Szerződésmódosítást kell-e kezdeményezni abban az esetben, ha a beszerzendő tárgyi eszközök mennyiségében és egységárában változás történik úgy, hogy az adott költségvetési sor végösszege nem változik?

Nem, csak jelenteni kell a változást az előrehaladási jelentésben.

Lesz-e lehetőség a „kötelezettség vállalás” határidejének meghosszabbítására, tervezik-e a határidők központi módosítását?

 

Erről hallottunk híreket, de a mai napig ez nem jelent meg hivatalos formában.)

 

Válasz:

Igen, a módosítással változnak a határidők is.

Az Irányító Hatóság részvételével október 18-án került sor egy megbeszélésre, melynek tárgya a szerződésmódosítás eljárási kérdéseinek tisztázása volt.

 

Az ott elhangzottak értelmében a foglalkoztatási főosztályoknak nem kell benyújtaniuk szerződésmódosítási kérelmet – a támogatási szerződés szerinti kötelező esetekben sem - mindaddig, amíg a 2005-2006-os év tervezési felhívása nem jelenik meg. A felhívás – az akkori tervek szerint – lehetőséget adott volna a 2004-es programterv vonatkozásában korrekciók átvezetésére, egy átfogó programmódosításra. Kérjük, hogy az Irányító Hatóság ezt a lehetőséget hivatalos formában is erősítse meg.

 

Válasz:

 Az új felhívásban benne lesz.

A Támogatási szerződés részét képezi a költségvetés szöveges indoklása, melynek melléklete „A munkanélküliek számára biztosított képzések listája”.

 

Szerződésmódosítást igényel-e az ott felsorolt képzések körének megváltoztatása, amennyiben e változtatás mértéke összegszerűen nem haladja meg a saját hatáskörbe tartozó (10 %-ot meg nem haladó) átcsoportosítási lehetőség mértékét és nem eredményezi a program számszerűsíthető céljainak, ill. egyéb lényeges jellemzőjének módosulását?

 

Válasz:

Nem.

A programtervünkben gépbérletet terveztünk. Lehet kezdeményezni olyat, hogy gépbérlet helyett vásárlás?

 

Pontosan meg kell adni, milyen gépet szeretnének beszerezni, és ezután lehet dönteni.

A pályázathoz készített részletesebb költségterv egyes soraiban található tervezett alábontásoktól el lehet oly módon térni, hogy a főösszegek nem változnak?

 

Igen, az előrehaladási jelentésben jelezni kell, de figyelembe kell venni, hogy a költségkategória alatt a két számjeggyel jelölt költségvetési sorok értendők.

Szükséges-e a Támogatási Szerződés módosítása az alábbi esetekben?

 

  • ha a képzésbe vont személyek előzetes programtervben meghatározott célcsoport és prioritás szerinti bontásához képest eltérés lesz tapasztalható?
  • ha az előzetes programtervben tervezett és a közbeszerzési eljárás során realizált képzési költségek nem egyeznek?
  • ha az előzetes programtervben tervezett időbeli ütemezéshez képest a program megvalósítása csúszik?

 

Válasz:

Igen

Hogyan kell értelmezni az átcsoportosítási szabályokat?

 

Minek a 10%-át kell figyelembe venni korlátként a kategóriák közötti átcsoportosításnál? A 10%-ot melyik kategóriánál kell figyelni, amelybe átcsoportosítunk, vagy amelyből az átcsoportosítás történik? Ennek komoly jelentősége lehet, ha az egyik kategóriában 500.000,- a másikban 5.000.000,- Ft van.

 

Válasz:

Mindig a nagyobbik összeg 10%-át kell figyelembe venni.

Kell-e programtervet módosítani abban az esetben, ha a tervezett képzési irányok közül néhány a közbeszerzés során meghiúsult, és emiatt másik képzéseket kell elindítanunk?

 

9 konkrét tanfolyamot terveztünk elindítani, ebből 2 meghiúsul korábban jelentéktelen apróságnak tekintett okok miatt. Valószínűleg a költségek és a bevontak jellemzői – nem, kor, célcsoport stb. – is megváltoznak.

 

Válasz:

Programtervet nem, de a támogatási szerződést igen.