A társadalmi felelősségvállalás és a munkahelyi drog- és alkohol-megelőzés aspektusai Magyarországon

 

Vezetői Összefoglaló

 

Az utóbbi évek kormányzati és civil kezdeményezései ellenére Magyarországon a káros alkoholfogyasztás és a kábítószer-használat még mindig az egyik legjelentősebb össztársadalmi probléma. A káros alkoholfogyasztás és a kábítószer-használat ugyanis, jellegéből adódóan, nemcsak a konkrét fogyasztót, hanem annak közvetlen és közvetett környezetét (pl. család, munkahely) is károsan befolyásolja, hatalmas veszteségeket okozva a társadalom valamennyi szegmensének. A KSH (Központi Statisztikai Hivatal) adatai szerint Magyarországon a kezelt kábítószer-fogyasztók száma az 1997-es év 8494 személyéhez képest 2006-ra majdnem megduplázódott, elérve a 15480 f_t (KSH n.d.). Az alkoholisták becsült számát tekintve, a statisztikai adatok alapján a számuk csökkent, de 490 ezer f_ (2007-es adat) még így is kiemelkedően magas egy tízmillió lakosú ország esetében (KSH n.d.).

 

A 2008-as év végét_l a helyzet további, jelent_s romlása prognosztizálható. A hitelválság következményeként kialakult gazdasági és társadalmi bizonytalanság ugyanis várhatóan felgyorsítja a káros alkohol és kábítószer-fogyasztás terjedését, hiszen „az egyének az általános bizonytalanság miatt nyúlnak leggyakrabban az alkoholhoz és az egyéb kedélyjavító szerekhez” (Kaucsek - Simon, 2005, 4.old.). Ebben a helyzetben, a magyar és az Európai Uniós drog-politikai irányelveket figyelembe véve, szükségessé válhat a megelőző jellegű programok volumenének növelése, illetve új prevenciós színterek bevonása.

 

A tanulmány teljes szövege