Roma és civilszervezetek képviselői kaptak tájékoztatást az ÁFSZ stratégiai céljairól az 1.1.2.5-es projekt keretében.

A „Regionális és helyi szintű együttműködés támogatása” elnevezésű projekt négy rendezvényén - Szegeden, Egerben, Budapesten és Szombathelyen - az ifjúsági-, roma-, valamint civil szervezetek képviselői ismerkedhettek az Állami Foglalkoztatási Szolgálat jelenlegi és jövőbeni feladataival, a modernizáció egyes fázisaival, a végrehajtás feladataival valamint a jövőbeni együttműködés kereteivel. A rendezvények további célja az volt, hogy előmozdítsák a kapcsolatfelvételt és a későbbi együttműködést a partnerszervezetekkel.

 

A rendezvényekre a megyei Foglalkoztatási Főosztályok ajánlása alapján kaptak meghívást a résztvevők. A foglalkoztatási főosztályok azon szervezeteket javasolták, amelyekkel élő kapcsolatuk van, és amelyekkel az együttműködést a későbbikben is fenn kívánják tartani.

 

A projekt keretében a négy helyszínen megrendezett fórumokon összesen 125 fő vett részt, többségük a civil szervezetektől érkezett.

 

Az elvégzett elégedettség vizsgálat alapján a résztvevők a rendezvényeket összességében jó színvonalúnak ítélték. A legnagyobb érdeklődéssel az ÁFSZ és a civil szervezetek együttműködése, és az ÁFSZ modernizációja című előadásokat kísérték. Több javaslatot és észrevétel fogalmaztak meg a résztvevők, egyebek között a munkaügyi szervezet és a civilek közötti együttműködés szélesítésére, közös projektek működtetésére vonatkozóan.

 

A 2005. május-júniusi rendezvénysorozat az Állami Foglalkoztatási szolgálat szemszögéből is eredményesnek értékelhető, mivel a partner szervezetek első kézből kaptak tájékoztatást a gazdaság-és foglalkoztatáspolitika összefüggéseiről, a foglalkoztatást érintő folyamatokról, az ÁFSZ stratégiájáról, és a korszerűsítés konkrét lépéseiről, valamint az civil szervezetekkel való együttműködés lehetőségeiről. Fontos eredménye a rendezvénysorozatnak az is, hogy a civil szervezet részéről – döntően pozitív – visszajelzés érkezett a tervezett intézkedésekkel, fejlesztésekkel kapcsolatban.

 

 

/Szerkesztette a Modernizációs Programiroda/