A végleges, aláírt eljárási rend mikor fog rendelkezésre állni, mivel ez nagymértékben akadályozza az ebben nem rendezett kérdésekre vonatkozó helyi szabályozás elkészítését?

A szakmai eljárásrend kiadásra került. 

Miért nem szerepel az Eljárási rend 1.4. Szabályozás jogi alapja fejezetben a Ptk.-ra való hivatkozás?

 

A kiadott eljárásrend I. Általános szabályok rész Alapelvek szakasza tartalmazza a Ptk-ra való hivatkozást.

Biztos, hogy nem fogadható el a HEFOP-os együttműködés ÁKJ-s együttműködést kiváltónak? Mikor kell megszüntetni az ÁKJ-t? Az ÁKJ megszüntetésére (3.4.1. – 11. oldal) csak közvetlenül az együttműködési megállapodás megkötése előtt szabadna sor kerüljön. Ezeknél a személyeknél különös gondossággal kell vizsgálni, hogy az együttműködési megállapodásban rögzített támogatások rövid időn belül adhatóak-e, mert amennyiben hosszabb várakozási idő van, vagy mégsem kap támogatást, az ügyfelet komoly hátrány éri.

Amennyiben ÁKJ- ban részesülő ügyfél a program alanya kíván lenni, nyilatkozik, arról, hogy vállalja-e a két együttműködési megállapodás egyidejű teljesítését. Amennyiben vállalja, hogy a HEF OP 1.1 program részvevőjeként is folytatja a korábbi együttműködésben vállalt álláskereső tevékenységet, számára az ÁKJ mindaddig folyósításra kerül, amíg ellátással együtt járó támogatásba nem kerül, vagy a folyósítási idejét ki nem meríti. Amennyiben nem vállalja a két együttműködési megállapodás egyidejű teljesítését, abban az esetben vagy nem lesz a HEF OP 1.1 program részvevője, vagy ha be kíván lépni a programba kérelmezi az ÁKJ megszüntetését.

Milyen szabályok alkalmazandóak az egyéni képzések támogatásánál? Az eljárási rend teljes mértékben figyelmen kívül hagyja az egyéni, egyedi képzések támogatásának lehetőségét. (A Tolna megyei programtervben a GYES-es célcsoportnak nem kívántunk előre meghatározni képzési szakirányokat, és igénynek megfelelő beiskolázásban gondolkodtunk.) Úgy gondoljuk, hogy ennek a lehetőségnek az esetleges kizárása hiba lenne, és nagymértékben ütközne a program alapelveivel. Ha alkalmazható, akkor viszont szabályozni is kell, mert nem minden esetben felelnek meg azok szabályok, amely a csoportos képzésre vonatkoznak.

 

Az eljárásrend nem zárja ki az egyéni képzések támogatását. („Nem támogatható képzési formák: egyetemi, főiskolai továbbtanulásra felkészítő képzés, és olyan iskolarendszerű képzés, amelyre az éves költségvetési törvény normatív hozzájárulást állapít meg és tanulói, vagy hallgatói jogviszony létesül.)

Milyen széles körrel köthetünk Szándéknyilatkozatot? A kérdés a Szándéknyilatkozat 4. pontja kapcsán merül fel. Ha a megyei teljes bevonható (tervezett) létszám 265 fő, akkor köthetünk-e 5-600, vagy 1000 Szándéknyilatkozatot? Ennek a kérdésnek azért van létjogosultsága, mert annak vizsgálatát, hogy a potenciális jelöltek közül konkrétan kiket vonunk be a programba, mi a Szándéknyilatkozat aláírása utánra, az Akcióterv megkötése előttre terveztük be. A 4. pontban viszont nagyon határozott szándékot nyilvánítunk ki, amely nem túl korrekt, ha tudjuk, hogy csak minden 2. vagy 3. személynek van esélye a bekerülésre. Vagy enyhíteni kellene a megfogalmazást („lehetőség szerint” vagy hasonló szöveg beiktatásával), vagy limitálni kellene, hogy maximum hány emberrel köthető meg a Szándéknyilatkozat.)

 

Az aláírt Szándéknyilatkozattal az ügyfél a HEF OP 1.1 program tervezett résztvevőjévé válik, és az eljárás előkészítő szakaszába lép. Ezt követően a program résztvevője a foglalkoztatási főosztállyal történő együttműködését az előkészítő szakaszban történő közreműködéssel teljesíti.

A gyakorlati munkában ez az jelenti, hogy az ügyfélszolgálati programban speciális megjegyzéssel (kóddal)- „HEF OP 1.1 program tervezett résztvevője”- látjuk el az ügyfél nyilvántartásában. / Megjegyzés rovatban rögzíteni kell, hogy az ügyfél „HEF OP 1.1 program tervezett résztvevője”.

Azokat az ügyfeleket, akiket a programban való részvétel érdekében regisztrálnak, már eleve ezzel a kóddal / megjegyzéssel regisztrálnak „HEF OP 1.1 program tervezett résztvevője”

A Szándéknyilatkozat aláírásával a program lehetséges résztvevője és a foglalkoztatási főosztály vállalja, hogy a Szándéknyilatkozat aláírását követő 60 napon belül, valamint az Egyéni akcióterv aláírását követő 30 napon belül megkötik a programban való részvétel részletes szabályait tartalmazó Együttműködési Megállapodást.

Lehetséges-e munkaerő-kölcsönző cégekhez támogatással elhelyezni a programban részt vett ügyfeleket?

 

Jelenleg nem lehetséges munkaerő-kölcsönzés keretében történő elhelyezés támogatása. Várhatóan 2005. folyamán ez önálló támogatási formaként fog működni, így a HEF OP 1.1 keretében a későbbiekben sem lesz támogatható.

 

Az egyén támogatásánál lehetséges-e az alábbi sorrend?:Támogatott foglalkoztatás, Képzés ösztöndíjjal, Támogatott foglalkoztatás, Humán szolgáltatás

 

Nem, Humán szolgáltatás

          Támogatott foglalkoztatás/ Képzés ösztöndíjjal