

15. sz. értesítés 2010. június 1. 

Lemorzsolódott hallgatók  bejelentése

 

A TÁMOP 2.1.1-B „Lépj egyet előre – Ápolási díjban részesülők képzési támogatása” c. projektben a célcsoport speciális helyzetét figyelembe véve, előfordulhat, hogy a korábbiaknál magasabb arányú lemorzsolódással kell számolnunk.

 

Annak érdekében, hogy a képzésről kimaradó hallgatók számára korábban lekötött, de fel nem használt forrásokat ki tudjuk használni, nagyon fontos, hogy a lemorzsolódás tényéről a Hivatal mihamarabb értesüljön. Kérjük, hogy amint tudomást szereznek arról, hogy a hallgató 10%-nál többet hiányzott, és a lemaradást pótló órákkal sem kívánja pótolni, azt haladéktalanul jelezzék nekünk, annak érdekében, hogy vele szemben a visszakövetelési eljárást el tudjuk indítani, illetve, hogy a felszabaduló forrásokat új hallgatók beiskolázására fordíthassuk.

 

Amennyiben a bejelentési kötelezettségnek nem tesznek eleget, és a Hivatalnak ebből adódóan kára keletkezik, annak megtérítését a képzőre leszünk kénytelenek hárítani.

 

Egyúttal kérem, hogy a kerig@lab.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben 2010. június 2-ig jelezzék, hogy mely hallgatók morzsolódtak le eddig az egyes tanfolyamokról, valamint, hogy kik azok, akik el sem kezdték a képzést. Ezzel egyidejűleg a hallgatók részére el kell juttatniuk a teljesített modulok ismeretanyagának elsajátításáról szóló igazolást, melyekről minden esetben a Hivatalnak is meg kell küldeniük egy másolati példányt.

 

Együttműködésüket köszönjük. 

14. sz. értesítés 2010. április 7.

Az elszámolás szabályai  és  képzések

 

A számlákon a képzési költség elszámolásánál a TEÁOR számot kell szerepeltetni (85.59 – Máshová nem sorolt egyéb oktatás), vagy fel kell tüntetni megnevezésként, hogy Felnőttképzési szolgáltatás. A tankönyvek esetén a korábbi VTSZ 4901 helyett a 4903-at kell feltüntetni.

Kérjük, hogy a számlákon a következő szöveg szerepeljen: „Elszámolva a TÁMOP 2.1.1.-B programban”.

 

A továbbiakban – az Irányító Hatóság ellenkező döntéséig – az Óvodai dajka képzésre sem tudunk több támogatást kiosztani a szakmakorlát betelte miatt.

 

A Kormány döntött, hogy megemeli az ápolási díjban részesülők képzésére elkülönített keret összeget. A pályázati és szerződéskötési eljárás várhatóan több hónapot igényel, így várhatóan az új keret terhére néhány hónap múlva indulhatnak képzések. Azoknak a hallgatóknak, akik a jelenlegi első részben nem nyertek támogatást, pár hónapon belül lehetőségük lesz támogatási kérelmük megerősítése esetén újból pályázni. A hallgatókat ennek megfelelően kérjük  tájékoztatni.

13. sz. értesítés 2010. március 9.

Telített szakmák és új képzések

 

A program Módszertani útmutatójának III. 2.2 pontja szerint „Lekerül a megyei képzési listáról az a képzés, melynek munkaerő-piaci keresettsége a megváltozott munkaerőhelyzetben nem igazolható, vagy a szakirányban kiosztott támogatás elérte az összes támogatott létszámának 5%-át, és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága nem tartja indokoltnak további támogatás megítélést.”

 

Fentiek alapján az Ápolási asszisztens, ECDL, Fogyatékossággal élők gondozója, Panziós falusi vendéglátó valamint a Szociális gondozó és ápoló képzésekre nem oszthatunk ki további támogatásokat.

