Munkagyakorlat-szerzés támogatása esetén van-e lehetőség szezonális munkánál a munkaviszony – és a támogatás – szüneteltetésére, azaz pl. mezőgazdasági szakma megszerzése után lehet-e „többlépcsős” a foglalkoztatás? (BAZ)

Kérjük, pontosítsák a kérdést.

Ugye nincs kizárva a részmunkaidős foglalkoztatás támogatása? (A szöveg szerint nincs. Munkagyakorlat szerzés támogatása keretében értettük.)

 

A részmunkaidős foglalkoztatás támogatása a program keretében lehetséges, amennyiben az a megyei programtervben és a támogatási szerződésben nevesítve szerepel.

A GYES melletti legfeljebb napi 4 órás munkavégzést a jogszabály megengedi. Támogatható-e ez munkagyakorlat szerzés támogatásával?

 

Nem.

Kell-e a munkagyakorlat szerzés támogatásába bevonandó munkáltatónak munkaerő-igényt bejelenteni? Közvetítjük-e az ügyfelet?

 

Ha a munkáltató HEF OP 1.1 program résztvevőinek munkagyakorlat szerzését elősegítő foglalkoztatását vállalja, foglalkoztatni szándékozott munkaerő létszámáról, szakmai összetételéről, egyéb vele szemben támasztott követelményekről igénybejelentő lapot nyújthat be a foglalkoztatási főosztály - munkagyakorlat szerzés támogatásban érintett ügyfele lakóhelye szerinti - illetékes kirendeltségén. Amennyiben a munkáltató igényeinek megfelelő ügyfél található a program résztvevői között, a munkáltatóval a kirendeltség / foglalkoztatási főosztály megköti a munkagyakorlat szerzés támogatását biztosító foglalkoztatásra vonatkozó megállapodást.

Az elhelyezkedést elősegítő munkatapasztalat szerzés támogatás megállapításához a programban résztvevőnek rendelkeznie kell-e a 3 hónapos (pk. illetve 45. évet betöltött mn. esetén), illetve (egyéb esetben).

 

Az 1. és a 3. célcsoport alanyai között lehetnek olyanok, akik nem rendelkeznek az említett időtartammal. Az eljárási rend ezt a korlátozást nem említi, és ezen támogatáson alapvetően a bértámogatást értjük.

 

Válasz:

 

Az 1. és a 3. célcsoport esetében azok részére is adható az elhelyezkedést elősegítő munkatapasztalat szerzés támogatás, akik nem rendelkeznek a 3 hónapos, illetve a 6 hónapos regisztrációs idővel.