TIOP 3.2.1 - Az integrált munkaügyi és szociális szolgáltató rendszer kereteinek megteremtése az Állami Foglalkoztatási Szolgálat Infrastruktúrájának fejlesztésével

TIOP 3.2.1-07/1-2008-0002

Az integrált munkaügyi és szociális szolgáltató rendszer kereteinek megteremtése az Állami Foglalkoztatási Szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével 

 

 

 

 

 

 

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
1089 Budapest, Kálvária tér 7.

 Közreműködô szervezet neve és elérhetősége:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.,1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület 
ESZA: http://www.esza.hu/    HEP IH: http://www.nfu.hu/hepih

 

 

A projekt célja az aktív munkaerő-piaci politikák eredményességének és hatékonyságának javítása érdekében az NFSZ által nyújtott szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek fejlesztése, a kapacitások bővítése, új feladatainak ellátásához szükséges feltételek megteremtése, az új szolgáltatási modell kiterjesztése.

 

 

A kiemelt projekt az NFSZ korábbi programjainak (Phare, HEFOP 1.2.) folytatása, amelyek eredményeként eddig már 80 foglalkoztatási osztály infrastruktúráját modernizáltuk.

A projekt célja, hogy 2009. május 4. és 2012. május 31. között további 12 foglalkoztatási osztály infrastruktúráját és informatikai eszköztárát továbbfejlesszék – a szervezet célkitűzéseivel összhangban, az NFSZ szolgáltatásainak integrált, korszerű működési feltételeit szolgálva.

 

A kiemelt projekt megvalósulásának helyszínei:

 

 • Kiskunfélegyházai Kirendeltség
 • Békési Kirendeltség
 • Csurgói Kirendeltség
 • Törökszentmiklósi Kirendeltség
 • Nyírbátori Kirendeltség
 • Nagykállói Kirendeltség
 • Pétervásárai Kirendeltség
 • Bicskei Kirendeltség
 • Balatonfüredi Kirendeltség
 • Dunaújvárosi Kirendeltség
 • Soproni Kirendeltség
 • Celldömölki Kirendeltség

 

 

A projekt a kirendeltségek öninformációs ügyfélterének kialakításához szükséges infrastruktúra-fejlesztést – amely magába foglalja a kirendeltségek épületeinek külső és belső felújítását -, az ügyféltér korszerű, uniós színvonalú kialakítását, és a Phare és a HEFOP 1.2. programok alatt kialakult arculat egységes kialakítását valósítja meg.

A másik fő szakmai cél, a kirendeltségek ügyfélterének öninformációs eszközökkel történő felszerelése, az infokommunikációs hálózat modernizálása és az ügyintézés korszerűsítését, az interaktív, ügyfélbarát szolgáltatási folyamatot szolgáló fejlesztések kivitelezése.

 

A projekt megvalósítására rendelkezésre álló forrás 1 238 574 015 Ft.

 

A kiemelt projekt fejlesztései két szakmai komponensben valósulnak meg

 

Infrastruktúra-fejlesztés komponens (két alprojekt keretében)

A komponens biztosítja az infrastrukturális fejlesztések lebonyolítását, összhangban az NFSZ kibővülő ügyfélszolgálati feladataival, amelyek szorosan összefüggenek a foglalkoztatási rehabilitáltak, hátrányos helyzetűek munkaerő piacra történő reintegrációjához kapcsolódó törekvésekkel, és az ügyfélközpontú szolgáltatással.

Az új szolgáltatási modellnek megfelelően az új irodák elrendezése olyan nyílt információs tér kialakítását igényli, amely lehetővé teszi a zavartalan ügyféláramlást, a nyilvántartásba vételtől az első interjús pultig és a tanácsadóig.

Ennek érdekében olyan akadálymentes (fizikai és kommunikációs) irodai környezetet hoznak létre, amely jó benyomást tesz az ügyfelekre és közvetíti a segítő szándékot. Az információs tér az új szolgáltatási modell legfontosabb elemének, az öninformációs rendszereknek ad helyet, és lehetőséget teremt az ügyfelek számára az önálló álláskeresésre.

 

A 6 régióban az ingatlan állomány felmérését követően a felmérés eredményeinek mérlegelése után történt meg a kirendeltségek tényleges kiválasztása.

 

Informatikai fejlesztések komponens (négy alprojekt keretében)

A komponensben az ügyfélterekben elhelyezendő álló és ülő M-pontok (öninformációs kioszkok) beszerzése és üzembeállítása, a működtetésükhöz szükséges informatikai hálózat kiépítése, a kirendeltségek munkatársainak az új szolgáltatások nyújtását is segítő informatikai eszközökkel való ellátása valósult meg. Ennek keretében a foglalkoztatási osztályoken az ügyféltér kialakításával egyidejűleg, a kivitelezési munkák befejeztével beszerelték az eszközök működését biztosító hálózatot.

Az M-pontok öninformációs eszközeire az NFSZ központi informatikai keretrendszerét installálták. Az M-pontok helyi hálózatokba kötött ügyintézői munkaállomásokon, az Elektronikus Kormányzati Gerincen keresztül az NFSZ internetes hálózatába kapcsolódnak.

 

A kirendeltségi ügyintézők részére az NFSZ informatikai szolgáltatásainak elérését biztosító korszerű asztali számítógépeket szereznek be, amely a már leszállított multi funkciós eszközökkel kompatibilisek, és költséghatékony üzemelés mellett segítik az ügyintézői adminisztrációt. A 12 kirendeltség ügyintézői munkaállomásán dolgozókon kívül új eszközöket kapnak azok a kollégák is, akiknek a gépe elavult, és a HEFOP 1.2 intézkedésben nem került lecserélésre.

 

A munkaügyi szervezet 1991 évben történő megalakulása óta rendkívül nagy mennyiségű papíralapú iratot készített, és tárol a mai napig. Az iratkezelési szabályzatokban foglalt szempontok szerinti iratkezelésre történő áttérés első lépése, hogy szakszerű irattári rend alakuljon ki. A folyamat a digitális iratarchiválás keretein belül valósult meg. A dokumentumok digitalizálásához szükséges eszközök beszerzése, megtörtént, az eszközöket a kiválasztott kirendeltségek megkapták, és használatba vették. Az iratdigitalizálás a bevont kirendeltségeken megvalósult. 

 

Támogatási szerződés

Szerződésmódosítás 1.sz., 2.sz., 3.sz., 4.sz., 5.sz., 6.sz., 7.sz.

 

 

Projektösszefoglaló

Project Summary

 

Hírlevelek:

 

Frissítve: 2012. június 22.