 

A szakmakorlát miatt a már bírálatra beküldött támogatásra jogosultak egy módosított kérelem alapján az alább ajánlott szakmákra átjelentkezhetnek. Ezek a hallgatók előnyt élveznek az újabb jelentkezőkkel szemben.  A módosításhoz szükséges dokumentumokat a rendszerben fogják megtalálni. Ajánlott szakmák:

 

 • Aranykalászos gazda
 • Betegkísérő
 • Ezüstkalászos gazda
 • Gyógypedagógiai asszisztens ráépülései
 • Informatikai jellegű képzések:

                    Számítógépes műszaki rajzoló

                    Számítástechnikai szoftverüzemeltető

 • Jelnyelvi tolmács
 • Kiadványszerkesztő ráépülései
 • Mezőgazdasági gazdaasszony
 • Mézeskalács-készítő
 • Mozgássérültet segítő kutya-kiképző
 • Óvodai dajka
 • Szabó rész-szaképesítései
 • Szociális segítő ráépülései
 • Társasházkezelő
 • Varrómunkás

 

A jelenlegi szabályok szerint a képzéseknek legkésőbb 2010. szeptember 30-ig be kell fejeződniük, ezért az indítandó tanfolyamok nem haladhatják meg a 400 órát. Kérjük, ezt vegyék figyelembe a jelentkeztetéseknél.

 

A már beérkezett 3073 db kérelmet folyamatosan bíráljuk. Kezdeményeztük a szakmakorlát valamint a létszámkeret emelését. Bízunk kérelmünk pozitív elbírálásában, ezért a pályázóknak támogatást elutasító levelet nem küldtünk ki. 

 

Kérjük, szíveskedjenek mindezeket figyelembe venni.

 

12. sz. értesítés 2010. március 01.

Vége a tanfolyamok felfüggesztésének

 

A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 20/A §-ában foglaltakat  az Országgyűlés 2010. február 22-én módosította.  Amennyiben a 9.sz. (2010. február 01.) értesítésünkben foglaltaknak megfelelően a 240 óra képzési időt meghaladó OKJ-s tanfolyamoknál beépítették a képzési programba a kötelezően előírt Európai Számítógép-használói Jogosítvány „Internet és kommunikáció” valamint  „Operációs rendszerek „ modult, akkor  a  megkezdett tanfolyamok folytatódhatnak.

 

A 2001. évi CI. törvény 20/A §-ában foglaltak módosításának kihirdetése után  a nem OKJ-s tanfolyamokra vonatkozó eljárásról értesítést küldünk.

Türelmüket és megértésüket köszönjük.

11. sz. értesítés 2010. február 22.

Tanfolyamindítások felfüggesztése

 

A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 20/a §-ában foglaltakra hivatkozva a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás Programok Irányító Hatósága nem engedélyezi a „Lépj egyet előre” program keretében olyan tanfolyamok indítását, amelyek szakmai és vizsgakövetelménye nem tartalmazza az Európai Számítógép-használói Jogosítvány „Internet és kommunikáció”, valamint „Operációs rendszerek” moduljait.

 

Kérjük, hogy amíg nem születik ettől eltérő állásfoglalás, ne indítsanak képzéseket(kivétel ez alól a Gyógymasszőr,ECDL, Gazdasági informatikus valamint az egyéb informatikai képzések), illetve az esetlegesen már futó tanfolyamokat szíveskedjenek felfüggeszteni. Az olyan tanfolyamok költségeinek kifizetését, amelyek ennek ellenére elindulnak, az IH jelenleg nem látja biztosítottnak.

 

Az érintett hallgatók érdekeit szem előtt tartva Hivatalunk a döntés soron kívüli felülvizsgálatát kérte.

 

A felfüggesztés várhatóan csak rövid ideig tart majd, hiszen az erre vonatkozó jogszabály módosítása folyamatban van.

 

Türelmüket és megértésüket köszönjük.

 

10. sz. értesítés  2010. február 12.

 

A regisztráció átmeneti felfüggesztése

 

A Közép-magyarországi Régióban valamint az Észak-alföldi Régióban a beérkezett kérelmek többszörösen meghaladják a támogatható keretszámokat, ezért ezekben a régiókban a regisztrációkat átmenetileg felfüggesztjük. A támogatások kiosztása a keretek kimerüléséig folytatódik.

 

Mivel a tanfolyamoknak a vizsgáztatással együtt 2010. szeptember 30-ig be kell fejeződniük, kérjük, hogy az alacsonyabb óraszámú, a későbbi otthoni bedolgozó tevékenységet lehetővé tevő szakirányokat is ajánlják a jelentkezőknek.

9. sz. értesítés 2010. február 01.

 

A felnőttképzési törvény változása

 

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvényt  a 2009. évi  XCVIII. törvény 3. §.  az élethosszig tartó tanulás feltételeinek   biztosítása érdekében  módosította:

a 240 óra képzési időt meghaladó OKJ-s tanfolyamok esetén kötelező modulként beépítendő a képzési programba az Európai Számítógép-használói Jogosítvány „Internet és kommunikáció”, valamint „Operációs rendszerek” modulja.

