Mikor kapjuk meg az Eljárási rend 1. sz. mellékletként említett Tájékoztatót?

Az 1. sz. melléklet Tájékoztató a kiadott eljárásrend része.

Ugye készülnek további egységes iratminták az egyes támogatási formákhoz?

 

Egységes iratminták találhatók a kiadott szakmai eljárásrendben, ezek a következők: Tájékoztató a programról, Szándéknyilatkozat a 2004. évi HEF OP 1.1. programban való részvételről, Szándéknyilatkozat megszüntetése, Egyéni akcióterv, Együttműködési megállapodás, Együttműködési megállapodás módosítása, Kilépési nyilatkozat, Értékelő lap, Nyilatkozat, Megbízási szerződés képző intézménnyel, Megállapodás munkagyakorlat szerzés támogatására, Elszámoló lap munkagyakorlat szerzés támogatásához, Megállapodás munkagyakorlat szerzés és utazási  költségtérítés támogatására, Elszámoló lap utazási költségtérítés támogatásához, Megállapodás vállalkozóvá válás támogatására.

A program résztvevőivel kötendő Együttműködési Megállapodás szövegéből engedélyezett-e azoknak a szolgáltatásoknak, programban tartást elősegítő szolgáltatásoknak és támogatásoknak a kivétele, amelyek az adott megyei programtervben egyébként nem szerepelnek, így azokat a résztvevők részére a Foglalkoztatási Főosztály nem biztosítja, vagy a Megállapodást az Eljárási Rend 5. sz. mellékletének megfelelő változatlan szöveggel kötelező-e megkötni?

 

Az Együttműködési megállapodást az akcióterv alapján kell elkészíteni, azonban az abban rögzített tevékenységektől, időpontoktól - az ügyintéző, vagy az ügyfél javaslatára – közös megegyezéssel, a megállapodás módosításával el lehet térni. Újabb támogatások és szolgáltatások emelhetőek be a megállapodásba, illetve az akciótervben rögzítésre került tevékenységek hagyhatók el az Együttműködési megállapodásból.

Az Eljárási Rend 3.4.1. pontjában meghivatkozott „Szándéknyilatkozat a 2004. évi HEFOP 1.1 programban való részvételről” dokumentummal kapcsolatban nem került egyértelműen tisztázásra, hogy a pályázati felhívásban említett Együttműködési Keretmegállapodást a szóban forgó Szándéknyilatkozat helyettesíti, vagy felváltja-e, vagy azt is meg kell kötni?

 

Amennyiben a célcsoportoknak megfelelő ügyfelek a programról kapott tájékoztatás alapján úgy döntenek, hogy a program résztvevői kívánnak lenni, velük a Szándéknyilatkozat a 2004. évi HEF OP 1.1 programban való részvételről című dokumentum kerül aláírásra, majd azt követően, amennyiben az ügyfél és az ügyintéző közösen kialakították és aláírták az Egyéni akciótervet, az aláírást követő 30 napon belül meg kell kötni az arra épülő Együttműködési megállapodást.