A képzés idejére járó ösztöndíjból milyen jogcímen, és milyen jogszabály alapján lehet levonást eszközölni?

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 28. § (1) bekezdés első mondatának rendelkezése szerint „egyéb jövedelem minden olyan bevétel, amelynek adókötelezettségére e törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz”. A képzési támogatásban részesített személyeknek kifizetett megélhetést biztosító támogatás fentiek szerint egyéb jövedelemnek minősül.

A személyi jövedelemadó szempontjából a foglalkoztatási főosztály kötelezettsége az Szja. tv. 46. § és 47. §-a szerint az adóelőleg megállapítása, bevallása és megfizetése.

TB kötelezettség nem terheli, így a program résztvevője számára nem számít szolgálati időnek. Az ösztöndíj utáni 11 % mértékű EHO megfizetése a foglalkoztatási főosztály feladata.

Az elhelyezkedést szolgáló munkagyakorlat-szerzés támogatás nyújtása során kiköthető-e – az Flt.-vel összhangban álló - továbbfoglalkoztatási kötelezettség?

 

Amennyiben a továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírható a munkaadónak a monitoring szempontjából a 180 nap kezdőnapjaként a folyósított támogatás lejártát követő első, vagy a továbbfoglalkoztatási kötelezettség utolsó napját követő naptári nap alkalmazandó?

 

Válasz:

Nincs továbbfoglalkoztatási kötelezettség.

Rendezést igényel, hogy a programban való részvétel után a támogatott mikor vonható be a foglalkoztatási főosztály DEFA-ból finanszírozott intézkedéseibe?

 

Az ESZA programba azokat a személyeket vonjuk be, akik eddig nem voltak érdekeltek, illetve nem volt módjuk aktív eszköztámogatásban részt venni, akiknél a munkaügyi szervezet a hagyományos eszközeivel nem tudott eredményt elérni.

A HEFOP 1.1. intézkedéssel összefüggő tervezési és megvalósítási feladatok milyen formában jeleníthetők meg a foglalkoztatási főosztály Szervezeti és Működési Szabályzatában, tekintettel arra, hogy a program megvalósítása nem jogszabály által meghatározott alaptevékenysége ezen intézményeknek, hanem pályázati úton működő program?

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat a szerv tevékenységének alapdokumentuma, amely rögzíti a szerv, azon belül a szervezeti egység feladatait és a feladatokhoz rendelt hatásköröket, így attól függetlenül, hogy nem alaptevékenység meg kell jeleníteni.

A menedzsment-tagok és az ESZA-tanácsadók bére és járulékai az ESZA terhére elszámolható?

 

Az ő kinevezésüket és munkaköri leírásukat csatolni kell a jelentéshez. Ezek a dokumentumok azonban olyan személyes adatokat tartalmaznak, amelyek a személyes adatok védelme miatt nem adhatók ki. Elegendő, ha csak a név megjelölésével mellékeljük ezeket az iratokat a személyes adatok kitörlésével?

 

Válasz:

Igen