A közelmúltban kiadott Működési Kézikönyvek elfogadottak-e, és napi munkánk során alkalmazhatóak-e az abban leírtak?

Készül-e központilag kifejezetten a foglalkoztatási főosztályokra („kedvezményezett”) vonatkozó Működési Kézikönyv, vagy a szükséges területek szabályozása a foglalkoztatási főosztályok feladata?

 

Válasz:

A HEF OP IH Működési Kézikönyve készült el eddig, ez alapján készül az FH-jé, aminek végleges változata még az idén elfogadásra kerül. A Foglalkoztatási Főosztályok ezek alapján alkothatnak saját Működési Kézikönyvet, de ez nem kötelező.

A szakmai eljárási rend nem tartalmazza :

 

a program megvalósulásának nyomon követéséhez és pénzügyi elszámolásokhoz szükséges előrehaladási jelentésekkel kapcsolatos részletes szabályozást, azok részletes tartalmáról, kitöltésükre irányadó vezérelvekről, benyújtásukkal, esetleges hiánypótlásukkal kapcsolatos szabályozás nincs az eljárási rendben.

 

Válasz:

A pénzügyi elszámolásokhoz szükséges előrehaladási jelentésekkel kapcsolatos részletes szabályozást a pénzügyi eljárásrend tartalmazza. A nyomon követés az informatikai programon keresztül fog megvalósulni. A hiányzó szabályozások pótlása folyamatban van.

Az eljárási rendben részletesen szabályozni kellene a Közreműködő szervezet, az Irányító Hatóság és a Foglalkoztatási Főosztály mint Támogatott viszonyrendszerét.

 

IH-KSZ 9/2004. (VI. 4.) TNM rendelet, Foglalkoztatási Főosztálytal – Támogatási szerződés alapján alakul a viszonyrendszer.

A viszonyrendszert további jogszabályok is tárgyalják:

233/2003. (XII. 16.) Korm. Rendelet az Európai Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról,

124/2003. (VIII. 15.) Korm. Rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról,

9/2004. (VI. 4.) TNM rendelet az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó egyes, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal által kezelt fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről,

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól,

9/2004. (IV. 7.) FMM rendelet

a Foglalkoztatási Hivatalnak a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program végrehajtása során ellátandó feladatairól és közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak a 2004-2006. évi EQUAL Közösségi Kezdeményezés végrehajtásába közreműködőként történő bevonásáról.