Elégedett ügyfelek és munkáltatók – ez az egyik legfontosabb célja a foglalkoztatási szolgálat modernizációjának.

Lezárult a HEFOP 1.2-es program keretében, az 1.1.1.2.-es projekt, „Az ügyfelek és munkáltatók elégedettségi vizsgálata”. A felmérést végző cég, a Kontakt Alapítvány – a Foglalkoztatási Hivatal megbízásából – azt vizsgálta, hogy az egyéni ügyfelek és a munkaadók miként értékelik az Állami Foglalkoztatási Szolgálat tevékenységét.

 

Az alábbiakban a tanulmány néhány fontosabb gondolatát emeljük ki.

  

Az ügyfelek elégedettségi vizsgálata:      

 

Több mint 12 ezer ügyfél töltötte ki a kérdőíveket a foglalkoztatási osztályoken. A felmérés készítői egyebek között azt tudakolták, hogy az érintettek mennyire elégedettek a munkaügyi szolgáltatásokkal, milyen elvárásokat fogalmaznak meg, miként értékelték az ügyintézők munkáját stb.

 

A megkeresett ügyfelek válaszaiból adódó lényeges megállapítások: 

  • A képzések, átképzések tervezésekor – a munkaerő-piaci igények mellett – érdemes alaposabban vizsgálni az ügyfelek szakmai végzettségét is, mert ez segíthetné az adott csoport sikeresebb tanulmányi eredményességét.
  • A tartós munkanélküliek számára olyan rétegprogramokat kell szervezni, hogy a projekteket több szolgáltatás és szolgáltatás kombinációja jellemezze.
  • Lényegesen javulna a szolgáltatások megítélése, amennyiben a kirendeltségeket korszerűbb eszközökkel szerelék fel. /Ez a Phare- és HEFOP-programmal egyébként hamarosan megvalósul – szerk. megjegyzés./
  • A felsőfokú végzettségűek számára speciális támogatási rendszert kell kidolgozni.
  • A kirendeltségeken a várakozási időt csökkenteni kell. 

 

A munkaadók körében végzett felmérés eredményei:

 

Több mint 2 ezer cég küldte vissza a kérdőíveket.

 

Általánosan megállapítható, hogy a nagy vállalkozások sokkal többször veszik igénybe az ÁFSZ szolgáltatásait, mint a mikro-és kisvállalkozások. A felmérésből az is kiderül, hogy a cégek az esetek döntő többségében munkaerő-közvetítés miatt fordulnak az ÁFSZ egységeihez.

 

A foglalkoztatási szolgálat tevékenysége révén egyébként főleg segéd- betanított- és szakmunkások, valamint ügyviteli dolgozók, ügyintézők helyezkedtek el. A felső vezetők körében alacsony az álláshoz jutottak aránya.

 

A cégek közel fele hiányolja a munkajogi szabályozásról és annak változásairól szóló információkat, és minden ötödik vállalkozás igényelne adatokat a helyi munkaerő-piacról és annak fejlődési tendenciáiról.

 

A munkaadók válaszaiból kikristályosodó javaslatok:

  • Az Internet fokozottabb használata a cégeket érdeklő információk kiküldésére. (Pl. elektronikus hírlevelek, vagy speciális Web-hely létrehozása.)
  • Szorosabb együttműködés a mikro-és kisvállalkozásokkal. Közös oktatási és tanácsadási programok kidolgozása.
  • Bővíteni kell az ÁFSZ szolgáltatásait igénybevevő cégek körét.
  • Együttműködési megállapodások kötése, amelyek keretbe foglalják a közös munkát az ÁFSZ és a vállalkozások között. 

 

2005. július.