 

2010. január 1-től fentieket minden TÁMOP keretében induló képzési programban is alkalmazni kell.

8. sz. értesítés, 2010. január 25.

 

A jelenléti igazolások beküldése

 

Kérjük a résztvevő képző intézményeket, hogy az elindult tanfolyamokról a 150 óra letelte után 15 napon belül küldjék be a jelenléti igazolásokat, amely a hallgatói kifizetések alapja, még akkor is, ha a képzési költséget csak utólag kívánják elszámolni.

Amennyiben a megélhetési támogatás kifizetése azért késik, mert az igazoló dokumentumokat nem postázták időben, a Hivatal nem felel az esetleges jogi következményekért.

7. sz. értesítés 2010. január 14.

 

A  képzések  hirdetéséről

 

Kérjük, kerüljék a félreértésre okot adó  megfogalmazásokat a tanfolyamokra toborzó  hirdetésekben.  A támogatásról, mint biztosan kifizetendő juttatásról nem tájékoztathatják az érdeklődő  hallgatókat, amikor még a támogatásról döntés nem születhetett, és ilyen ígérettel nem rendelkezik egyik képző sem.

Nem ígérhetnek olyan képzések esetén is biztos támogatást, amelyre a közzétett szakmai listák, illetve a támogatási keretszámok alapján igen mérsékelt az esély.

 

A Lépj egyet előre! szlogent és a program logóját, valamint   az Új Magyarország Fejlesztési Terv valamint az Európai Unió logóját - az ÚMFT arculati kézikönyvben előírtaknak megfelelően-  a képzések  hirdetéseiben fel kell tüntetni.

 

 Letölthetők innen: 

 

6. sz. értesítés, 2010. január 6.

 

Kérjük, hogy az együttműködési megállapodás rögzítése során az elméleti és gyakorlati órák arányát távoktatásos képzés esetén a későbbi pénzügyi elszámolással összhangban adják meg. Azaz, a kontaktórákat a gyakorlathoz, a távoktatásos órákat az elmélethez. Papír alapon kérjük, küldjék be, azt is, hogy a távoktatásos formában elszámolt órák közül mely órák elméleti és melyek a gyakorlati oktatás részei, annak érdekében, hogy a szakmai- és vizsgakövetelményben előírt arányok betartását ellenőrizni tudjuk.

 

A kinyomtatott együttműködési megállapodásokon kérjük kitölteni (kézzel) a következőket:

 • tanfolyam kezdete és vége,
 • a költségek betűkkel való kiírása.

 

A program során tervezett regionális létszámkvóták (fő):

 

 

Közép-Magyarország

Észak-Magyarország

Észak-Alföld

Dél-Alföld

Közép-Dunántúl

Nyugat-Dunántúl

Dél-Dunántúl

Összesen

szakképzetlen

176

204

355

232

116

126

142

1 351

szakképzett

117

136

237

155

77

84

95

900

összesen

293

340

592

387

194

209

236

2 251

 

Jellemző óraszámok

5. sz. értesítés, 2009. december 30.

A dokumentumok kitöltéséről

 

Kérjük, hogy a TÁMOP-2.1.1-B "Lépj Egyet Előre! – ápolási díjasok részére" című program támogatási dokumentumait a Módszertani útmutató IX. fejezetében előírtak szerint az elektronikus rendszerben rögzítsék. Az elbírálásra beküldött dokumentumokat az informatikai rendszerből nyomtassák! Elérési útvonala: https://lee22.munka.hu.   (Lásd: 4. sz. értesítés) Felhívjuk figyelmüket, hogy a honlapról kimásolt  dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni.

 

A támogatás összegének megállapításához kérjük, hogy a támogatottra vonatkozó ápolási díjról kiállított igazolásban az ápolási díj összege is igazolásra kerüljön.

4. sz. értesítés, 2009. december 21.

Dokumentumok

 

A TÁMOP-2.1.1-B "Lépj Egyet Előre! – ápolási díjasok részére" programhoz kapcsolódó dokumentumok a mai napon felkerültek a www.munka.hu honlapra. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a támogatásra irányuló kérelem, az együttműködési megállapodás, valamint a támogatási szerződés kizárólag az informatikai rendszerből nyomtatható. Ezen dokumentumok kézzel előállított példányait nem áll módunkban elfogadni.

 

A program feltételei a korábbiakhoz képest némiképp változtak, ezért kérjük, figyelmesen olvassák el a módszertani útmutatót, valamint a pénzügyi eljárásrendet.

