Az integrált rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével

TIOP 3.2.1-12/1-2012-0001

„Az integrált rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével”

Operatív Program: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

A projekt költségvetése: 6 000 000 000 Ft

Támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Kedvezményezett: Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Konzorciumi partner: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Megvalósítási időszak: 2012. november 30. - 2015. június 30.

 

 

A kiemelt projekt fő célja az aktív munkaerő-piaci politikák eredményességének és hatékonyságának javítása, az NFSZ által nyújtott szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek fejlesztése, a kapacitások bővítése, új feladatainak ellátásához szükséges feltételek megteremtése, az új szolgáltatási modell kiterjesztése.

 

Korábban a HEFOP 1.2 „Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizációja” és a TIOP 3.2.1-07/1-2008-0002 – „Az integrált munkaügyi és szociális szolgáltató rendszer kereteinek megteremtése az ÁFSZ infrastruktúrájának fejlesztésével” című projektek megvalósulásával a hat konvergencia régióban a felújításokkal érintett kirendeltségek száma 92-re nőtt. Jelen projekt célja további 56 foglalkoztatási osztály modernizációja, amellyel a konvergencia régiókban található összes foglalkoztatási osztály átalakítása megtörténik az új szolgáltatási modellnek megfelelő működés biztosításához.

 

A projekt során az aktív álláskeresést és munkavállalást segítő és támogató szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztésére kerül sor. Cél: a szolgáltatásokhoz való hozzáférésben és a szolgáltatások minőségében tapasztalható területi különbségek csökkentése, a társadalmi kirekesztődéssel leginkább fenyegetett csoportok hozzáférésének javítása.

 

A projektben az alábbi tevékenységek megvalósítására kerül sor:

  • Az új szolgáltatási modell kiterjesztése további 56 kirendeltségre, az infrastrukturális feltételek biztosításával, ingatlanok vásárlása, építése, átalakítása, felújítása, berendezése útján.
  • Helyszíni felmérés, tervdokumentációk elkészítése, egységes arculat kialakítása.
  • Az öninformációs rendszer kiépítéséhez, az akadálymentesítéshez, a korszerű ügyintézéshez szükséges beruházások elvégzése a felújítandó kirendeltségeken, a külső környezet rendezése.
  • Elektronikus eszközök és megoldások beszerzése a tevékenységi kör és az ügyfélforgalom bővüléséből adódó megnövekedett feladatok ellátásához.

 

Az ügyintézés korszerűsítését szolgáló informatikai fejlesztések a hatékony belső kommunikációt, a csoportmunkát, a digitális irattárolást, a tájékoztatást támogató megoldások bevezetését segítik elő.