A vizsgázó elveszítette az eredeti bizonyítványát és szeretné pótolni (bizonyítvány másodlatot kérni). Mit kell tennie?

A 2010. január .28-ig lebonyolításra került szakmai vizsgák esetében az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a törzslap alapján szereplő vizsgaszervező intézmény, illetve ha a vizsgaszervező intézmény jogutód nélkül megszűnt vagy a vizsgaszervező intézmény iratai megsemmisültek, a kiállító vizsgaszervező intézmény székhelye szerint illetékes főjegyző állít ki bizonyítványmásodlatot.

A 2010.január.29. után lebonyolításra került vizsgáknál az új Szt. 74 §. (5) bekezdése értelmében a nyilvántartás alapján az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült bizonyítványról bizonyítványmásodlatot állít ki kérelemre az állami szakképzési és felnőttképzési szerv.

Az elveszett, ellopott, megrongálódott bizonyítványokról kérelemre a bizonyítványmásodlatot a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság Vizsgaszervezési és Törzslap-nyilvántartási Osztálya állítja ki, melynek ügymenete a következő:

Első lépésben egy kérelmet kell írni a Munkaügyi Hivatal Vizsgaszervezési és Törzslap-nyilvántartási Osztályához. A kérelem engedélyezése után, írásban részletesen tájékoztatjuk a kérelmezőt a további teendőkről. A bizonyítványmásodlatért külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell leróni, és eljárási díjat kell fizetni. Ezt követően a kiállított bizonyítványmásodlatot a meghatalmazásban szereplő névre és címre továbbítjuk tértivevénnyel.

Ha további kérdései merülnének fel a bizonyítványok pótlásával kapcsolatban, kérjük, keresse munkatársunkat az alábbi e-mail elérhetőségeken: torzslapnyilvantartas@nive.hu; (06-1) 261-4254.