 

A képzésekre jellemző óraszámokat nem haladhatja meg a támogatott tanfolyam hossza, az erre vonatkozó táblázat a mellékletek között megtalálható. Azokban az esetekben, ahol nincs feltüntetve óraszám, a Hivatallal történő előzetes egyeztetés alapján történhet a regisztráció.

 

Kizárólag a 20 ezer fős lakosságszámot meghaladó településeken van mód az alábbi képzésekben teljesen csoportot támogatni: Fodrász, Gyógymasszőr, Kéz- és lábápoló, műkörömépítő, Virágkötő.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelentkezést 4000 regisztrált jelentkezőnél lezárjuk.

 

Az informatikai rendszer elérési útvonala: https://lee22.munka.hu

 

A felhasználónév valamint a jelszó azonos a korábbi rendszerben használtakkal. Kérjük, hogy az indítani tervezett képzéseket regisztrálják a programban, így azok a jóváhagyást követően felkerülnek a honlapon található képzési ajánlati listánkra. A listára való felkerülésnek nem, de a támogatási szerződések megkötésének feltétele a képző által beküldött képzési program Hivatal általi jóváhagyása.

 

Amennyiben új felhasználónévre van szükségük, azt a hellenbartl@lab.hu e-mail címre küldött levélben tudják jelezni.

 

Képzői nyilatkozat

Jelenléti igazolás

Pénzügyi eljárásrend

Módszertani útmutató

Együttműködési megállapodás

Nyilatkozat adóelőleg megállapításához

Támogatás megállapítása iránti kérelem

Támogatási szerződés (legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők részére)

Támogatási szerződés (érettségivel vagy szakképzettséggel rendelkezők részére)

 

3. sz. értesítés, 2009. december 9.

Tanfolyam indítás feltétele

 

A TÁMOP-2.1.1-B "Lépj Egyet Előre! – ápolási díjasok részére" című programban az ügyfeleket régiónként egy mentor segíti a képzéssel kapcsolatos tennivalók intézésében, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal való kapcsolattartásban. A tanfolyamok indításának feltétele, hogy a tájékoztató rendezvényen, de legkésőbb a hallgatói támogatás megállapítására irányuló kérelmek aláírásakor a mentor jelen legyen.

Kérjük, hogy a tanfolyamindító rendezvények, csoportos tájékoztatók pontos időpontjairól tájékoztassák a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt a hellenbartL@lab.hu címre küldött elektronikus levélben

Felhívjuk figyelmüket, hogy a mentor bevonása nélkül szervezett tanfolyamok támogatása nem lehetséges. Ettől eltérni csak az FSZH előzetes írásos hozzájárulásával lehet.

A képzési ajánlatukban megjelölt helyszínek szerinti illetékes mentor személyéről a későbbiekben nyújtunk tájékoztatást.

 

2. sz. értesítés, 2009. december 1.

Időpontváltozás

 

A TÁMOP-2.1.1-B "Lépj Egyet Előre! – ápolási díjasok részére" című programban   a tanfolyamok befejezési időpontja 2010. szeptember 30-ra módosult.

Kérjük, hogy az indítani kívánt tanfolyamok képzési programját küldjék be elektronikusan a hellenbartL@lab.hu címre.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a nem OKJ szerinti képzéseknél rendelkezniük kell akkreditált képzési programmal.

Meglétét a szerződéskötést megelőzően ellenőrizzük.

 

1. sz. értesítés, 2009. október 22.

 

A TÁMOP-2.1.1-B "Lépj Egyet Előre! – ápolási díjasok részére" című program indulásához kérjük, a megyei bontású hiányszakma lista alapján küldjék meg képzési ajánlataikat, feltüntetve, hogy azt hagyományos formában vagy távoktatás keretében tudják megvalósítani. A mellékelt táblázatot a hellenbartl@lab.hu e-mail címre várjuk vissza.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a célcsoport speciális helyzetére tekintettel ezúttal kizárólag hiányszakmára irányuló tanfolyamokat támogatunk.

A képzéseknek a vizsgáztatással együtt minden esetben be kell fejeződniük 2010. május 31-ig.

 

A program Módszertani útmutatója, a pénzügyi eljárásrend valamint a jelentkezéshez szükséges dokumentumok hamarosan megjelennek a honlapon.

 

Hiányszakma lista  (Utolsó módosítás: 2010. január 14.)

Ajánlati listához