"A vállalatok és dolgozóik mozgósítása a káros alkohol- és a drogfogyasztás megelõzésére"  projekt

 

 

AZ ORSZÁGOS PREVENCIÓS PROGRAM LÉPÉSEI

A Nemzeti Projekt Team megalakulása: tagok: elnök, titkár, szakértõk
A Tripartit Tanácsadó Testület megalakulása
A hat vállalat kiválasztása
A Kézikönyv és az oktató/információs anyagok fordítása, készítése
A résztvevő vállalatok toborzása és kiválasztása
Tréningek a résztvevõ vállalatok felsõ- és középvezetõinek
A programok végrehajtása
A programok értékelése
Országos konferencia megrendezése

 

A VÁLLALATI PREVENCIÓS PROGRAM LÉPÉSEI

A tripartit Vállalati Programbizottságok megalakulása
Az munkatársak tájékoztatása a program céljáról
A vállalati irányelvek és a megvalósítási stratégia kialakítása
Együttműködés a már létezõ segítõ rendszerekkel
Alapozó képzés az érintett vezetõk számára
A program gyakorlati bevezetése
Program értékelése és továbbfejlesztése

 

A VÁLLALATI MEGELÕZÉSI PROGRAMOK ELEMEI 

Speciális alapfogalmak és információk terjesztése,
Képzés (vezetõi és dolgozói tréningek),
Önértékelõ teszt-módszerek biztosítása,
Egészségvédelem,
Munkahelyi feltételek megváltoztatása,
Tanácsadás,
A problémák korai felismerése,
Kezelés és rehabilitáció.

 

 A VEZETÕI TRÉNINGEK TARTALMA 

A túlzott alkoholfogyasztás kérdéseinek alapos megismerése;
A szabályzatok és gyakorlati megvalósításuk egységének fontossága.
Annak ismertetése, hogy a kóros alkoholfogyasztók milyen problémákkal kerülhetnek szembe.
Hogyan lehet felismerni az ártalmas fogyasztás jeleit?
Hogyan lehet segítséget nyújtani azoknak, akik tanácsadásra, kezelésre vagy rehabilitációra szorulnak.

 

 A DOLGOZÓK INFORMÁLÁSA 

Tájékoztatás a szeszesitalok alkohol- és kalória tartalmáról
Az alkoholnak egészségre és a munkaképességre gyakorolt károsító hatásairól
Az alkoholfogyasztással kapcsolatos vezetõi és munkatársi magatartás-formákról
A különféle szerek (beleértve az ipari anyagokat is) egymásra gyakorolt kölcsönhatásáról,
Speciális kérdésekrõl, pl. az alkohol fogyasztás hatásáról a terhes nõkre, a gépkocsivezetõkre, a családokra.

 

 EGÉSZSÉGMEGÓVÁS

A dolgozók rendszeres egészségügyi vizsgálata, amely magában foglalja a leletekre alapozott, célzott, az egészséges életmódra szoktató tanácsadást
A megfelelõ egészségügyi ellátás/kezelés biztosítása
Stressz-kezelõ programok kialakítása, bevezetése
A munkatársak (pl. szakszervezeti képviselõk, biztonsági szakemberek) bevonása a munkahely egészségügyi és biztonsági helyzetének felmérésébe, az eredmények közre adásába, valamint a szükséges válaszlépések kialakításába.
Pihenõ-, rekreációs- és sportlétesítmények kialakítása, a meglevõk fejlesztése.

 

 LEHETÕSÉGEK A MUNKAKÖRÜLMÉNYEK JAVÍTÁSÁRA ÉS VÁLTOZATOSABBÁ TÉTELÉRE 

Optimális munka-környezet kialakítása
Magas szintű munkabiztonsági és egészségügyi elõírások alkalmazása
Egészséges és tápláló étkezés biztosítása, tiszta, kultúrált körülmények között
Az alkalmazottak és képviselõik nagyobb mértékű bevonása a döntéshozatalba,
Rendszeres megbeszélések és viták révén jobb kapcsolat kialakítása a munkatársak, valamint a középvezetõk és beosztottaik között,
A szervezeti struktúra felépítésének, a kommunikációs csatornák rendszerének, az alkalmazottak felelõsségi körének és feladataiknak újragondolása.

 

 TANÁCSADÁS

A tanácsadó fõ feladatai közé tartozik:

Vizsgálat és tanácsadás azoknak a dolgozóknak, akiknél felmerül az alkohol probléma (önként jelentkezõknek és azoknak is, akiket felettesük vagy a szakszervezeti megbízott küldött).
Szükség esetén, a vállalaton belüli és/vagy külsõ szaksegítség megkeresése (például szükség lehet orvosi diagnózisra, kezelésre vagy rehabilitációra).
Folyamatos kapcsolattartás a kezelésre beutaltakkal (ha hozzájárulnak, akkor a családjukkal is), és gondoskodni arról, hogy az érintettek minden szükséges támogatást megkapjanak.
Kapcsolattartás a helyi közösségben mûködő kezelõ és támogató intézményekkel.

 

 A PROJEKT ÉRTÉKELÉSÉNEK LEHETSÉGES SZEMPONTJAI

Munkahelyi hiányzások
Balesetek
Elbocsátások, fegyelmi büntetések
Foglalkozás-egészségügyi adatok
Termelékenységi / hatékonysági mutatók

 

A MEGELÕZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ELEMEI

Tájékoztatás és oktatás a szervezet minden szintjén az alkohol és drogfogyasztásból eredõ problémákról és veszélyekrõl.
A teljes személyzet tájékoztatása azokról a szolgáltatásokról és programokról, amelyek a káros szerfogyasztás csökkentését célozzák.
A dolgozók egészségi állapotának felmérése és javítása, kiegészítve gyakorlati tanácsadással és segítségnyújtással.