Kiegészítő tájékoztatás 2006. április 25.

Tisztelt Ajánlattevő!

 

A Foglalkoztatási Hivatal (1089 Budapest, Kálvária tér 7.), mint ajánlatkérő az alábbi beszerzés tárgyában nyílt közbeszerzési eljárást indított. Az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2006. március 30-án 2006/S 60-062715 nyilvántartási szám alatt jelent meg.

 

A közbeszerzés tárgya:

 

„Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat hosszú távú fejlesztési stratégiájának kidolgozása keretében a hazai munkaerő piaci szervezettel kapcsolatos jövőbeli elvárások megfogalmazása körében 3 részből álló tanulmány készítése, fejlesztési  irányok kidolgozása a dokumentációban foglaltak szerint”.

 

Az ajánlatkérő - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 56. §-ának (2) bekezdésében foglalt kötelezettségére - az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja.

 

Kérdés: „Kérem, küldjenek bővebb leírást, vagy definíciót a „II.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság” pontban említett, a feltételek között szereplő „uniós pályázati rendszerben működtetett projekt”-ről.”  

Válasz: Uniós forrásból finanszírozott pályázati rendszerben (pl.: Phare, Sapard, Ispa, HEFOP KIOP, AVOP, GVOP, ROP stb.) részvétel, amely konkrét projekt megvalósításáról szól és/vagy uniós forrásból finanszírozott projektek szakértői véleményezésében, értékelésében vett részt az ajánlattevő.

 

Az ajánlatkérő valamennyi kiegészítő tájékoztatást honlapján hozzáférhetővé teszi az ajánlattevők számára.

 

Budapest, 2006. április 25.

Kiegészítő tájékoztatás 2006. április 3.

Tisztelt Ajánlattevő!

 

A Foglalkoztatási Hivatal (1089 Budapest, Kálvária tér 7.), mint ajánlatkérő az alábbi beszerzés tárgyában nyílt közbeszerzési eljárást indított. Az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2006. március 30-án 2006/S 60-062715 nyilvántartási szám alatt jelent meg.

 

A közbeszerzés tárgya:

 

„Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat hosszú távú fejlesztési stratégiájának kidolgozása keretében a hazai munkaerő piaci szervezettel kapcsolatos jövőbeli elvárások megfogalmazása körében 3 részből álló tanulmány készítése, fejlesztési  irányok kidolgozása a dokumentációban foglaltak szerint”.

 

Az ajánlatkérő - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 56. §-ának (2) bekezdésében foglalt kötelezettségére - az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja.

 

1. Kérdés: „A közbeszerzési értesítőben megjelent kiírás III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasságról szóló pontjában nem világos, hogy milyen kitételek és végül is hány kitétel teljesülése esetén válik alkalmatlanná egy pályázó?” 

Válasz: A Közbeszerzési Értesítőben megjelent III.2.2) pont valóban - nyomdai hibából eredő - szerkesztési pontatlanságot tartalmaz. A félreértések elkerülése érdekében az alábbiakban közöljük a kérdéssel érintett alkalmassági (alkalmatlansági) feltételt.

 

„- az ajánlattevő az alábbi szempontok (pénzügyi mutatók) közül négynél kevesebb szempontnak felel meg:

- 2004. évi mérleg szerinti eredmény pozitív,

- kötelezettségek részaránya = kötelezettségek/mérleg főösszeg: 2004. évi mutató a 2003. évivel azonos vagy kisebb,

- fedezet foka = (saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek)/befektetett eszközök: a 2004. évi mutató egyenlő vagy nagyobb, mint 1 (egy),

- tőkeáttétel = hosszú lejáratú kötelezettségek/saját tőke: a 2004. évi mutató kisebb, mint 1 (egy),

- likviditás I.= (forgóeszközök-készletek)/rövid lejáratú kötelezettségek: a 2004. évi mutató nagyobb, mint 1 (egy),        

- likviditás II.= forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek: a 2004. évi mutató egyenlő, vagy nagyobb, mint 1 (egy),        

- likviditás III.= forgóeszközök/összes kötelezettség: a 2004. évi mutató a 2003. évinél nagyobb,

- a saját tőke a 2003. évihez képest nőtt és 2004. évben a saját tőke nem kevesebb, mint a jegyzett tőke.”

 

Az ajánlattevő ezen szempont alapján akkor minősül a szerződés teljesítésére alkalmatlannak, ha a fenti 8 pénzügyi mutató közül legalább négynek nem felel meg.

 

Az ajánlatkérő a jelen és az esetlegesen később adott kiegészítő tájékoztatást honlapján hozzáférhetővé teszi valamennyi ajánlattevő számára.

 

Budapest, 2006. április 3.

Kiegészítő tájékoztatás 2006. március 31.

Tisztelt Ajánlattevő! 

 

A Foglalkoztatási Hivatal (1089 Budapest, Kálvária tér 7.), mint ajánlatkérő az alábbi beszerzés tárgyában nyílt közbeszerzési eljárást indított. Az ajánlati felhívás, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2006. március 28-án 2006/S 60-062715 nyilvántartási szám alatt jelent meg.

 

A közbeszerzés tárgya:

 

„Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat hosszú távú fejlesztési stratégiájának kidolgozása keretében a hazai munkaerő piaci szervezettel kapcsolatos jövőbeli elvárások megfogalmazása körében 3 részből álló tanulmány készítése, fejlesztési irányok kidolgozása a dokumentációban foglaltak szerint”.

 

Ezúton tájékoztatjuk, a dokumentációt letöltő egyik cég kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kért.

 

Az ajánlatkérő - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt.) 56. §-ának (2) bekezdésében foglalt kötelezettségére - az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja.

 

1. Kérdés: Elég-e az ÁFSZ honlapján megjelent felhívást és mellékleteit letölteni a pályázat beadásához - szükség van-e valahol regisztrációra az ajánlat megtételéhez?

 

Válasz: Az ajánlatkérő - törvényi kötelezettségének eleget téve - a dokumentációt teljes terjedelmében a honlapján közzé tette. Az ajánlatot a felhívásban előírt határidőben kell benyújtani, előzetes regisztrációra nincs szükség.

 

2. Kérdés: Van-e még ezeken kívül olyan dokumentáció, amelyet el kell kérnünk Önöktől a pályázat beadásához, ha igen, ezt meg lehet-e tenni e-mailen keresztül?

 

Válasz: Nincs. 

 

Az ajánlatkérő a jelen és az esetlegesen később adott kiegészítő tájékoztatást honlapján hozzáférhetővé teszi valamennyi ajánlattevő számára.

 

Budapest, 2006. április 03.