Tilos adni GYES és GYET mellett ösztöndíjat?

Nem értünk egyet ezzel, mert tudomásunk szerint semmilyen jogszabály nem zárja ki, és ezen juttatások összege nagyon szerény. Hozzátesszük, hogy a Tolna megyei programterv szerint a képzésben résztvevő GYES-esek korábbi ellátásuk megtartása mellett egységesen 30.000 Ft összegű ösztöndíjban részesülnének, tehát nem 53.000 Ft-ban. A GYED-esek esetében kizárhatjuk a kettős ellátást, de mivel a kisgyermek már minimum 1,5 éves, ezért legfeljebb fél évnyi GYED-et kaphat az ügyfél.

 

Válasz:

 

Az ügyfélnek a képzésbe kerüléskor írásban nyilatkoznia kell arról, hogy ha GYES, GYED, GYET, valamilyen nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás, rendszeres szociális segélyben részesül, akkor melyiket választja, az éppen aktuálisan folyósított ellátását, vagy kéri az ösztöndíj megállapítását.

Az ösztöndíj elszámolási határideje a tárgyhót követő 15. nap, vagy 10. nap?

 

Az ösztöndíj elszámolása és utalása havonta utólag történik, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig.

Kötelező-e követni a minimálbér változását abban az esetben is, ha az ösztöndíj összege nem kötődik a megyei programterv szerint a minimálbérhez (30, illetve 50 ezer Ft)?

 

Az ösztöndíj maximális mértéke a mindenkori minimálbérrel azonos, tehát a mindenkori minimálbér változása csak akkor követendő, ha a foglalkoztatási főosztály programtervében az ösztöndíj maximális lehetséges összegét adja meg. Az ösztöndíj folyósítására hatással lehet a legkisebb kötelező munkabér változása. Az ösztöndíjnak a kötelező legkisebb munkabérhez történő igazításáról a foglalkoztatási főosztályok pénzügyi lehetőségeik mérlegelése alapján önállóan döntenek. Az viszont alapszabály, hogy az egyszer megállapított ösztöndíj összege a támogatás időszakában nem csökkenthető.

Amennyiben az ösztöndíj a programba bevont személy számára megállapításra kerül, az egyéb, a Foglalkoztatási Főosztály által a számára nyújtott ellátásoknak mi a sorsa?

 

A kettős ellátás tilalma elvének megfelelően folyósításuk felfüggesztendő, illetve megszüntetendő, avagy a HEF OP 1.1. keretében nyújtott ellátások a rendes ellátásokkal párhuzamosan is megadhatók?

 

Válasz:

 

Csak annak fizetünk ösztöndíjat, aki más ellátásban nem részesül. Az ügyfelet ennek érdekében nyilatkoztatni kell az aktuálisan számára folyósított ellátásokról, és csak abban az esetben kezdjük meg az ösztöndíj folyósítását, ha az ügyfél a számára aktuálisan folyósított ellátás megszüntetéséről intézkedett és az erről szóló dokumentumot bemutatta a foglalkoztatási főosztályban/kirendeltségen.

Az ösztöndíj rendszert lehetne-e használni a humánszolgáltatások igénybevétele alatt is, abban az esetben, ha az ügyfél más ellátásban nem részesül, vagy csak a képzés ideje alatt megengedett?

 

Nem, mert ha a képzés intenzív, azon kell részt venni, és humánszolgáltatást nem lehet biztosítani Az ösztöndíj támogatás célja a képzés alatti megélhetés biztosítása azokban az esetekben, amikor az ügyfélnek nincs semmilyen jövedelme. 

Az Eljárási rend 4.2.2.2. pontjában említett tételes EHO-t kell fizetni az ösztöndíj után, vagy 11 százalékos EHO-t, amivel terveztünk?

 

Az ösztöndíjból (amely adózás szempontjából egyéb jövedelemnek minősül) csak az SZJA előleget kell levonni, TB kötelezettség nem terheli, így a program résztvevője számára nem számít szolgálati időnek. Az ösztöndíj utáni 11 % mértékű EHO megfizetése a foglalkoztatási főosztály feladata.