Az oldal új verziója elérhető a Nemzeti Pályaorientációs Portálon.

ELGPN – European Lifelong Guidance Policy Network

Az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat II. fejlesztési ciklusára, a LLP programok keretében 2009. január 1. és 2010. december 31. között két éves szerződés keretében kerül sor. A programot az Oktatási és Kulturális Főigazgatóság támogatja, 25 ország részvételével további két ország (Izland, Bulgária) megfigyelői státuszban vesz részt a munkában. Az EU tagállamok közül egyedül Belgium nem képviselteti magát a hálózatban. A II. szerződési időszak munkáit hivatalosan a 2009 márciusában megrendezett negyedik közgyűlés, 62 fő részvételével, indította el, ahol az oktatási főigazgatóság részéről komoly elvárásként fogalmazódott meg, hogy a projektfinanszírozás keretei között valódi szakpolitikai fejlesztés, harmonizáció valósuljon meg.

 

Az ELGPN 2011-2012-es munkaterve, valamint az időszakra vonatkozó magyar munkafeladatok.

 

 

Kiemelt magyar részvétel