Megújult az Állami Foglalkoztatási Szolgálat tanácsadói hálózata – az 1.1.2.1-es projekt eredményei.

„ A munkanélküliség megelőzése érdekében a foglalkoztatási tanácsadói hálózat továbbfejlesztése” elnevezésű projekt a prevencióra, a munkanélküliség megelőzésére helyezi a hangsúlyt. 

 

Általános tapasztalat, hogy a létszámleépítésben érintett munkavállalók jelentős része csak akkor jelentkezik a foglalkoztatási osztályoken, amikor már munkanélküli ellátásra jogosulttá válik. Az ÁFSZ szakmai elvárásai szerint a munkaerő-piaci szervezetnek alkalmasnak kell lennie a csoportos létszám csökkentések okozta foglalkoztatási feszültségek, válsághelyzetek megelőzésére, kezelésére. Ehhez komplex szolgáltatási struktúra működtetése szükséges.

 

A humánus, gondoskodó típusú létszámcsökkentés végrehajtásában történő állami részvétel - a magán tanácsadó cégek outplacement szolgáltatásához hasonlóan – hangsúlyozott jelentőségű. Az eddigi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a korai beavatkozás során a leépítésre kerülők számára időben előrehozott, térben áthelyezett munkaerő-piaci szolgáltatások hatására nagymértékben – közel a felére - lecsökken az újra elhelyezkedéshez szükséges idő. A preventív, szakszerű megelőzés alkalmazásával elérhető, hogy minél kevesebb munkavállaló váljon munkanélkülivé.

 

A szolgáltatás előnyös mind a munkavállalók, mind pedig a munkaadók számára. Előbbiek esetében enyhíti a létszámleépítés okozta lelki megrázkódtatást, egyben támogató környezetet alakít ki, amely serkenti a munkavállalók önállóságát. Az egyéni igényekre szabott szolgáltatás révén pedig hatékonyan segíti a mielőbbi (újbóli) munkába állást. A munkaadó szempontjából csökkenti az indulatokat, megelőzheti a munkahelyi feszültségek (pl. sztrájk) kialakulásának lehetőségét, a humánus megoldások következtében növeli a menedzsment pozitív megítélését.

 

A módszer alkalmazása a munkaügyi szervezet számára is kedvező eredményeket hozhat. Csökkenti a munkanélküliség kialakulásának és tartóssá válásának esélyét, olcsó és hatékony módszer lévén kíméli pénzügyi forrásait, egyúttal segíti annak hatékonyabb felhasználását. Mindezek együttesen pozitívan befolyásolják az Állami Foglalkoztatási Szolgálat megítélését.       

 

A szolgáltatás kialakítása érdekében már 1991. végén megkezdődött az országos tanácsadói hálózat kiépítése és képzése, kezdetben világbanki támogatással, majd 1995-től az amerikai Gyors Reagálás Projekt keretei között.  Az elmúlt több, mint 10 év alatt kialakult egy elméleti ismeretekkel és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező tanácsadói hálózat, amely azonban megújításra szorult.

 

Az 1.1.2.1-es projekt keretében 2005. májusában valamennyi foglalkoztatási főosztályban ismét kijelölték a foglalkoztatási tanácsadókat, illetve a Foglalkoztatási Hivatalban az e tevékenységgel foglalkozó munkatársat is. A tanácsadói hálózat tudásanyagának megújítására, közbeszerzési eljárás keretében a nyertes vállalkozó (Easy Learning Hungary Kft.) 2005. június végéig korszerű ismereteket tartalmazó tananyagot dolgozott ki, és adott át a Foglalkoztatási Hivatal, valamint valamennyi foglalkoztatási főosztály számára.

 

Az elkészült két kötetből álló, közel 250 oldalas tananyag a csoportos létszámcsökkentések kezelésére vonatkozó elméleti, jogszabályi ismereteken túl, gyakorlati segítséget nyújt ahhoz, hogy az úgynevezett Munkába-helyezést Elősegítő Bizottságok országosan egységes elvek alapján működjenek. Ezen túlmenően pedig megalapozza a tanácsadói tevékenység ellátáshoz szükséges készségek fejlesztését.

 

A tananyag megismerése, gyakorlatorientált feldolgozása, valamint a tanácsadói készségek fejlesztése érdekében 2005. júliusában Ráckevén 5 napos tréninget szerveztek 22 tanácsadó részére.  

 

A projekt eredményeképpen megvalósult a munkaügyi szervezetben dolgozó foglalkoztatási tanácsadói hálózat továbbfejlesztése, tudásanyagának megújítása. A tanácsadói hálózat által nyújtott szakszerű, preventív megelőzéssel elérhető, hogy az érintettek mielőbb munkába álljanak, illetve csökkenjen az álláskeresésre fordított idő.

 

Képek a ráckevei továbbképzésről: